Återrapportering från Europeiska rådets möte

Återrapportering 2 juli 2024
  • Bädda in video

  • Ladda ner

EU-minister Jessika Roswall (M) återrapporterar från möte med EU:s stats- och regeringschefer den 27–28 juni. EU-ministern inleder, därefter får ledamöter tillfälle att ställa frågor.

Återrapporteringen är öppen för allmänheten samt media och sänds via webb-tv.

Tid: Klockan 13–14
Plats: Skandiasalen, Entré från Mynttorget 1

Hitta till riksdagen