Framtidens digitalisering av biografer

Interpellationsdebatt 5 mars 2013

den 19 februari

Interpellation

2012/13:282 Framtidens digitalisering av biografer

av Lars Ohly (V)

till kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth (M)

Digitaliseringen av biografer har gått fort. Staten och kommunerna har hjälpt till med ett stöd vilket skyndat på processen på ett positivt sätt. Ännu saknar dock ett hundratal biografer digitalisering på grund av brist på samfinansiering. Man kan helt enkelt inte få fram 50 procent av pengarna för att kunna digitaliseras. En möjlighet vore att öka statens andel av stödet till exempelvis 75 procent.

Enligt uppgift var det meningen att även nya biografer skulle kunna få del av stödet. Detta ändrades dock innan förslaget om stöd lades fram av regeringen. Jag ser det som angeläget att detta förslag aktualiseras igen. Både förorter och orter på landsbygden saknar i dag biografer. Detta bidrar till den allmänna utarmningen av servicen på dessa orter.

I framtiden kommer de digitaliserade biograferna att kunna skapa en kulturell infrastruktur där inte bara filmer visas utan även sådant som opera, teaterpjäser, pop- och rockkonserter. Egentligen sätter bara fantasin gränser för vad digitaliseringen kan användas till.

Jag vill därför fråga kultur- och idrottsminister Lena Adelsohn Liljeroth:

Avser kultur- och idrottsministern att lägga fram ett förslag om att öka statens andel av stödet till digitalisering av biografer?

Avser kultur- och idrottsministern att lägga fram ett förslag som innebär att även nya biografer kan få del av digitaliseringsstödet?