Centralisering av lärarutbildningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}

Interpellationsdebatt 29 november 2022

Interpellation: Centralisering av lärarutbildningen

Interpellation 2022/23:42 av Niklas Sigvardsson (S)

Interpellation 2022/23:42 Centralisering av lärarutbildningen

av Niklas Sigvardsson (S)

till Utbildningsminister Mats Persson (L)

 

Undertecknad har tidigare ställt en skriftlig fråga (2022/23:37) på samma ämne. Det undfallande svaret på det ämne som frågades om gör att undertecknad känner sig tvungen att fortsätta fråga utbildningsministern om lärarutbildningens framtid.

Lärarutbildningen är en av de absolut viktigaste utbildningar vi har i landet. Den ska forma landets framtida lärare som i sin tur ska forma landets barn och unga. Utbildningen behöver därför ha hög kvalitet, men den behöver också finnas i hela landet. Alla barn och unga i vårt land förtjänar nämligen en utbildad och nyfiken lärare i sitt klassrum.

Det som får mig och många lärarutbildare i vårt land att bli bekymrade är det slottsavtal som regeringens partier tillsammans med Sverigedemokraterna slöt tidigare i höst. I slottsavtalet som regeringens politik grundar sig på står det att läsa följande: ”Ämneslärarutbildningen koncentreras till de högst rankade lärosätena inom respektive område.” Detta går inte att tolka på annat sätt än att antalet lärosäten som bedriver ämneslärarutbildning måste minska.

För närvarande har 27 lärosäten möjlighet att utfärda ämneslärarexamen, från Malmö i söder till Luleå i norr. Att det finns en stor geografisk närhet till ett lärosäte är inte bara positivt ur rekryteringssynpunkt utan det är också avgörande för många mindre kommuner att kunna locka till sig utbildade lärare. För redan nu tvingas till exempel Nya Raketskolan i Kiruna till skyddsstopp på grund av för få utbildade lärare. Därför är jag djupt bekymrad över att regeringen och Sverigedemokraterna uppenbarligen vill göra det svårare att studera till lärare.

Mina frågor till utbildningsminister Mats Persson är följande:

 

  1. Har ministern för avsikt att ta några initiativ som innebär att ämneslärarutbildningen inte ska finnas kvar vid lärosäten som Jönköping, Halmstad, Borås, Eskilstuna, Gävle och Luleå?
  2. Hur tänker ministern och regeringen lösa det framtida lärarbehovet i hela vårt land och alla landets skolor?
  3. Hur tänker ministern och regeringen arbeta för att stärka kvaliteten inom lärarutbildningen?