Ingrid Sundberg (-)

Ingrid Sundberg (M)

Född år 1925
Avliden den 19 december 2021

Aktuella uppdrag

 • Inga uppdrag sedan 1991-09-30

  • Riksdagsledamot

  • Ordinarie 1976-10-04 – 1991-09-30

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Rdl 1966-91. Suppleant i Jordbruksutskottet 66-73 och Statsutskottet 69-70. Ledamot av Utbildningsutskottet 71-75/76, Utrikesutskottet 76/77-82/83 och Kulturutskottet 82/83-90/91, ordförande 82/83-90/91. Suppleant i Valberedningen 76/77-78/79, Talmanskonferensen 77/78-81/82 samt Utrikesnämnden 79/80-80/81 och 82/83-84/85. Ledamot av Krigsdelegationen 76/77-87/88, Nordiska rådets svenska delegation 76/77-87/88, Valberedningen 79/80-90/91 och Talmanskonferensen 82/83-90/91. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd 76/77-87/88, vice gruppledare 77/78, 2:e vice gruppledare 79/80-80/81. - Ledamot av styrelsen för Riksdagens interparlamentariska grupp 66-90/91, ordförande 79/80-81/82, vice ordförande 82/83-90/91.
 • Bostadsort

  Bjuv, senare Skanör
 • Utbildning

  Filosofie kandidat vid Stockholms högskola 51. Studier vid University of California at Berkeley, USA, 51-52. Lärare 53-59.
 • Uppdrag inom förenings- och näringsliv

  Ledamot av styrelsen för Carnegie Investment 74-82, PK-bankens/Nordbankens södra region 76-95, Humanistiska läroverket i Sigtuna 76-93, Svenska Nationalföreningen mot hjärt- och lungsjukdomar/Hjärt-Lungfonden 76-, vice ordförande 83-95, Kema Nobel AB 80-84, Rädda Barnen 83-93 och Kronprinsessan Margaretas minnesfond 87-. - Ledamot av Europeiska kvinnounionens sociala kommitté, ordförande 65-70. Ordförande i unionens svenska kommitté 69 och svenska delegationen 74-78. - Ledamot av styrelsen för Högerns ungdomsförbund 54-60, 2:e vice ordförande 56-60, Malmöhus länsförbund av Högerpartiet/Moderata samlingspartiet 60-85, 2:e vice ordförande 60-68, 1:e vice ordföradne 69-85. Ledamot av Högerpartiets/Moderata samlingspartiets partistyrelse 62-78. Ordförande i Högerpartiets länskvinnoråd i Malmöhus län 64-69.
 • Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

  Ledamot av Svenska Unescorådet 68-77 och delegationen för hybrid-DNA-frågor 80-84. Ledamot av styrelsen för Svenska Institutet 83-92 och konsthögskolan 88-94. FN-delegat 77, 78, 79 och 82. - Ledamot av 1968 års studiemedelsutredning 68-74, familjelagssakkunniga 69-81, nationalkommittén för FN:s befolkningskonferens 72-74, utredningen om kostnaderna för miljövården 75-78, gymnasieutredningen 76-81, nedrustningsdelegationen 77-83 och gen-etikkommittén 81-84.
 • Kommunala uppdrag

  Ledamot av Bjuvs barnavårdsnämnd 54-63, vice ordförande 59-63, och skolstyrelsen 56-79. - Ledamot av Vellinge kommunfullmäktige 91-.
 • Föräldrar

  Direktören Carl Jacobsson och Brit Rundquist

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Motion 1990/91:Ub129 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, v, m, c, mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub129 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c, v, mp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Intresset för humaniora var under 1980-talet i ständigt växande. Näringslivet rekryterade i ökad utsträckning humanister. Behovet av medarbetare


Utskottsberedning: --1990/91:UbU16
Riksdagsbeslut (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

Motion 1990/91:Ub128 av Jan-Erik Wikström m.fl. (fp, m, c, mp)

Motion till riksdagen 1990/91:Ub128 av Jan-Erik Wikström m.fl. fp, m, c, mp med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Musikalisk yrkesutbildning måste utgå från att den grundläggande musikalisk-tekniska färdigheten förvärvats redan under barn- och ungdomsåren medan


Utskottsberedning: -1990/91:UbU16
Riksdagsbeslut (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd

Motion 1990/91:Kr17 av Ingrid Sundberg m.fl. (m)

Motion till riksdagen 1990/91:Kr17 av Ingrid Sundberg m.fl. m med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd Inledning I propositionen föreslås att det statliga fraktstödet för film upphör med utgången av juni 1991 och att resurserna förs över till visningsnämnden vid Filminstitutet. I propositionen redovisas också avtalet


Utskottsberedning: ---1990/91:KrU29
Riksdagsbeslut (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.