Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 18 april 2012

Betänkande: Hälso- och sjukvårdsfrågor samt tandvårdsfrågor

Betänkande 2011/12:SoU14

Nej till motioner om hälso-, sjukvårds- och tandvårdsfrågor (SoU14)

Riksdagen sa nej till motioner som tar upp olika hälso-, sjukvårds- och tandvårdsfrågor från den allmänna motionstiden 2011. Skälet är främst att det pågår arbete på olika områden. Vissa motioner tar upp samma eller i huvudsak samma frågor som riksdagen har behandlat tidigare under valperioden, och dessa behandlades därför förenklat. Motioner om assisterad befruktning och surrogatmoderskap behandlas i ett separat betänkande, 2011/12:SoU26.