Beslut: Riksrevisionens rapport Skolpengen – effektivitet och konsekvenser

Beslut 23 mars 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut: Riksrevisionens rapport Skolpengen – effektivitet och konsekvenser