Genusperspektiv på arbetslivet

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 5 augusti 2022

Interpellation: Genusperspektiv på arbetslivet

Interpellation 2010/11:131 av Ahlberg, Ann-Christin (S)

den 21 december

Interpellation

2010/11:131 Genusperspektiv på arbetslivet

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Kvinnor och män har helt olika villkor på dagens svenska arbetsmarknad. Det handlar om allt från lön och arbetsmiljö till frågor som rätt till heltid och tillsvidareanställning.

Fortfarande tar kvinnor generellt sett ett större ansvar för barn och åldrande föräldrar än män. Därmed är de i högre utsträckning beroende av en väl fungerande välfärd, där barnomsorg, äldreomsorg och föräldraförsäkring går att förena med ett aktivt yrkesliv. Dess värre märks på många håll ganska stora brister inom omsorgen.

Trots att Sverige betraktas som ett jämställt land har vi långt kvar tills kvinnor och män har lika rättigheter och möjligheter att förena arbets- och familjeliv.

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att alla politiska förslag som berör arbetsmarknaden ska analyseras ur ett genusperspektiv innan beslut tas?

Vad avser arbetsmarknadsministern att göra för att skynda på utvecklingen i rätt riktning mot ett jämställt arbetsliv?