Margit Sandéhn (S)

Margit Sandéhn (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel textillärare
Född år 1926

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-09-30
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1974-91. Suppleant i Skatteutskottet 74, Trafikutskottet 75-81/82, Utbildningsutskottet 76/77-81/82 och Konstitutionsutskottet 88/89-90/91. Ledamot av Trafikutskottet 82/83-90/91. Suppleant i Besvärsnämnden 74-90/91 och Riksdagens revisorer 79/80-82/83. Ledamot av Riksdagens revisorer 82/83-84/85. Ledamot med uppdrag att följa verksamheten vid Procordia AB och Svenska Varv AB 85/86-87/88. Ledamot av byggnadskommittén 74-83, ordförande 83.
 • Bostadsort

  Ystad
 • Utbildning

  Textillärarexamen i Stockholm 47. Textillärare i Nacka 47-51 och Ystad 52-91.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Malmöhus läns hemslöjdsförening 70-73. - Ledamot av styrelsen för Skånes distrikt av Sveriges socialdemokratiska kvinnoförbund (SSKF) 64-85, Skånes distrikt av Sveriges socialdemokratiska arbetareparti 66-90, Ystads socialdemokratiska kvinnoklubb, ordförande 66-72 och 81-83, och 7:e kretsen av Skånes SSKF-distrikt, ordförande 72-.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av styrelsen för transportrådet 81-91 och postverket 83-92. - Ledamot av kommittén om hemspråksträning för förskolebarn 79-82 samt utredningen om statens regionalpolitiska och sociala ansvar på tele- och postområdena 88-90.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Ystads stads/kommunfullmäktige 59-85. Ledamot av barnavårdsnämnden 60-67 och valberedningen 66-85.
 • Föräldrar

  Köpmannen Nils Otto Jönmark och Anna Larsson

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

En marinekologisk enhet vid Lunds universitet

Motion 1990/91:Ub528 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub528 av Birthe Sörestedt m.fl. s En marinekologisk enhet vid Lunds universitet I den miljöpolitiska propositionen 1987/88, Jou 23 rskr. 373 framhöll regeringen bland annat att föroreningen av mark och vatten särskilt hårt drabbat södra och sydvästra Sverige. Jordbruket har ett betydande


Utskottsberedning: -1990/91:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Rättspsykiatrin i södra Sverige

Motion 1990/91:So503 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:So503 av Birthe Sörestedt m.fl. s Rättspsykiatrin i södra Sverige Socialstyrelsen ämnar vidta förändringar av strukturen i den rättspsykiatriska organisationen. Det pågår mot denna bakgrund en omstrukturering av verksamheten i Lund. Styrelsen ser det som nödvändigt att få disponera 1,5


Utskottsberedning: -1990/91:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Enhetliga regler för tomgångskörning

Motion 1990/91:So409 av Margit Sandéhn och Ingegerd Anderlund (s)

Motion till riksdagen 1990/91:So409 av Margit Sandéhn och Ingegerd Anderlund s Enhetliga regler för tomgångskörning Genom den ökade trafiken i tätorterna har utsläppen och föroreningarna från fordonen ökat betydligt. Kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnder är ansvariga för hälsoskyddet enligt hälsoskyddslagstiftningen


Utskottsberedning: -1990/91:SoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.