En bra och tillgänglig förskola

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 mars 2013

Interpellation: En bra och tillgänglig förskola

Interpellation 2012/13:260 av Ahlberg, Ann-Christin (S)

den 13 februari

Interpellation

2012/13:260 En bra och tillgänglig förskola

av Ann-Christin Ahlberg (S)

till statsrådet Maria Arnholm (FP)

Förskolan är viktig för att vårt samhälle ska fungera och för att kvinnor och män som har barn i förskoleåldern ska ha möjlighet att kunna arbeta eller studera. Förskolan är även mycket bra för barns utveckling och är en förutsättning för ett jämställt arbetsliv. Jämfört med andra länder har vi en förskola/barnomsorg med hög kvalitet även om barngrupperna har blivit mycket större, och allt fler krav har ställt på förskolepersonalen när det till exempel gäller dokumentation med mera.

Vid de förskolor jag har besökt vittnar personalen om att resurserna inte räcker till och att barnen inte alltid får vad de behöver i form av stöd med mera. Det finns också behov av en förskola som har öppet på kvällar, helger och nätter. Samtidigt anställs inte fler personal, utan befintlig personal får se till att täcka upp för den utökade öppettiden. Det är viktigt att vi har en förskola med hög kvalitet för såväl barn som personal och föräldrar.

Min uppfattning är att fokus har varit mer på hur kommunerna vill ha det när det gäller de två stora yrkesgrupperna barnskötare och förskollärare än hur mycket förskolepersonal man behöver till barngrupperna. När förskolan ska ha öppet mer på kvällar, nätter och helger är det lämpligt att vi vågar prata om både en bra pedagogisk verksamhet men också en god omsorg för våra barn. Och då har de olika yrkesgrupperna olika kompetenser som är viktiga att ta till vara på.

Vad avser stadsrådet att göra för att barngrupperna i förskolan ska bli mindre?

Hur ser statsrådet på de olika yrkesrollerna i förskolan när barnomsorg erbjuds även på kvällar, nätter och helger?