Avtackning

Avtackning 21 juni 2017
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Protokoll från debatten

Anföranden: 2

Anf. 50 Talman Urban Ahlin

Avtackning

Ärade ledamöter! Ett riksdagsår går mot sitt slut. Det har varit ett år fyllt av politisk verksamhet, debatter och beslut. Nästa år är det val. Med tanke på hur fort det här riksdagsåret har gått hoppas jag att ni allihop har förberett er för att om ett år vara mitt i en brinnande valrörelse. Det går fort nu.

Ni är 349 riksdagsledamöter som varje dag arbetar i demokratins tjänst. Ni gör varje dag insatser för att göra Sverige till ett bättre samhälle, och nästa år kommer ni att få göra det extra mycket.

Med start hösten 2018 kommer vi också i riksdagen göra något extra mycket, och det är att vi då startar firandet av Sverige som en demokrati. Vi kommer att fira hundraårsjubileet av svensk demokrati mellan 2018 och januari 2022. Det kommer att avslutas i januari 2022 när det är exakt 100 år sedan de första kvinnorna trädde in i riksdagen.

Redan i år kommer vi dock att fira någonting annat, och det är riksdagsordningen som i år firar 400 år. Det var Axel Oxenstierna som höll i pennan när riksdagen fick sitt första regelverk. Riksdagsordningen är värd att uppmärksamma, och vi gör det med aktiviteter som ska bidra till att öka intresset för riksdagens roll i samhället. Jag är glad över att vi har en riksdagsordning som det inte råder något partipolitiskt käbbel om utan att vi kan enas om hur våra arbetsformer här i riksdagen ser ut.

Axel Oxenstierna var framsynt, men inte ens han hade i åtanke att vi någon gång skulle bli medlemmar av Europeiska unionen. Regelverket i Europeiska unionen gör naturligtvis att vi i riksdagen också måste anpassa oss. Det faller på oss att arbeta med det. Under ledning av förste vice talmannen Tobias Billström har vi en parlamentarisk kommitté som är i full gång med att utreda riksdagens arbete med EU-frågor.

Det är faktiskt redan tio år sedan dessa arbetsformer sågs över, och mycket har hunnit förändras. Vi behöver diskutera hur relationen till, eller kontrollen av, regeringen ska se ut från riksdagens sida och också hur riksdagens relation till EU-kommissionen och dess olika förslag ska se ut.

Det är inte alltid enkelt för oss ledamöter att följa med i alla EU-regelverk och alla EU-processers olika vägar. Därför kommer ni i höst att få tillgång till en digital EU-guide. Ni kommer enkelt att kunna hitta all tänkbar information om Europeiska unionen och hur man som ledamot kan följa och påverka processen. För er kommer det att räcka med att titta i mobilen. Och titta ned i mobilen vet jag att ni kan.

Till hösten kommer vi också att få nya lokalföreskrifter. Hela anledningen till att vi har gjort om lokalföreskrifterna är för att skapa bättre förutsättningar för er som ledamöter och för partigrupperna att kunna bedriva politiskt arbete i riksdagen. Det blir lättare för er ledamöter att boka lokaler, och ni kommer också att få möjlighet att boka större lokaler än tidigare.

Partierna kommer dessutom att få större möjligheter att ha aktiviteter som också har externa gäster för att på så sätt kunna ägna sig åt politikutveckling. I dagens lokalföreskrifter finns det någonting som kallas att det i huvudsak ska vara av intern karaktär, och det tas nu bort för att möjliggöra att riksdagsgrupperna ska kunna ha möten för att utveckla sin politik. Det tror jag blir väldigt bra.

Ärade ledamöter! Ett år går väldigt fort. De flesta av er sitter nu och funderar på nästa års valrörelse. Men det finns några av oss som inte funderar så mycket på nästa års valrörelse. Fyra av dem är här med oss i dag. Jag vill därmed rikta mig direkt till er med ett varmt och stort tack för era insatser i demokratins tjänst.

