Frågestund

Frågestund 15 mars 2018
  • Bädda in video

Vid frågestunden svarar ministrarna i regeringen på frågor från riksdagsledamöterna direkt i kammaren.

Följande ministrar deltar:

  • Minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat Isabella Lövin (MP)
  • Justitie- och inrikesminister Morgan Johansson (S)
  • EU- och handelsminister Ann Linde (S)
  • Miljöminister Karolina Skog (MP)

Isabella Lövin (MP), minister för internationellt utvecklingssamarbete och klimat, besvarar såväl allmänpolitiska frågor som frågor inom sitt eget ansvarsområde.