Utgiftsområde 21 Energi

Debatt om förslag 16 december 2014
Hoppa över anförandelistan

Anförandelista

 1. Hoppa till i videospelarenÅsa Westlund (S)
 2. Hoppa till i videospelarenMattias Bäckström Johansson (SD)
 3. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 4. Hoppa till i videospelarenBirger Lahti (V)
 5. Hoppa till i videospelarenMattias Bäckström Johansson (SD)
 6. Hoppa till i videospelarenBirger Lahti (V)
 7. Hoppa till i videospelarenMattias Bäckström Johansson (SD)
 8. Hoppa till i videospelarenBirger Lahti (V)
 9. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 10. Hoppa till i videospelarenÅsa Westlund (S)
 11. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 12. Hoppa till i videospelarenÅsa Westlund (S)
 13. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 14. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 15. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 16. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 17. Hoppa till i videospelarenCecilie Tenfjord-Toftby (M)
 18. Hoppa till i videospelarenRickard Nordin (C)
 19. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 20. Hoppa till i videospelarenRickard Nordin (C)
 21. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 22. Hoppa till i videospelarenRickard Nordin (C)
 23. Hoppa till i videospelarenMattias Bäckström Johansson (SD)
 24. Hoppa till i videospelarenRickard Nordin (C)
 25. Hoppa till i videospelarenMattias Bäckström Johansson (SD)
 26. Hoppa till i videospelarenRickard Nordin (C)
 27. Hoppa till i videospelarenBirger Lahti (V)
 28. Hoppa till i videospelarenRickard Nordin (C)
 29. Hoppa till i videospelarenBirger Lahti (V)
 30. Hoppa till i videospelarenRickard Nordin (C)
 31. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 32. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 33. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 34. Hoppa till i videospelarenLise Nordin (MP)
 35. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 36. Hoppa till i videospelarenÅsa Westlund (S)
 37. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 38. Hoppa till i videospelarenÅsa Westlund (S)
 39. Hoppa till i videospelarenPenilla Gunther (KD)
 40. Hoppa till i videospelarenSaid Abdu (FP)
 • Bädda in video

 • Ladda ner

Beslut

Pengar till energi (NU3)

Riksdagen sa ja till förslag från Moderaterna, Centerpartiet, Folkpartiet och Kristdemokraterna om fördelningen av pengar i statsbudgeten till energi. Förslaget innebär ändringar i fyra av de tio anslag som regeringen har föreslagit. Dessutom föreslås ett nytt anslag för stöd till investeringar i laddinfrastruktur för elfordon. Riksdagen ställde sig bakom regeringens förslag i övrigt.

Den sammanlagda summan i statens budget för området är knappt 2,5 miljarder kronor. Mest pengar går till energiforskning (knappt 1,2 miljarder) och till Statens energimyndighet (drygt 274 miljoner).

Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.