Beslut: Avskaffat krav på bevarande av räkenskapsinformation i original

Beslut 22 maj 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Kravet på att spara papperskvitton slopas (CU21)

Kravet på att räkenskapsinformation ska bevaras i original under en viss tid tas bort. Riksdagen sade ja säger ja till regeringens förslag som konkret innebär att räkenskapsmaterial, till exempel kvitton och fakturor, inte behöver bevaras i pappersform om materialet finns digitaliserat. Förslaget gör att företagen slipper hantera stora mängder pappersmaterial under lång tid. De nya reglerna börjar gälla den 1 juli 2024.

Relaterade videor