Beslut: Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling

Beslut 7 juni 2023
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Beslut: Riksrevisionens rapport om miljömässig hållbarhet vid statlig upphandling