Översyn av vapenlagstiftningen

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Interpellationsdebatt 12 februari 2019

Interpellation: Översyn av vapenlagstiftningen

Interpellation 2018/19:15 av Sten Bergheden (M)

Interpellation 2018/19:15 Översyn av vapenlagstiftningen

av Sten Bergheden (M)

till Statsrådet Mikael Damberg (S)

 

Det finns runt 600 000 personer med vapenlicens i Sverige. Jakt och sportskytte är djupt förankrat hos svenska folket. Trots det behandlas vapenägarna alltför ofta orättvist, vilket många gånger skapar en frustration hos svenska vapenägare. Orimligt långa handläggningstider och byråkratiska regelverk är tyvärr något som svenska vapenägare stöter på alltför ofta.

Svensk vapenlagstiftning är därför i stort behov av en grundläggande översyn. Lagstiftningen är på många områden omodern och motsvarar inte jaktens behov. Vi har en mycket restriktiv lagstiftning som ställer stora krav på dem som vill skaffa vapenlicens. Samtidigt har vi en av Europas mest omfattande utbildningar för att få köpa och använda vapen. Vidare ställer vi stora krav på en trygg och säker förvaring av vapen, och behovet av vapnet måste kunna styrkas innan licens utfärdas.

Kraven ska självfallet vara tuffa och kontrollerna vara noggranna i syfte att säkerställa en säker vapenhantering och skänka legitimitet till jakten och sportskyttet. Kraven får dock inte bli orimligt strikta och handläggningen får inte bli onödigt lång, svår eller byråkratisk.

Staten har ett viktigt ansvar att kontrollera vem som har vapen och varför, men det är inte de legala vapnen som utgör ett problem. Den organiserade brottslighetens tillgång till illegala vapen är tyvärr enorm. Därför är det den illegala vapensmugglingen som ska bekämpas, inte laglydiga jägare och sportskyttar.

Med anledning av detta vill jag fråga statsrådet Mikael Damberg:

 

Avser statsrådet, och i så fall i vilka avseenden, att vidta åtgärder i syfte att förenkla och underlätta för svenska vapenägare?