Jag vill börja med Jan-Olof Larsson. Din bana har gått från många fackliga uppdrag till kommunala uppdrag och sedan vidare till 14 år i riksdagen. I dig möts verkligen industrin och miljön, och det har du använt i ditt riksdagsuppdrag. Du har framför allt varit aktiv i miljö- och jordbruksutskottet, men du har också arbetat i EU-nämnden. Du har främst arbetat med tre prioriterade frågor: fiske, fiske och fiske.

Du är en energisk person. Som ung var du friidrottare, och du har klippet kvar i steget när du tar dig fram snabbt i riksdagens korridorer. Men du tar dig fram snabbt även i politiken. Du är stridbar och stark men alltid rättvis. Orättvisor har du, Jan-Olof Larsson, alltid gått emot. Du är beredd att ta fajten för det du tror på. Det spelar ingen roll om klockan är fyra på natten på en partikongress - har partistyrelsen och jordbruksministern lagt ett dåligt förslag, ja då blir det banne mig votering! Du vann inte voteringen, men du försökte i alla fall.

Du är också lojal och långt ifrån långsint. När ett beslut väl är fattat är det det som gäller - tills nästa gång frågan kommer upp i alla fall.

Du har varit med och format socialdemokratisk fiskepolitik och därigenom bidragit till ett hållbart fiske. Inte minst utkastförbudet, som innebär att fisk som har tagits upp inte får slängas tillbaka, har du jobbat mycket hårt för.

Det är inte bara i riksdagen som du är engagerad i fiskefrågor. Det är du självklart hemma i Kungshamn också. Jag önskar dig inte bara god fiskelycka utan också lycka till i dina kommunala politiska uppdrag och som sakkunnig på deltid åt landsbygdsministern. Lycka till!

(Applåder)

Hans Linde! Du har varit riksdagsledamot i nästan elva år. Men jag måste säga att du är dig lik från tiden när jag först mötte dig i utrikesutskottet. Du är samma starka debattör i dag. Det är bara skägget som har tillkommit sedan dess.

Det är just i utrikesutskottet som du mest har varit verksam här i riksdagen, även om du haft andra uppdrag också. Du har varit gruppledare, vilket jag har varit tacksam för som talman. Du har också varit Vänsterpartiets talesperson i utrikespolitiska frågor och i hbtq-frågor.

I utskottets sessionssal och här i kammaren har ditt engagemang varit otroligt starkt. Här har du drivit på för en rättvis och solidarisk utrikespolitik, utvecklingsfrågor och inte minst kvinnors rättigheter. Du om någon vet vikten av det som ligger bakom bokstavskombinationen SRHR.

Kanske är det din känsla för solidaritet som har gett dig de egenskaper du förknippas med. Du är en fin lagspelare som präglas av omtänksamhet, klokskap och kunnighet. Du tänker nytt och snabbt och vill hitta vägar framåt. Men du lägger aldrig den demokratiska processen åt sidan.

Hans! Ditt engagemang från riksdagen tar du med dig även på fritiden. Utrikespolitiken kom fram genom styrelseuppdrag i Svenska Afghanistankommittén samt din vilja att resa i världen och möta människor.

Ditt driv och ditt engagemang gör intryck både på hemmaplan och internationellt. Du gör så stort intryck att du till och med har blivit utsedd till en av världens fem snyggaste politiker. Ja, ja det var i Indien! Men även om undersökningen gjordes i Indien tror jag att flera av oss skulle vilja ge ett sådant intryck.

Jag är övertygad om att såväl förmågan att göra intryck som kunnigheten och engagemanget kommer att komma väl till pass i ditt nya uppdrag som ordförande i RFSU.

Hans! Tack för dina insatser i riksdagen, och lycka till i det nya uppdraget!

(Applåder)

Jag vill också vända mig till Erik Ullenhag. Erik! Du har gått en lång väg i politiken. Trots det är du fortfarande lika ung.

Du började i ungdomsförbundet och var sedan partiaktiv och riksdagsledamot. Du blev partisekreterare och gruppledare, vilket jag som talman var otroligt glad över. Du har också varit statsråd. Du har verkligen en gedigen meritlista.

I riksdagen har du suttit i arbetsmarknadsutskottet, socialutskottet och finansutskottet som ordinarie ledamot, och du har varit ditt partis talesperson i bland annat ekonomisk-politiska frågor och integrationsfrågor.

