Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet vid universitet och högskolor

Debatt om förslag 13 juni 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut

Riksrevisionens rapport om informationssäkerhet vid universitet och högskolor (UbU17)

Regeringen har i en skrivelse redovisat sin bedömning av de iakttagelser som Riksrevisionen presenterat i sin granskning av arbetet med informationssäkerhet vid universitet och högskolor.

I skrivelsen redovisar regeringen redan vidtagna och planerade åtgärder som ligger i linje med Riksrevisionens iakttagelser och rekommendationer. Riksdagen la regeringens skrivelse till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet.

Utskottets förslag till beslut
Skrivelsen läggs till handlingarna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.