Allvarliga brister i den långsiktiga ekonomiska och organisatoriska planeringen av försvaret

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 6 maj 2014

Interpellation: Allvarliga brister i den långsiktiga ekonomiska och organisatoriska planeringen av försvaret

Interpellation 2013/14:436 av Clas-Göran Carlsson (S)

Interpellation 2013/14:436 Allvarliga brister i den långsiktiga ekonomiska och organisatoriska planeringen av försvaret

av Clas-Göran Carlsson (S)

till Försvarsminister Karin Enström (M)

 

Riksrevisionen är en myndighet under riksdagen med uppgift att granska den verksamhet som bedrivs av staten. Riksrevisionens uppdrag är att genom oberoende revision skapa demokratisk insyn, medverka till god resursanvändning och effektiv förvaltning i staten.

I den nyligen publicerade rapporten RiR 2014:7 har Riksrevisionen granskat om tillräckliga åtgärder har vidtagits för att skapa ekonomiska förutsättningar för att uppnå inriktningen för försvaret. Granskningen har också omfattat en bedömning av vilken roll frågor om långsiktig ekonomi har spelat vid viktiga beslut om försvarets framtida inriktning.

Riksrevisionens övergripande bedömning är att de åtgärder som hittills har genomförts för att åstadkomma ekonomiska förutsättningar för omställningen av försvaret inte är tillräckliga. Riksrevisionen bedömer vidare att frågor om långsiktig ekonomi har haft en alltför underordnad roll i de olika underlag som togs fram inför beslut.

Med anledning av Riksrevisionens rapport, som belyser allvarliga brister i den långsiktiga ekonomiska och organisatoriska planeringen av försvaret, vill jag fråga försvarsministern: Vilka konkreta åtgärder planerar ministern att genomföra för att ta itu med de problem som framställs i rapporten?