Försvarets personalförsörjning

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 31 januari 2012

Interpellation: Försvarets personalförsörjning

Interpellation 2011/12:169 av Hultqvist, Peter (S)

den 9 december

Interpellation

2011/12:169 Försvarets personalförsörjning

av Peter Hultqvist (S)

till försvarsminister Sten Tolgfors (M)

Det nya personalförsörjningssystemet inom försvaret är en mycket viktig förändring som är avgörande för den långsiktiga försvarsförmågan. Över 10 000 befattningar återstår att besätta. Därför är det för tidigt att uttala bestämda uppfattningar om det nya systemets sätt att fungera. När det gäller yrkessoldaterna finns en osäkerhet kring förmågan att behålla delar av dem under hela kontraktstidens längd, sex till åtta år. De tidvis anställda soldaterna rekryteras nu via interimskontrakt. Lagstöd som reglerar deras möjligheter till tjänstgöring saknas i dagsläget. Stabilitet i systemet är ännu icke etablerad.

Min fråga till försvarsministern är:

Vilka åtgärder avser försvarsministern att vidta för att möta brister som tydliggörs under etablerandet av det nya personalförsörjningssystemet och därmed utveckla stabilitet i detsamma?