En strategi för en återstart av kultursektorn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: En strategi för en återstart av kultursektorn

Interpellation 2020/21:799 av Magnus Stuart (M)

Interpellation 2020/21:799 En strategi för en återstart av kultursektorn

av Magnus Stuart (M)

till Kultur- och demokratiminister Amanda Lind (MP)

 

Coronapandemin har slagit mycket hårt mot större delen av Sveriges kulturutövare. Alla utövare har mer eller mindre påverkats av pandemin; de som har påverkats allra mest är nöjes- och temaparker, som har tappat cirka 80 procent i omsättning, och teater- och konserthusföretag, som har tappat cirka 57 procent i omsättning.

Med de negativa ekonomiska konsekvenserna för kulturen och ovissheten om när den akuta krisen helt är över behöver kultursektorn nu en framtidstro.

Från regionalt och kommunalt håll, från myndigheter inom kulturområdet och från branschorganisationer har det uttryckts en oro för att det fria kulturlivet kan slås undan och kommer att ha svårt, om inte omöjligt, att återhämta sig när pandemin är över.

Bland aktörerna finns både små och stora verksamheter, och beroende på sin storlek har de haft helt olika förutsättningar under pandemin. Nu hoppas vi att samhället snart åter kan öppna upp och då kommer dessa aktörer att behöva stöd och stöttning.

Med anledning av detta vill jag fråga kultur- och demokratiminister Amanda Lind:

 

Finns det en av ministern och regeringen framtagen strategi för en återstart av kultursektorn, och hur ser den i sådana fall ut?