Lars Tobisson (M)

Lars Tobisson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Parti Moderaterna
Titel fil.dr
Född år 1938

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 2002-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1979-10-01 – 2001-12-31
  • Finansutskottet

  • Suppleant 1999-09-23 – 2002-01-01
  • Suppleant 1999-09-23 – 2002-09-30
  • Ledamot 1998-10-13 – 1999-09-23
  • Ledamot 1994-10-11 – 1998-10-04
  • Ledamot 1979-10-01 – 1994-10-02
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 1999-09-23 – 2002-01-01
  • Suppleant 1999-09-23 – 2002-09-30
  • Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

  • Deputerad 2001-10-16 – 2001-12-06
  • Deputerad 2001-03-27 – 2001-04-26
  • EU-nämnden

  • Vice ordförande 1998-10-13 – 2001-12-31
  • Vice ordförande 1995-01-01 – 1998-10-05
  • EES-utskottet

  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Ledamot 1992-05-26 – 1993-06-04
  • Valberedningen

  • Vice ordförande 1994-10-03 – 1999-09-23
  • Ordförande 1991-09-30 – 1994-10-03
  • Vice ordförande 1982-10-04 – 1991-09-30
  • Utrikesnämnden

  • Ledamot 1998-10-20 – 2001-12-31
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1986-10-07 – 1994-10-03
  • Ledamot 1982-10-04 – 1985-09-30
  • Krigsdelegationen

  • Ledamot 1998-10-20 – 1999-09-23
  • Ledamot 1994-10-18 – 1998-10-05
  • Ledamot 1982-10-04 – 1994-10-03
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 1995-01-01 – 1998-10-05
  • ESK-delegationen

  • Suppleant 1994-10-18 – 1994-12-31
  • Ledamot 1993-01-21 – 1994-10-03
  • EES-EFTA delegationen

  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1994-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-10-11
  • Fullmäktige i riksgäldskontoret

  • Ledamot 1982-10-04 – 1989-06-30
  • EFTA-delegationen

  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1994-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Ordförande 1993-10-14 – 1994-10-03
  • Ledamot 1991-10-15 – 1993-10-13
  • EG-delegationen

  • Vice ordförande 1994-10-12 – 1994-12-31
  • Ledamot 1994-10-11 – 1994-12-31
  • Vice ordförande 1993-01-21 – 1994-10-03

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

Motion 2001/02:U343 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U343 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återföra anslaget för utrikesförvaltningen till utgiftsområde 5. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 5 anslag Utrikesförvaltningen


Utskottsberedning: 2001/02:KU37 2001/02:UU1 2002/03:KU1
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): 1 avslag, ,

Utgiftsområde 7 Fredsfrämjande verksamhet

Motion 2001/02:U342 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U342 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 7 Fredsfrämjande verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inom utgiftsområde 7 politikområde Internationellt utvecklingssamarbete skapa en samlad anslagspost för Sveriges fredsfrämjande verksamhet. Riksdagen anvisar till


Utskottsberedning: 2001/02:UU2
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

FN-mandat

Motion 2001/02:U314 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

Motion till riksdagen 2001/02:U314 av Göran Lennmarker m.fl. m FN-mandat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det internationella samfundet, i enlighet med FN-stadgans principer, måste kunna agera i akuta krislägen trots att inte säkerhetsrådet


Utskottsberedning: 2001/02:UFöU1
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , ,

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.

Information om ledamöternas uppdrag

Vi kvalitetssäkrar löpande informationen om ledamöternas uppdrag. Trots det kan det i undantagsfall förekomma felaktiga uppgifter om sluttider för vissa av ledamöterna på webbplatsen. Har du frågor kontakta Riksdagsinformation: riksdagsinformation@riksdagen.se