Olle Lindström (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Lantbrukare
Född år
1936
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 2002-09-30

Näringsutskottet

Suppleant
1998-10-20 – 2002-09-30
Suppleant
1994-10-24 – 1998-10-04
Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Försvarsutskottet

Ledamot
1998-10-13 – 2002-09-30
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1994-10-10 – 1998-10-04

Sammansatta utrikes- och försvarsutskottet

Deputerad
2002-05-31 – 2002-06-12
Deputerad
2002-01-17 – 2002-01-18
Deputerad
2001-10-25 – 2001-12-11
Deputerad
1999-03-23 – 1999-09-13
Deputerad
1998-10-05 – 2002-09-30
Suppleant
1996-10-21 – 1996-11-20
Suppleant
1995-10-25 – 1995-12-06

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Suppleant i Jordbruksutskottet 91/92-93/94, Arbetsmarknadsutskottet 94/95-, Näringsutskottet 94/95-, Utrikes-Försvarsutskottet 95/96 och 96/97. Ledamot av Näringsutskottet 91/92-93/94 och Försvarsutskottet 94/95-.

Bostadsort

Boden

Utbildning

Grundskola. Entreprenör och åkeriägare 55-. Väg- och vatteningenjör per korrespondens 62-66. Lantbrukare 71-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Svenska Åkeriförbundet, 2:e vice ordförande, Företagarförbundet, Norrbottens läns skogsägareförening, Lantmännen i Norrbottens län, Norrbottens Tryckeri AB 83- och Norrbottens-Kuriren 83-. Byålderman i Hedens by 84-. - Ledamot av styrelsen för Folkets Hus i Boden 89-91. - Ledamot av styrelsen för Bodens Moderata förening, ordförande, och Norrbottens läns länsförbund av Moderata samlingspartiet.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Länsstyrelsen i Norrbottens län 89. Ledamot av Lantbruksdelegationen i Norrbottens län 86-89, Nämnden för personalvård för totalförsvarspliktiga 95-.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Bodens kommunfullmäktige 80-, 1:e vice ordförande. Ledamot av kommunstyrelsen och dess arbetsutskott samt budgetberedningen. Ledamot av tekniska nämnden och dess arbetsutskott 80-85 och Svenska Kommunförbundats länsavdelning i Norrbottens län 89-91. Ledamot av styrelsen för Bodens Energi AB 88-. - Ledamot av personalnämnden i Norrbottens läns landsting 83-85 och direktionen för Luleå-Bodens sjukvårdsförvaltning 86-88.

Föräldrar

Åkeriägaren Abel Manfred Lindström och Hilma Signe Sofia Gustafsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande

  Motion 2001/02:N66 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N66 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:120 2002 års redogörelse för företag med statligt ägande 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om konkurrensutsättning och försäljning av offentligt ägda företag

  Inlämnad
  2002-06-13
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2002/03:NU9
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): 6 avslag
 • med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m.

  Motion 2001/02:N61 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N61 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:167 Ändringar i konkurrenslagen för effektivare kartellbekämpning, m.m. 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om faktorerna bakom den höga svenska prisnivån. Riksdagen

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:NU16
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar

  Motion 2001/02:T73 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:T73 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:141 Redogörelse för bolagiseringen av affärsverket Statens järnvägar 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att minska det statliga ägandet i Statens järnvägar.

  Inlämnad
  2002-04-09
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:TU14
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö23 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö23 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:159 Frivillig försöksverksamhet inom totalförsvaret 1 Sammanfattning Syftet med frivillig försvarsverksamhet bör vara att denna bidrar till totalförsvarets folkliga förankring. Den skall därvid förankra demokratins utveckling

  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU12
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap

  Motion 2001/02:Fö18 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö18 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:158 Samhällets säkerhet och beredskap 1 Sammanfattning Det går inte att i förväg avgöra om en händelse som påverkar samhällets vitala funktioner kommer att leda till en allvarlig samhällskris. Därför bör ledningen av samhället

  Inlämnad
  2002-04-03
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption

  Motion 2001/02:L23 av Olle Lindström (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:L23 av Olle Lindström m med anledning av prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår propositionens förslag om att registrerade partner skall ges möjlighet att prövas som adoptivföräldrar. Nej till homosexuellas rätt att prövas som adoptivföräldrar

