Återrapportering från Europeiska rådets möte den 28-29 juni

Återrapportering 2 juli 2012
  • Bädda in video

  • Ladda ner

Plats: Skandiasalen, ingång Mynttorget 1

EU-nämnden håller ett öppet sammanträde. Vid sammanträdet återrapporterar statsminister Fredrik Reinfeldt (M) från Europeiska rådets möte den 28-29 juni.