Försvarsmaktens rekryteringsmöjligheter vid SM-veckan

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 15 februari 2013

Interpellation: Försvarsmaktens rekryteringsmöjligheter vid SM-veckan

Interpellation 2012/13:195 av Svedberg, Per (S)

den 7 januari

Interpellation

2012/13:195 Försvarsmaktens rekryteringsmöjligheter vid SM-veckan

av Per Svedberg (S)

till försvarsminister Karin Enström (M)

Idrottsrörelsen är, åtminstone sett till antalet utövare, Sveriges största folkrörelse. Riksidrottsförbundet organiserar förbund inom 69 olika idrotter. Många av dessa är små idrotter, drivna av eldsjälar. Det borde vara en självklarhet att statliga myndigheter i sin relation till dessa förbund har en positiv attityd. Tyvärr är så inte alltid fallet.

Inför SM-veckan i Falun 2013 har Svenska Bilsportförbundet erbjudit klubben SMK Dala Falun att arrangera en SM-tävling i rallysprint. Tävlingen äger rum lördagen den 26 januari. SMK Dala Falun, som är miljöcertifierade av RF/Svenska Bilsportförbundet, vände sig då till Fortifikationsverket för att få myndighetens tillstånd som markägare för att låna vägnätet på skjutfältet på Dalaregementet i Falun. I samband med tävlingen erbjöd man även Dalaregementets rekryteringsgrupp att visa upp sig och informera om sin verksamhet och sina rekryteringsbehov.

Svaret från Fortifikationsverket blev dock negativt. Avslaget motiverades med att det ”grundas på att en sådan upplåtelse inte är av ett sådant värde för Försvarsmakten att en upplåtelse kan bli aktuell för verksamhet som innebär en ökad miljöbelastning, risk för tredje man och potentiell skada på förvaltad egendom”.

Försvarsmaktens rekryteringsverksamhet skulle definitivt få ut ett mervärde av att få möjligheten att rekrytera bland bilsportsintresserad publik och utövare. För bilsporten skulle möjligheten att arrangera en rallysprinttävling i samband med SM-veckan vara extremt värdefullt. Klubben har lovat att återställa marken efter användning. Ändå säger Fortifikationsverket alltså nej.

Har försvarsministern gjort det ställningstagandet att rekryteringsbehoven inte är ett värde som kan motivera upplåtelse av mark för andra ändamål?