Man är inte aktiv som politiker så länge som du har varit om man inte är starkt engagerad.

Öppenhet och mångfald, hbtq, klimat och miljö - det är exempel på frågor som ryms inom ditt ställningstagande för allas lika värde och rättigheter.

En kunnig person, omtänksam och vänlig, ja faktiskt en ovanligt snäll politiker - det är vad jag hör om dig. Men jag hör också att du är snabbtänkt, analytisk och en god förhandlare.

Du har humor och värme. Men det finns tillfällen då dessa egenskaper lyser med sin frånvaro. Det är i riksdagens innebandyhall. När ditt lag har förlorat försvinner humor och värme.

Du är faktiskt beviset på hur snabbt det går i dagens politik. Jag tänker naturligtvis på skäggchocken - som det står i kvällstidningarnas rubriker nu för tiden. Aldrig har väl ett skägg vuxit så fort som när du intervjuades i tv. Kl. 19.42 var du med i en nyhetssändning i tv. Tre minuter senare, kl. 19.45, intervjuas du igen. Den här gången handlar det om andra frågor, och du har skägg.

Intervjuerna hade såklart skett i en annan ordning, och du hade hunnit raka dig emellan. Men tv lade upp det på ett sådant sätt att du såg att ha en osedvanligt stark skäggväxt.

Politiken bjuder på oanade svängar ibland.

Erik! Ett stort tack för din tid i riksdagen, och lycka till i ditt uppdrag som Sveriges ambassadör i Jordanien!

(Applåder)

Engagemang är nyckelordet för dagen, och det gäller förstås också dig, Hans Unander. Som riksdagsledamot har du suttit i bostadsutskottet och finansutskottet, där du ansvarade för AP-fonderna. Men du har också drivit många andra frågor.

Hemma i Dalarna har du varit fackligt aktiv, bland annat som ordförande för Kommunal i Dalarna. Men du har också jobbat med frågor om jakt och infrastruktur. Du har haft järnvägen i fokus och varit drivande för etableringen av en flygplats i Sälen.

Ditt engagemang har du haft med dig in i riksdagsarbetet. Infrastrukturfrågorna och Dalarna har i dig haft en envis, stark och lojal talesperson. Nu när du har avgått är jag ganska säker på att de pustar ut i Regeringskansliet, eftersom du är en sådan person som verkligen kan trycka på i frågor och hänga i - om man säger så - när det gäller det som är viktigt för dig och för Dalarna. Och det fick Regeringskansliet naturligtvis känna av.

Du är en sådan pådrivande kraft eftersom du står stark i dina värderingar. Du använder din erfarenhet, din envishet och glimten i ögat för att komma framåt och åstadkomma resultat. Du är en rakryggad person som inte är rädd för att säga vad du tycker. Och det är en god egenskap för en politiker.

Du vet vad du talar om. I vårt samhälle kan man skapa förändring, och genom politiskt och fackligt engagemang kan man ta sig hela vägen till Sveriges riksdag. Det har du gjort.

Hans! Tack för dina år som riksdagsledamot. Jag önskar dig all välgång i din fortsatta gärning som kommunstyrelsens ordförande och kommunalråd i Malung-Sälen.

(Applåder)

Jag vill också säga några ord om de ledamöter som har avgått men som inte har möjlighet att vara här i dag. Jag vill naturligtvis ändå uppmärksamma deras gärning.

Håkan Juholt kom in i riksdagen 1994. Han har alltid varit en mycket engagerad, och engagerande, politiker. Få andra politiker kan som Håkan, från en talarstol eller i en debatt, få med sig och entusiasmera åhörarna.

Förankringen i politiken och folkrörelsearbetet är gediget. Han har varit aktiv i SSU, i kommunpolitiken. Han har varit biträdande partisekreterare och förstås partiledare. Gemensamt för alla uppdragen är att Håkan har tagit sig an dem med ett starkt engagemang i frågor som varit med honom länge, som jämlikhet och fördelningspolitik. Han har också ett stort kulturintresse.

