Förändrade regler vid arbetskraftsinvandring

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Förändrade regler vid arbetskraftsinvandring

Interpellation 2020/21:210 av Arin Karapet (M)

Interpellation 2020/21:210 Förändrade regler vid arbetskraftsinvandring

av Arin Karapet (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson intervjuades nyligen i Sydsvenskan. En del av intervjun handlade om arbetskraftsinvandring och regelverket för arbetskraftsinvandring. Av intervjun framkommer att justitie- och migrationsministern ser en reformering av regelverket för arbetskraftsinvandringen som sin ”stora uppgift” under mandatperioden.

Samtidigt finns en överenskommelse inom januariavtalet att ”dagens regler för arbetskraftsinvandring ska värnas”.

Moderaterna delar bilden av att det finns problem med gällande regelverk och har skarpa förslag om förändringar. Det handlar bland annat om följande:

  • stopp för arbetskraftsinvandring av personliga assistenter
  • förbud mot spårbyte
  • höjda lönekrav
  • skärpta försörjningskrav för anhöriga.

Det är viktiga förändringar som behöver komma till stånd.

Med anledning av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Är ministern beredd att ta initiativ för att genomföra de fyra förändringar av regelverket som nämns ovan?