Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011

Just nu talar: {{ VideoModel.activelivespeaker.text }}
{{ videometadata.debatetypename }} {{ videometadata.debatedate }}

Debatt om förslag 9 maj 2012

Betänkande: Berättelse om verksamheten i Europeiska unionen 2011

Betänkande 2011/12:UU10

Berättelse om EU:s verksamhet under 2011 (UU10)

Utrikesutskottet har granskat regeringens skrivelse om EU:s verksamhet under 2011. Skrivelsen tar upp EU:s utveckling och förbindelser med omvärlden, det ekonomiska och sociala samarbetet, det rättsliga och inrikes samarbetet samt EU:s institutioner. Riksdagen lade skrivelsen till handlingarna, det vill säga avslutade ärendet. Riksdagen sa samtidigt nej till de motioner som lämnats med anledning av skrivelsen samt motioner från allmänna motionstiden 2011 om samarbetet inom EU.