  Inlämnad
  2002-03-28
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:LU27
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 2001/02:56 Energimarknader i utveckling - bättre regler och tillsyn

  Motion 2001/02:N47 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N47 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:56 Energimarknader i utveckling bättre regler och tillsyn Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att regeringen i framtiden snabbare bör ta till sig förslag om

  Inlämnad
  2001-12-06
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:NU9
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2

  Motion 2001/02:N36 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N36 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av skr. 2001/02:22 En förnyad prövning av stängningen av Barsebäck 2 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar riva upp beslutet om en förtida avveckling av kärnkraften. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2001-10-31
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Stillbild från Allmänpolitisk debatt: -
 • med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet

  Motion 2001/02:N25 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N25 av Per Westerberg m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:4 En politik för tillväxt och livskraft i hela landet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om utgångspunkterna för regionalpolitiken. Riksdagen tillkännager för

  Inlämnad
  2001-10-17
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU4
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö5 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö5 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Distriktsförsvaret utgörs av territoriellt luft, sjö och mark bundna förband bl.a. s.k. nationella skyddsstyrkor som skall finnas tillgängliga över hela landet. Distriktsförsvaret

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö4 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö4 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning I ett läge där försvaret tvingas till besparingar är det utmanande att fortsätta med stora investeringar. Därför bör ännu ej genomförda omlokaliseringar som innebär stora

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU14 2001/02:FöU1
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö3 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö3 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Vi förordar ett starkare försvar som i vissa avseenden är större och i alla avseenden bättre och flexiblare än regeringens förslag. Detta förutsätter en större materiell

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU1 2001/02:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö2 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö2 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Grundläggande för det civila försvarets planering skall vara försvarsförmågan vid väpnat militärt angrepp som syftar till att ockupera hela eller delar av landet. Civilförsvaret

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  11
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU10 2001/02:FöU2 2001/02:KU37
  Riksdagsbeslut
  (11 yrkanden): , ,
 • med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret

  Motion 2001/02:Fö1 av Henrik Landerholm m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fö1 av Henrik Landerholm m.fl. m med anledning av prop. 2001/02:10 Fortsatt förnyelse av totalförsvaret 1 Sammanfattning Människan är försvarets viktigaste resurs. Det behöver investeras i en ny personalpolitik som långsiktigt och trovärdigt gör försvaret till en attraktiv arbetsplats för

  Inlämnad
  2001-10-12
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  2001/02:FöU3 2001/02:FöU7
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , ,
 • Jakten på säl

  Motion 2001/02:MJ432 av Olle Lindström och Anders Sjölund (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ432 av Olle Lindström och Anders Sjölund m Jakten på säl Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om vikten av att regeringen skyndsamt återkommer med en redovisning av hur reglerad jakt på säl skall bedrivas. Motivering En

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU18
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Laxfisket i norra Sverige

  Motion 2001/02:MJ363 av Olle Lindström (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:MJ363 av Olle Lindström m Laxfisket i norra Sverige Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om den mångåriga fisketvisten i norra Sverige. Motivering Laxfisket i Norrbotten är trots sin begränsade omfattning av mycket stor

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:MJU23
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv

  Motion 2001/02:N350 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N350 av Per Westerberg m.fl. m Utgiftsområde 19 Regional utjämning och utveckling, 21 Energi och 24 Näringsliv 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 19 anslag 33:1 Regionalpolitiska åtgärder för år 2002 1 189 950 000

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  15
  Utskottsberedning
  2001/02:NU1 2001/02:NU2 2001/02:NU3
  Riksdagsbeslut
  (15 yrkanden): , ,
 • Få och ändamålsenliga regler

  Motion 2001/02:N327 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N327 av Per Westerberg m.fl. m Få och ändamålsenliga regler 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 47 2 Förslag till riksdagsbeslut 48 3 Inledning 50 3.1 Den offentliga makten utövas under lagarna 50 3.2 Ändamålsenliga regler 50 3.3 Utgångspunkter för förenkling 51 4 Föreskrifter

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  2001/02:NU1
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , ,
 • FoU och samverkan i innovationssystemet

  Motion 2001/02:N321 av Per Westerberg m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N321 av Per Westerberg m.fl. m FoU och samverkan i innovationssystemet 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om betydelsen av ett bättre svenskt forskningsklimat. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:NU5
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,

Filter