Den ökande arbetslösheten

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Den ökande arbetslösheten

Interpellation 2020/21:565 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2020/21:565 Den ökande arbetslösheten

av Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

Sverige befinner sig mitt i en arbetslöshetskris som kommer att förvärras. Den ökande arbetslösheten drabbar först och främst alla de människor som inte kommer att ha ett jobb att gå till och därmed inte har en egen försörjning. Men den innebär också stora kostnader för statskassan och riskerar att tränga undan viktiga satsningar på välfärd och rättsväsen.

Innan den djupa ekonomiska krisen bröt ut, till följd av coronapandemin, hade 27 av 28 EU-länder använt högkonjunkturen till att minska arbetslösheten. Sverige var dessvärre inte ett av dem. Sverige var den enda av alla EU:s medlemsstater som ökat arbetslösheten sedan oktober 2014. Det säger en del om i vilket skick Sverige gick in i krisen. Dessvärre sticker Sverige ut även under krisens gång. Arbetslösheten ser ut att öka snabbare i Sverige än i många andra jämförbara länder. Hade Sverige utvecklats på samma sätt som exempelvis Tyskland, Finland och Danmark räknar IMF med att 100 000 jobb skulle kunna ha räddats, och EU-kommissionen räknar med att 80 000 jobb skulle kunna ha räddats.

Arbetslöshetsnivån väntas i snitt stiga från 8,5 procent år 2020 till 9 procent detta år.

Effekterna av pandemin kommer att påverka arbetsmarknaden i flera år. Både arbetsgivare och arbetssökande behöver ställa om och vara aktiva.

Minfråga till arbetsmarknadsminister Eva Nordmark är därför:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta i närtid för att sänka arbetslösheten?