Margit Sandéhn (S)

Margit Sandéhn (S)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Socialdemokraterna
Titel textillärare
Född år 1926

Aktuella uppdrag

  • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

    • Riksdagsledamot

    • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-09-30
    • Konstitutionsutskottet

    • Suppleant 1988-11-07 – 1991-09-29

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten sagt och gjort i riksdagen. Det är motioner, interpellationer och skriftliga frågor till regeringen och anföranden i kammaren. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

En marinekologisk enhet vid Lunds universitet

Motion 1990/91:Ub528 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub528 av Birthe Sörestedt m.fl. s En marinekologisk enhet vid Lunds universitet I den miljöpolitiska propositionen 1987/88, Jou 23 rskr. 373 framhöll regeringen bland annat att föroreningen av mark och vatten särskilt hårt drabbat södra och sydvästra Sverige. Jordbruket har ett betydande


Utskottsberedning: -1990/91:UbU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Rättspsykiatrin i södra Sverige

Motion 1990/91:So503 av Birthe Sörestedt m.fl. (s)

Motion till riksdagen 1990/91:So503 av Birthe Sörestedt m.fl. s Rättspsykiatrin i södra Sverige Socialstyrelsen ämnar vidta förändringar av strukturen i den rättspsykiatriska organisationen. Det pågår mot denna bakgrund en omstrukturering av verksamheten i Lund. Styrelsen ser det som nödvändigt att få disponera 1,5


Utskottsberedning: -1990/91:SoU13
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Enhetliga regler för tomgångskörning

Motion 1990/91:So409 av Margit Sandéhn och Ingegerd Anderlund (s)

Motion till riksdagen 1990/91:So409 av Margit Sandéhn och Ingegerd Anderlund s Enhetliga regler för tomgångskörning Genom den ökade trafiken i tätorterna har utsläppen och föroreningarna från fordonen ökat betydligt. Kommunernas miljöoch hälsoskyddsnämnder är ansvariga för hälsoskyddet enligt hälsoskyddslagstiftningen


Utskottsberedning: -1990/91:SoU19
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Åtaganden och ekonomiska intressen
Så arbetar ledamöterna

Information om ledamöternas uppdrag

Felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöternas uppdrag kan förekomma på webbplatsen. Vi kvalitetssäkrar just nu informationen. Vid frågor kontakta riksdagsinformation.