Folkhälsofrågor

Debatt om förslag 3 april 2014
Hoppa över anförandelistan
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut

Nej till motioner om folkhälsa (SoU18)

Riksdagen sa nej till motioner från allmänna motionstiden 2013 om folkhälsofrågor. Skälet är bland annat att arbete redan pågår inom de områden motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om mål för folkhälsan och inrättande av en kommission för jämlik hälsa. Andra motioner rör en översyn av smittskyddslagen, en handlingsplan mot hepatit B och C och stigmatiseringen av hivpositiva. Samarbete för att ta fram nya antibiotika samt innehållsförteckningar på kosmetik- och hygienprodukter är också frågor motionerna tar upp.

Utskottets förslag till beslut
Avslag på motionerna.
Riksdagens beslut
Kammaren biföll utskottets förslag.