Ledamöter & partier

Ledamöterna sitter samlade i kammaren för ärendedebatt och votering
Foto: Melker Dahlstrand

Riksdagen har 349 ledamöter som väljs vart fjärde år. För att kunna bli ledamot måste man ha rösträtt och vara nominerad av ett politiskt parti. Den nyvalda riksdagen för valperioden 2018-2022 tillträder den 24 september klockan 11.

Invalda ledamöter valet 2018 i partiordning

Partierna i riksdagen och antalet ledamöter

Åtta ledamöter har lämnat sitt parti sedan valet 2014. Ledamöterna sitter fortfarande i riksdagen, men utan partibeteckning.
Ledamöter utan partibeteckning

Ledamöternas arbete

Utskottsarbetet tar en stor del av ledamöternas tid. Andra viktiga uppgifter är att skriva motioner och att ställa interpellationer och frågor till regeringen. Ledamöterna har ett grundarvode på 65 400 kronor i månaden.

Talmannen

Talmannen leder riksdagsarbetet och är riksdagens främste företrädare. Talmannen sitter bland annat ordförande vid sammanträdena i kammaren. Sedan riksdagsvalet 2014 är Urban Ahlin (S) riksdagens talman.

Gruppbild på regeringen

Regeringen

Regeringen styr Sverige. Den genomför riksdagens beslut, lämnar förslag på nya lagar och på ändringar i de lagar som redan finns. Sveriges regering består av en statsminister och 22 ministrar.

Ledamöter

Alla ledamöter

Här hittar du ledamöter & ersättare i kammaren för valperioden 2014-2018. Den nyvalda riksdagen tillträder den 24 september klockan 11.