Arbetsförmågebegreppet i sjukförsäkringen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 8 juni 2012

Interpellation: Arbetsförmågebegreppet i sjukförsäkringen

Interpellation 2011/12:392 av Jansson, Eva-Lena (S)

den 31 maj

Interpellation

2011/12:392 Arbetsförmågebegreppet  i sjukförsäkringen

av Eva-Lena Jansson (S)

till statsrådet Ulf Kristersson (M)

Efter två likalydande beslut i riksdagen om att ändra arbetsförmågebegreppet i sjukförsäkringen valde till slut regeringen att följa beslutet och lade fram en proposition till riksdagen vilket nu innebär en återgång till den bestämmelse som gällde fram till 2008. Inför beslutet i riksdagen inkom en promemoria från Socialdepartementet till socialförsäkringsutskottet med en kostnadsberäkning om vad en sådan förändring skulle kunna medföra. Enligt Socialdepartementet så handlade det om en kostnadsökning på 2,4 miljarder kronor, något som ifrågasatts av socialförsäkringsutskottet då kansliberäkningar visade på ökade kostnader på en betydligt lägre nivå.

Min fråga till statsrådet Ulf Kristersson är följande:

Avser statsrådet att vidta åtgärder inför höstens budgetarbete för att säkerställa att kostnaden för det förändrade arbetsförmågebegreppet klargörs?