Carl-Oskar Bohlin (M)

Carl-Oskar Bohlin (M)

Statsråd

Parti Moderaterna
Valkrets Dalarnas län, plats 46
Född år 1986
Adress Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Aktuella uppdrag

  • Riksdagsledamot

  • Ledig från uppdraget som ordinarie ledamot.
  • Försvarsdepartementet

  • Statsråd

  • Riksdagsledamot

  • Ledig 2022-10-18 – 2026-09-21
  • Ordinarie 2022-02-14 – 2022-10-18
  • Ledig 2021-12-02 – 2022-02-13
  • Ordinarie 2021-02-02 – 2021-12-01
  • Ledig 2020-08-31 – 2021-02-01
  • Ordinarie 2010-10-04 – 2020-08-30
  • Näringsutskottet

  • Ledamot 2022-10-04 – 2022-10-18
  • Ordförande 2022-02-15 – 2022-09-26
  • Ledamot 2022-02-14 – 2022-02-15
  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-02-13
  • Ordförande 2019-02-26 – 2019-05-10
  • Suppleant 2019-02-13 – 2019-06-17
  • Justitieutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Ledamot 2018-10-02 – 2019-05-10
  • Suppleant 2010-10-12 – 2014-09-29
  • Civilutskottet

  • Ledamot 2019-05-10 – 2022-02-13
  • Ledamot 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Utbildningsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Suppleant 2010-10-12 – 2012-04-10
  • Socialförsäkringsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Suppleant 2014-10-07 – 2018-09-24
  • Konstitutionsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Suppleant 2018-10-02 – 2019-06-17
  • Försvarsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Utrikesutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2020-09-03
  • Arbetsmarknadsutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Finansutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Kulturutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Miljö- och jordbruksutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Skatteutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Socialutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Trafikutskottet

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-09-26
  • Sammansatta civil- och kulturutskottet

  • Deputerad 2018-03-13 – 2018-05-24
  • EU-nämnden

  • Suppleant 2020-03-18 – 2022-10-04
  • Suppleant 2013-11-14 – 2014-10-07
  • Domarnämnden

  • Personlig ersättare 2018-10-24 – 2022-11-11
  • Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol

  • Vice ordförande 2019-02-05 – 2019-10-25
  • Ledamot 2019-01-31 – 2019-02-05
  • Riksdagens överklagandenämnd

  • Suppleant 2014-10-14 – 2022-10-11
  • Valberedningen

  • Suppleant 2016-10-26 – 2022-09-26
  • OSSE-delegationen

  • Suppleant 2018-10-09 – 2022-06-14
  • Försvarsdepartementet

  • Statsråd 2022-10-18 – 2026-09-21

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

 • Uppdrag inom riksdag och regering

  Riksdagsledamot 10-. Ledamot civilutskottet 14-18 och 19-, sammansatta civil- och kulturutskottet 18 samt justitieutskottet 18-19. Ordförande näringsutskottet 19-. Suppleant justitieutskottet 10-14, utbildningsutskottet 10-12, EU-nämnden 13-14, socialförsäkringsutskottet 14-18, konstitutionsutskottet 18-19 och näringsutskottet 19. Suppleant riksdagens överklagandenämnd 14- och valberedningen 16-. Vice ordförande Delegationen till den gemensamma parlamentariska kontrollgruppen för Europol 19-.

Sagt & gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

Dokument:

Statligt stöd till räddningstjänster

Svar på skriftlig fråga 2022/23:461 besvarad av Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fö2023/ 00647 Försvarsdepartementet Ministern för civilt försvar Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:461 av Adrian Magnusson S Statligt stöd till räddningstjänster Adrian Magnusson har frågat mig om jag och regeringen avser att dela ut ekonomiskt stöd för att tillgodose att landets räddningstjänster ska kunna upprätthålla

Svarsdatum: 2023-03-22 Frågeställare: Adrian Magnusson (S)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:461 besvarad av Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) (docx, 68 kB)

Representationen i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap

Svar på skriftlig fråga 2022/23:445 besvarad av Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Svar på fråga 2022/23:445 av Daniel Bäckström C Representationen i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap Daniel Bäckström har frågat mig om jag avser att ompröva representationen i det tvärsektoriella näringslivsrådet för totalförsvar och krisberedskap så att hela livsmedelssektorn kommer

Svarsdatum: 2023-03-22 Frågeställare: Daniel Bäckström (C)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:445 besvarad av Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) (docx, 70 kB)

Hinder för elektrifiering av tunga transporter med farligt gods

Svar på skriftlig fråga 2022/23:435 besvarad av Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M)

Fö2023/00625 Försvarsdepartementet Minister n för civilt försvar Till riksdagen Svar på fråga 2022/23:435 av Rickard Nordin C Hinder för elektrifiering av tunga transporter med farligt gods Rickard Nordin har frågat infrastruktur- och bostadsministern om regeringen kommer att ta initiativ för att underlätta för elektrifieringen

Svarsdatum: 2023-03-22 Frågeställare: Rickard Nordin (C)

Svar på skriftlig fråga 2022/23:435 besvarad av Statsrådet Carl-Oskar Bohlin (M) (docx, 68 kB)

Ledamöternas villkor

Ledamöterna har sitt uppdrag dygnet runt, året runt. Det betyder att de inte har semester. I stället för lön får ledamöterna ett arvode. En ledamot som avgår före 65 års ålder efter minst tre års sammanhängande tjänstgöring har rätt till inkomstgaranti.