Värnande av träbyggnationer i utomhusmiljö

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 26 februari 2021

Interpellation: Värnande av träbyggnationer i utomhusmiljö

Interpellation 2020/21:380 av Larry Söder (KD)

Interpellation 2020/21:380 Värnande av träbyggnationer i utomhusmiljö

av Larry Söder (KD)

till Statsrådet Per Bolund (MP)

 

Sverige är ett av de länder som har störst potential när det gäller framtidens byggnationer i trä. Trenden är väldigt stark i Sverige. Inte minst tar nu diskussionerna på allvar fart om fördelarna med träkonstruktioner i stadskärnor och i infrastruktur.

När man bygger med trä utomhus eller i utsatta konstruktioner måste träprodukten som används skyddas från röta. Då är det lämpligt att använda ett träskyddsmedel eller en kemisk modifiering av träet.

Träskyddsmedel och impregnerat virke har genom åren fått kritik för att vara giftigt och miljöförstörande. Det har varit befogad kritik, men faktum är att det gjorts framsteg de senaste decennierna.

Moderna träskyddsmedel är i dag i hög grad miljöanpassade, samtidigt som de har bibehållen funktion mot röta och andra biologiska skadegörare. Medlen är numera fixerade inne i träfibern, och endast en liten mängd kan läcka ut under träproduktens livslängd. De träskyddsmedel som innehåller biocider är i dag reglerade genom EU:s biocidförordning, vilket ska garantera att träskyddsmedlen är säkra att använda.

På EU-nivå pågår i dag arbetet med BAT, det vill säga industriutsläppsförordningen och de föreskrifter som bland annat kommer att reglera impregneringsbranschen. En gemensamt reglerad marknad där EU:s medlemsstater konkurrerar på lika villkor är positivt. Men samtidigt som detta arbete sker arbetar Naturvårdsverket fram förändrade föreskrifter för hanteringen av träskyddsmedel (NFS 2001:6).

Det kan tyckas som ett dubbelarbete och merarbete som riskerar att skapa bekymmer för branschen. Om det är så att Naturvårdsverkets förändrade föreskrifter innebär tuffare krav än den förordning som tas fram på EU-nivå innebär det en tydlig konkurrensnackdel för svensk del. Det naturliga hade i stället varit att undanröja regleringen som ändå kommer att hanteras inom ramen för BAT och BREF, vilket är industrieffektivitetsdirektivets referensdokument för bästa tillgängliga teknik. En sådan hantering skulle sannolikt vara bättre av konkurrensskäl och samtidigt borga för att ge de svenska företagen samma villkor som konkurrenterna i övriga Europa.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Per Bolund:

 

Kommer statsrådet att säkerställa att svenska producenter av impregnerat trä ska få verka på samma villkor som producenterna i övriga EU-länder?