Foster som lever efter abort

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 juni 2011

Interpellation: Foster som lever efter abort

Interpellation 2010/11:432 av Kronlid, Julia (SD)

den 20 maj

Interpellation

2010/11:432 Foster som lever efter abort

av Julia Kronlid (SD)

till socialminister Göran Hägglund (KD)

Det har nyligen uppmärksammats i medierna att vårdpersonal har slagit larm om fall där foster som aborteras fortfarande är vid liv när de kommer ut och får ligga och självdö. En sjuksköterska berättade att det senaste året har det rört sig om ett fall i vecka 18 och ett fall i vecka 22 som hon har varit med om. Rimligtvis finns det många fler liknande fall som det inte rapporterats om. Det handlar alltså om att foster får dö mitt framför ögonen på vårdpersonalen och de får inte göra något. Om de gör det bryter de mot lagen. Enligt vårdpersonalen kan detta röra sig om fullt friska foster. Citat från en artikel i Dagens medicin (18 maj 2011): ”Det känns fruktansvärt att låta fullt friska foster ligga och dö framför våra ögon, men vi kan ingenting göra. Eller rättare sagt: vi får inte göra någonting. I så fall bryter vi mot lagen, säger en sjuksköterska som Dagens Medicin pratat med, men som vill vara anonym.”

Detta måste innebära ett djupt obehag för kvinnan, fostret och vårdpersonalen. Vårdpersonal har slutat sitt arbete på grund av att de inte står ut med detta.

Ett av de uppmärksammade fallen där fostret efter abort levde upp till en timma skedde redan i vecka 18 vilket är inom gränsen för fri abort i Sverige. Den medicinska utvecklingen inom neonatalvården gör hela tiden framsteg och möjligheten finns att rädda för tidigt födda i ett relativt tidigt skede. Med dagens lagstiftning kan aborter godkännas upp till vecka 22. Det innebär att gränsen till det stadiet där foster kan räddas och överleva är näst intill obefintlig då det finns fall där man lyckats rädda barn i vecka 21.

Min fråga till socialminister Göran Hägglund är:

Vilka åtgärder avser socialministern att vidta mot att detta hanterande av foster får ske i Sverige där kvinnan, fostret och vårdpersonalen utsätts för ett djupt obehag?