Håkan har också en lång bana som försvarspolitiker bakom sig. Han har varit ordförande i försvarsutskottet och i Försvarsberedningen - jag vet ärligt talat inte i hur många år - ledamot av Utrikesnämnden och Krigsdelegationen liksom i riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling och OSSE-delegationen.

Håkan ska tillträda som Sveriges ambassadör på Island, och jag önskar honom lycka till i det uppdraget.

(Applåder)

Jag vill också tacka Ulf Berg. Han var en gång i tiden en polis som påverkades av det han såg i sitt yrke och gav sig in i politiken för att förändra och arbeta för att ge unga en god start i livet. Ulf är en person med stort hjärta och engagemang, och jag tror att det ligger till grund för både hans tidigare yrkesval och hans bana i politiken.

I riksdagen var Ulf ordförande i skatteutskottet samt ledamot av miljö och jordbruksutskottet och näringsutskottet.

Landsbygden, gröna näringar, jakt och viltvård hör också till de frågor Ulf gärna driver. Han har varit landsbygdspolitisk talesperson för sitt parti och bland annat suttit i den parlamentariska landsbygdskommittén.

Jag önskar Ulf lycka till i sitt nya uppdrag som oppositionsråd i Landstinget i Dalarna.

(Applåder)

Carin Jämtin har varit riksdagsledamot i ett par olika omgångar. Hon har också varit statsråd, partisekreterare och oppositionsborgarråd. Carin har verkligen agerat både lokalt, i Stockholm, och globalt med ett starkt engagemang för miljö- och utvecklingsfrågor.

Hennes olika uppdrag har alltid kopplats samman med det hon brinner för, det vill säga människors fri- och rättigheter, jämlikhet, miljö och demokrati.

Carin är nu tillbaka i de internationella utvecklingsfrågor där hon så länge har varit aktiv. Jag vill tacka Carin för hennes tid i riksdagen och önskar henne lycka till i det nya uppdrag som generaldirektör för Sida.

(Applåder)

Anders Forsberg blev riksdagsledamot efter valet 2014 och har varit ledamot av miljö- och jordbruksutskottet, men var innan dess länge aktiv i sitt parti. Anders är mycket engagerad i jordbruks-, skogsbruks- och landsbygdsfrågor. Det märks inte minst bland hans riksdagsmotioner, debatter, skriftliga frågor och interpellationer.

Det är också frågor där han kan kombinera praktik på hemmaplan med teori i politiken. Utanför riksdagen är Anders lantbrukare, så det är lätt att se det konsekventa engagemanget i hans olika roller.

Tack, Anders, för din tid i riksdagen!

Avtackning

(Applåder)

Ärade ledamöter! Naturligtvis vill jag också tacka alla er som kommer att återsamlas här vid riksmötets öppnande i höst. Ett varmt tack för era insatser i riksdagen under det gångna riksdagsåret!

Jag vill också tacka de vice talmännen, gruppledarna och ledamöterna i riksdagsstyrelsen för ett fantastiskt fint samarbete. Vidare vill jag tacka riksdagsdirektören och förvaltningens anställda för ett utmärkt arbete.

Jag önskar er alla en skön, solig och avkopplande sommarledighet!

(Applåder)


Anf. 51 Krister Örnfjäder (S)

Herr talman! Jag vill ta tillfället i akt att på ledamöternas vägnar tacka talmannen för det gångna verksamhetsåret.

Jag vill också passa på att instämma i allt som har sagts, men jag vill göra ett litet tillägg, eftersom jag för närvarande har förmånen att ha varit här längst. Det tillägget handlar om att denna sommar och detta sommaruppehåll är det sista sommaruppehållet som ni själva har bestämmanderätt över, om ni ska kandidera nästa år.

Talmannen sa tidigare att tiden går fort. Men försök att se till att den här sommaren går lite saktare än vanligt! Nästa år lovar jag att tiden kommer att gå mycket fortare.

Med det, herr talman, vill jag önska talmannen och hans familj en trevlig och avkopplande sommar.

(Applåder)

Överläggningen var härmed avslutad.

Talman Urban Ahlin tackar av ledamöter som avgått under riksmötet.