Pål Jonson (M)

Pål Jonson (M)

Försvarsminister

Parti Moderaterna
Valkrets Värmlands län, plats 233
Titel Fil.dr.
Född år 1972
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Försvarsdepartementet

  • Försvarsminister

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Ordinarie 2016-10-12 – 2022-10-18
  • Riksdagsledamot

  • Ersättare 2016-09-14 – 2016-10-11
  • Försvarsutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Ordförande 2020-01-01 – 2022-09-26
  • Suppleant 2019-06-17 – 2019-12-31
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-06-17
  • Suppleant 2017-10-13 – 2018-09-24
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Suppleant 2016-10-18 – 2018-09-24
  • Extra suppleant 2016-09-16 – 2016-10-11
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2019-10-23 – 2022-09-26
  • Suppleant 2018-10-02 – 2019-10-17
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Civilutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Näringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

  • Deputerad 2021-11-11 – 2021-12-15
  • Vice ordförande 2021-03-18 – 2021-04-21
  • Ordförande 2020-12-08 – 2020-12-15
  • Deputerad 2020-11-10 – 2020-12-08
  • Vice ordförande 2020-03-26 – 2020-09-13
  • Suppleant 2019-05-09 – 2019-06-12
  • Suppleant 2018-11-15 – 2018-12-05
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-10-04
  • Andre vice ordförande 2019-06-14 – 2019-12-13
  • Ledamot 2019-06-13 – 2019-12-16
  • Nordiska rådets svenska delegation

  • Ledamot 2018-10-09 – 2022-10-18
  • Suppleant 2016-10-26 – 2018-10-09
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 2022-10-11 – 2022-11-15
  • Ledamot 2020-01-17 – 2022-10-09
  • Valberedningen

  • Suppleant 2018-09-24 – 2022-10-18
  • Riksdagens delegation till Natos parlamentariska församling

  • Suppleant 2020-01-21 – 2022-10-18
  • Försvarsdepartementet

  • Försvarsminister 2022-10-18 – 2026-09-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 16- (ersättare 160914-161011). Ledamot försvarsutskottet 18- och EU-nämnden 19-. Extra suppleant justitieutskottet 16 och suppleant 16-18, suppleant försvarsutskottet 17-18, utrikesutskottet 18- och sammansatta utrikes- och försvarsutskottet 18 och 19. Suppleant Nordiska rådets svenska delegation 16-18, ledamot 18-19. Suppleant valberedningen 18-.
 • Föräldrar

  Lantbrukaren Bo Jonson och Marja Jonson, f. Rönn.
 • Utbildning

  Idrottsgymnasiet, Lycksele, slutår 91. Fil.kand., internationell politik, Georgetown University, slutår 98. Fil.mag.,i europeisk politik, College of Europe, slutår 99. Fil.dr., krigsvetenskap, King's College, London, slutår 05.
 • Anställningar

  Analytiker, Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) 00-05. Kanslichef, Moderaterna i Europaparlamentet 05-06. Politiskt sakkunnig, Försvarsdepartementet 06-07. Politiskt sakkunnig, Moderaternas riksdagskansli 07-12. Gästforskare, NATO Defence Collage (NDC) 09. Kommunikationsdirektör, Säkerhets- och försvarsföretagen (SOFF) 13-16.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot, Brottsskadenämnden 16-19 och Rättshjälpsnämnden 16-19. Ledamot, Försvarsmaktens insynsråd 19-.
 • Kommunala uppdrag

  Kommunfullmäktig, Arvika 06-.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Förbundsordförande, Moderaterna i Värmland 10-12. Generalsekreterare, Svenska Atlantkommittén 13-16. Sekreterare för Allmänna Försvarsföreningen i Värmland 13-15.
 • Litteratur

  The Development of the European Security and Defence Policy (05), NATO's Article V debate (10), Vart går NATO efter Ukraina? (15).

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Förändrat krav på spridningstillstånd

Svar på skriftlig fråga 2022/23:484 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)

Försvarsdepartementet Försvarsministern Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:484 av Victoria Tiblom SD Förändrat krav på spridningstillstånd Victoria Tiblom har frågat mig om jag avser att förenkla kravet på spridningstillstånd så att Sverige är mer i fas med de nordiska grannländerna. Bestämmelserna om spridning av

Svarsdatum: 2023-03-29 Frågeställare: Victoria Tiblom (SD)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:484 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M) (docx, 67 kB)

Kadetters privatekonomiska situation under studietiden

Svar på skriftlig fråga 2022/23:362 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)

Svar på fråga 2022/23:362 av Åsa Eriksson S Kadetters privatekonomiska situation under studietiden Åsa Eriksson har frågat mig om vilka åtgärder som jag och regeringen tänker vidta för att kadetter med eget boende ska ha möjlighet att klara sina levnadsomkostnader under studietiden. Tillgänglighet på personal och bemanning

Svarsdatum: 2023-03-01 Frågeställare: Åsa Eriksson (S)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:362 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M) (docx, 68 kB)

Byggstart för nya regementen och förband

Svar på skriftlig fråga 2022/23:365 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M)

Fö2023/ 00416 Försvarsdepartementet Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:365 av Mikael Larsson C Byggstart för nya regementen och förband Mikael Larsson har frågat mig på vilket sätt regeringen avser säkerställa att Försvarsmakten kan tillväxa enligt plan i ändamålsenliga lokaler och med adekvata miljötillstånd på plats.

Svarsdatum: 2023-02-27 Frågeställare: Mikael Larsson (C)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:365 besvarad av Försvarsminister Pål Jonson (M) (docx, 67 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.