Åtgärder för arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 9 mars 2021

Interpellation: Åtgärder för arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn

Interpellation 2020/21:310 av Saila Quicklund (M)

Interpellation 2020/21:310 Åtgärder för arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn

av Saila Quicklund (M)

till Arbetsmarknadsminister Eva Nordmark (S)

 

De största arbetsmiljöproblemen finns i kommuner och regioner och då framför allt inom vård- och omsorgssektorn.

Enormt höga sjuktal bland personal i kvinnodominerade verksamheter som sjukvård, skola och omsorg visar på varaktiga brister i arbetsmiljön och arbetsmiljöarbetet.

Arbetsmiljöverkets inspektioner visade att hela 90 procent av de särskilda boendena fick anmärkningar gällande arbetsmiljön. De brister som Arbetsmiljöverket upptäckte handlade bland annat om det förebyggande arbetsmiljöarbetet, till exempel att arbetsgivaren inte har undersökt och åtgärdat risker på jobbet. De fysiska riskerna – som tunga lyft, stress eller dylikt – är en viktig del som uppmärksammats men även hur arbetsgivare hanterat personalens höga arbetsbelastning. 

Coronakrisen har förvärrat situationen för personalen inom äldreomsorgen än mer, och personalen har i vissa situationer även riskerat sina liv på grund av att det saknats adekvat skyddsutrustning under deras arbete.

Med de ökade arbetsmiljöanmärkningarna och den svåra arbetsmiljösituationen för arbetstagare krävs nu omedelbara åtgärder.

Jag vill därför fråga arbetsmarknadsminister Eva Nordmark:

 

Vilka konkreta åtgärder avser ministern att vidta för att förbättra arbetsmiljön inom vård- och omsorgssektorn?