Beslut: Processrättsliga frågor

Beslut 18 april 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Nej till motioner om processrättsliga frågor (JuU21)

Riksdagen sa nej till cirka 60 förslag i motioner om processrättsliga frågor som inkommit under den allmänna motionstiden 2023.

Motionerna handlar bland annat om häktning, hemliga tvångsmedel så som telefonavlyssning och kameraövervakning.

Riksdagen hänvisar bland annat till pågående arbete inom området.

Relaterade videor