Återvändande

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt

Interpellation: Återvändande

Interpellation 2019/20:235 av Arin Karapet (M)

Interpellation 2019/20:235 Återvändande

av Arin Karapet (M)

till Justitie- och migrationsminister Morgan Johansson (S)

 

I sitt remissyttrande över gymnasielagen skrev Migrationsverket att lagförslaget kan leda till ett sämre resultat av uppdraget att arbeta för ett självmant återvändande då motivationen att återvända kan påverkas av en ny möjlighet för uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå införs (Migrationsverket, den 12 februari 2018).

Ett betydande antal av de som beviljas uppehållstillstånd enligt gymnasielagen kommer inte att få förlängt uppehållstillstånd och kommer därmed att få beslut om utvisning. Samtidigt diskuteras det inom ramen för Kommittén om den framtida svenska migrationspolitiken amnesti för denna grupp.

Vi vet inte hur många som befinner sig i Sverige illegalt. Gränspolisen har till exempel varnat för att de tappat kontrollen (DN den 29 november).

Flera av de som får avslag går under jorden och hamnar i ett växande parallellsamhälle. Det saknas redan från regeringens sida en tydlig plan för att få kontroll över vilka som befinner sig i landet.

Mot bakgrund av detta vill jag fråga justitie- och migrationsminister Morgan Johansson:

 

Vilka åtgärder avser ministern att vidta för att avlägsnandebeslut faktiskt verkställs?