Romina Pourmokhtari (L)

Romina Pourmokhtari (L)

Statsråd

Parti Liberalerna
Valkrets Stockholms kommun, plats 316
Född år 1995
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Klimat- och näringslivsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Ordinarie 2022-09-26 – 2022-10-18
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2022-10-18
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2022-10-12 – 2022-10-18
  • EU-nämnden

  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Miljödepartementet

  • Klimat- och miljöminister 2022-10-18 – 2022-12-31
  • Klimat- och näringslivsdepartementet

  • Statsråd 2023-01-01 – 2026-09-21
  • Statsråd 2022-10-18 – 2022-10-18

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Webb-TV

Filterar webb-tv på:

 
Stillbild från Interpellationsdebatt: Fortsatt stöd till den gröna industriomställningen
Interpellationsdebatt 2022/23:225 av Elin Söderberg (MP) 14 mars 2023 Fortsatt stöd till den gröna industriomställningen
Stillbild från Interpellationsdebatt: Klimathandlingsplanens samordning
Interpellationsdebatt 2022/23:223 av Elin Söderberg (MP) 14 mars 2023 Klimathandlingsplanens samordning
Stillbild från Interpellationsdebatt: Förhandlingen om Sveriges klimathandlingsplan
Interpellationsdebatt 2022/23:224 av Jytte Guteland (S) 14 mars 2023 Förhandlingen om Sveriges klimathandlingsplan

Dokument:

Det svenska pantsystemet

Svar på skriftlig fråga 2022/23:467 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

Svar på fråga 2022/23:467 av Martin Kinnunen SD Det svenska pantsystemet Martin Kinnunen har frågat mig vilka åtgärder Sveriges regering avser att vidta för att värna det svenska pantsystemet. Pantsystemen för dryckesförpackningar har en lång tradition i Sverige och hög trovärdighet hos aktörer och konsumenter. De svenska

Svarsdatum: 2023-03-29 Frågeställare: Martin Kinnunen (SD)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:467 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L) (docx, 69 kB)

Statens fastighetsverk och skogsskyddet

Svar på skriftlig fråga 2022/23:465 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

Svar på fråga 2022/23:465 av Kajsa Fredholm V Statens fastighetsverk och skogsskyddet Kajsa Fredholm har frågat klimat- och miljöministern om hon avser att vidta åtgärder, och i så fall vilka, för att säkerställa att kontinuitetsskogar som Statens fastighetsverk förvaltar skyddas. Arbetet inom regeringen är så fördelat

Svarsdatum: 2023-03-22 Frågeställare: Kajsa Fredholm (V)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:465 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L) (docx, 69 kB)

Förutsättningar för myrslåtter

Svar på skriftlig fråga 2022/23:426 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L)

KN2023/ 02550 Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:426 av Ida Karkiainen S Förutsättningar för myrslåtter Ida Karkiainen har frågat mig om jag och regeringen kommer att ompröva beslutet som innebar att allt stöd till myrslåtter drogs in, och kommer myrslåttern att vara en del av de nya reformer inom miljöpolitiken som

Svarsdatum: 2023-03-15 Frågeställare: Ida Karkiainen (S)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:426 besvarad av Statsrådet Romina Pourmokhtari (L) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.