Ersättning för att hindra smittspridning i riskgrupper

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 10 september 2020

Interpellation: Ersättning för att hindra smittspridning i riskgrupper

Interpellation 2019/20:463 av Lars Beckman (M)

Interpellation 2019/20:463 Ersättning för att hindra smittspridning i riskgrupper

av Lars Beckman (M)

till Socialminister Lena Hallengren (S)

 

De senaste åren har många med en funktionsvariation förlorat sina statliga LSS-insatser gällande personlig assistans. Det är en konsekvens av regleringsbrevet för budgetåret 2016, där regeringen gav i uppdrag till Försäkringskassan att minska antalet assistanstimmar i den statliga delen av LSS. Eftersom personerna fortfarande är i behov av personlig assistans har många i stället fått LSS-insatser av sin kommun. I många fall har personlig assistans ersatts med andra insatser, exempelvis hemtjänst, vilket har lett till betydligt sämre livskvalitet.

Unga funktionsvarierade har i en del fall fått flytta hem till sina föräldrar igen. Medierna har rapporterat om en ung man från Hedesunda som fått sin personliga assistans indragen, och han har då fått sluta med sina fritidsaktiviteter.

Regeringen har beslutat om att ersättning ska utgå till riskgrupper med anledning av covid-19 efter en uppmaning från Sveriges riksdag. På Försäkringskassans hemsida går att läsa:

Regeringen har beslutat om tillfällig ersättning för dem som måste avstå från arbete för att undvika att smitta en närstående som ingår i en riskgrupp för covid-19. Med riskgrupp i denna ersättning menas en person som är 70 år eller äldre eller som har ett sjukdomstillstånd som innebär stor risk att bli allvarligt sjuk av covid-19.

Ersättningen betalas ut med ett schablonbelopp på som mest 804 kronor före skatt per dag för högst 90 dagar under perioden 1 juli–30 september.

Ersättningen gäller även den som är behovsanställd och varit tvungen att avstå inbokade arbetspass på grund av smittrisk.

Du kan ha rätt till ersättning om du:

  • är anhörig som till viss del arbetar som personlig assistent till en vuxen person i en riskgrupp, eller
  • är anhörig som idag till viss del får närståendepenning för vård av en vuxen person i en riskgrupp och
  • måste avstå från arbete och inte har möjlighet att arbeta hemifrån. Det krävs även att arbetsgivaren inte kan erbjuda andra arbetsuppgifter inom ramen för anställningen, eller att det i övrigt inte går att anpassa arbetssituationen på arbetsplatsen så att smittspridning kan undvikas.

Vidare står det att läsa:

”För dig som arbetar som personlig assistent krävs att den du är assistent åt har beviljats statlig assistansersättning. Du ska också ha arbetat som assistent i minst 80 timmar under den månad du ansöker för.”

Det här betyder att assistenter och närstående till personer som nu får LSS-insatser via sin kommun inte skulle omfattas av det ovanstående regelverket, vilket skulle vara orimligt eftersom syftet är att skydda personer i riskgrupp oavsett om det är staten eller kommunen som betalar ersättning för den personliga assistenten.

Jag har ställt följande skriftliga fråga till statsrådet Lena Hallengren:

”Avser statsrådet att ta initiativ till att förtydliga regelverket så att det omfattar alla personer som tillhör riskgrupp och har LSS-insatser, oavsett om det är stat eller kommun som betalar för insatserna?”

Svaret från statsrådet var:

Regeringen beslutade den 25 juni 2020 att personer i riskgrupper, vissa anhöriga och föräldrar till nyligen allvarligt sjuka barn, som helt eller delvis avstår från förvärvsarbete för att undvika smitta av covid-19, ska ha rätt till ersättning. De nya bestämmelserna har tagits fram i dialog med riksdagen. Beslutet bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Som framgår av statsrådets skriftliga svar på frågan så har inte min fråga besvarats.

Med anledning av detta vill jag fråga socialminister Lena Hallengren:

 

Avser statsrådet att ta initiativ till att förtydliga regelverket så att det omfattar alla personer som tillhör riskgrupp och har LSS-insatser, oavsett om det är stat eller kommun som betalar för insatserna?