Maria Östberg Svanelind (S)

Tidigare ersättare

Valkrets
Stockholms kommun
Titel
Informationschef
Född år
1958
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ersättare
2007-03-18 – 2007-09-17
Statsrådsersättare
2006-10-02 – 2006-10-06

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
2007-03-20 – 2007-09-17

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Stillbild från Debatt om förslag: Ett utvidgat miljöansvar

  Ett utvidgat miljöansvar

  Betänkande 2006/07:MJU17

  Riksdagen sade ja till regeringens förslag om ett utvidgat miljöansvar. Nuvarande regler om föroreningsskador ska från den 1 augusti 2007 kompletteras med regler om ansvar för att avhjälpa allvarliga miljöskador. Reglerna gäller till exempel allvarliga skador på den biologiska mångfalden av skyddade arter och livsmiljöer. Sverige anpassar sig genom dessa lagändringar till EU:s så kallade miljöansvarsdirektiv.
  Behandlade dokument
  3
  Förslagspunkter
  7
  Reservationer
  Anföranden och repliker
  8, 66 minuter
  Justering
  2007-05-24
  Debatt
  2007-06-08
  Beslut
  2007-06-14
 • Stillbild från Debatt om förslag: Biologisk mångfald

  Biologisk mångfald

  Betänkande 2006/07:MJU12

  Riksdagen säger nej till motioner från allmänna motionstiden 2006 om biologisk mångfald. Skälet är främst att det redan pågår arbete i de flesta av de frågor motionerna tar upp. Motionerna handlar bland annat om områdesskydd (nationalparker, naturreservat, strandskydd), förvaltning och skötsel av värdefulla områden, skydd och förvaltning av arter samt genetiskt modifierade organismer, GMO.
  Behandlade dokument
  59
  Förslagspunkter
  15
  Reservationer
  16 
  Anföranden och repliker
  25, 1 minuter
  Justering
  2007-04-26
  Debatt
  2007-05-16
  Beslut
  2007-05-16
 • med anledning av prop. 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm

  Motion 2006/07:Sk22 av Maria Östberg Svanelind m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 2006/07:Sk22 av Maria Östberg Svanelind m.fl. s med anledning av prop. 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen avslår regeringens proposition 2006/07:109 Införande av trängselskatt i Stockholm. Motivering Vi socialdemokrater säger ja till miljöavgifter
  Inlämnad
  2007-04-27
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2006/07:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): 1 avslag

Filter