Arbetsförmedlingens regelverk

Interpellationsdebatt 19 februari 2013

den 31 januari

Interpellation

2012/13:246 Arbetsförmedlingens regelverk

av Lars Mejern Larsson (S)

till arbetsmarknadsminister Hillevi Engström (M)

Värmland drabbades under 2012 hårt av arbetslöshet och varsel. Statistik från LO visar att Värmland hamnar på femte plats när det gäller antalet varsel i förhållande till antalet invånare. Mellan augusti och december varslades 1 226 personer i länet. Samtidigt skickar Arbetsförmedlingen, enbart i Värmland, tillbaka över 35 miljoner kronor.

Samtidigt som det finns ett stort behov av insatser och stöd för dem som är arbetslösa skickar alltså Arbetsförmedlingen tillbaka pengar till regeringen. För mig känns detta oerhört främmande då det behövs extra utbildningsinsatser för att ge de arbetssökande en möjlighet att skaffa sig grundläggande gymnasieutbildning eller vidareutbildning för att öka sin anställbarhet, vilket medför en ökad möjlighet till egen försörjning och eget livsval.

Inom vissa branscher råder det brist på kvalificerad personal, och företagen har svårt att rekrytera. Samtidigt som det råder hög arbetslöshet finns det branscher som kan bidra till att minska arbetslösheten, men det saknas insatser för att lösa denna kompetensbrist. Enligt gällande regelverk bakbinds Arbetsförmedlingen av regeringen och kan inte agera på ett sådant sätt att de arbetslösa får möjlighet att höja sin kompetens och bli anställbara. Det är inte rimligt att Arbetsförmedlingen sänder tillbaka pengar till regeringen i stället för att sätta in resurser där det behövs när vi har en så hög arbetslöshet.

Har arbetsmarknadsministern gjort det ställningstagandet att det är en rimlig ordning att Arbetsförmedlingen tvingas skicka tillbaka miljoner kronor när det råder massarbetslöshet och när företag har svårt att rekrytera kompetent personal?