Leo Persson (S)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
telearbetare
Född år
1942
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1990-02-20 – 1998-10-05

Riksdagsledamot

Ersättare
1985-11-18 – 1985-12-18

Kulturutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1990-03-05 – 1991-09-29
Ledamot
1988-10-10 – 1990-02-18

Näringsutskottet

Suppleant
1995-02-22 – 1998-10-04
Suppleant
1990-03-05 – 1991-09-29
Suppleant
1988-10-10 – 1990-02-18

Miljö- och jordbruksutskottet

Suppleant
1991-10-07 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1986-90. Rdl 1990- Suppl i KU 85/86--87/88, FiU 85/86--87/88, NU 86/87--90/91 och 94/95-- samt JoU 91/92--93/94. Led av KrU 88/89--.

Bostadsort

Idre

Utbildning

Haraldsbo verkstadsskola 61. Telearbetare 62--63. Teletekniker 63--84. Televerkets ledarutbildning 83--84 och teleskolan i Kalmar. Arbetsledare 84--. Tränare/samtalspartner 85.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för stiftelsen Idre flygplats 87--, stiftelsen Sydsamiskt center i Idre, ordf 88--, stiftelsen Särna--Idre--Grövelsjöfjällen till 91 och stiftelsen Idre Fjäll 95--. Led av styrelsen för Norra Dalarnas ABF-distrikt 88--91. -- Led av styrelsen för avdelning 4020, Mora, av Statsanställdas förbund, ordf 78--82. -- Led av styrelsen för Unga örnas Norra Dalakrets, ordf. -- Led av styrelsen för Älvdalens arbetarekommun, ordf 76--, och Dalarnas SAP-distrikt 77--91 och 94-- samt SAP Dalarnas småföretagargrupp, ordf 88--.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Nämndeman i Svea hovrätt och länsrätten i Kopparbergs län --85. . -- Led av merkostnadskommittén 90--92.

Kommunala uppdrag

Led av Älvdalens kommunfullmäktige 77--. Led av kommunstyrelsen --85. Led av näringslivsnämnden 80--84, ordf 83--84, personalutskottet, ordf 83--85, och kulturnämnden, ordf till 85 samt valberedningen 92--. -- Led av styrelsen för Älvdalens energiverk och Grövelfjäll AB, vice ordf 86--87. -- Led av styrelsen för Mora folkhögskola till 85.

Föräldrar

Småbrukaren o skogsarbetaren Nämnd Ture Valdemar Persson och Olga Cecilia Larsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete - Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001

  Motion 1997/98:U46 av Berit Andnor och Leo Persson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:U46 av Berit Andnor och Leo Persson s med anledning av prop. 1997/98:70 Att utveckla ett grannlandssamarbete Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa år 1999-2001 Grannlandssamarbete österut Vi stöder den inriktning som regeringen föreslår på Sveriges utvecklingssamarbete
  Inlämnad
  1998-03-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A41 av Leo Persson och Laila Bäck (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A41 av Leo Persson och Laila Bäck s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Snabbtågstrafiken är mycket viktig, och den bör anpassas till att betjäna turismen. Detta betyder att tillgängligheten måste ökas och att vissa bansatsningar till den svenska fjällvärlden
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A39 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A39 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Distansarbete I skattelagstiftningen begränsas avdragsrätten för dubbel bosättning till tre år. Detta har visat sig vara ett hinder för distansarbete eftersom distansarbetare i många
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A37 av Laila Bäck och Leo Persson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A37 av Laila Bäck och Leo Persson s med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Inlandsbanan är viktig när det gäller den tunga industrins transportbehov, främst när det gäller timmer, trä- och stenprodukter men den är naturligtvis också viktig för inlandskommunerna
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning

  Motion 1997/98:K4 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:K4 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning Regeringens förslag i proposition 1997/98:40 Riksbankens ställning, grundar sig på två skäl. För det första, prisstabilitetsmålets trovärdighet. För det andra anses Sveriges medlemskap i EU göra det nödvändigt
  Inlämnad
  1997-12-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Regional utveckling

  Motion 1997/98:A448 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A448 av Leo Persson m.fl. s Regional utveckling Regionerna spelar en allt större roll i Sveriges utveckling. Ansvaret för regional planering och utveckling flyttas från den nationella nivån till regionala och lokala beslut. Regionernas egna insatser får större betydelse. Utvecklingen är
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:AU2
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Skada vid naturkatastrof

  Motion 1997/98:L602 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:L602 av Leo Persson m.fl. s Skada vid naturkatastrof I samband med naturkatastrofer i form av häftiga regn, stora översvämningar i samband med häftiga vårflöden, dambristningar etc. så uppkommer frågan om vem som kan vara behjälplig vid finansiering av reparationer av skada. Skador vid översvämningar
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FöU5
 • Förmyndarskapslagstiftningen

  Motion 1997/98:L423 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:L423 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s Förmyndarskapslagstiftningen I betänkande 1994/95:LU33 behandlas proposition 1993/94:251 som föreslår en omfattande förändring och avreglering av förmynderskapslagstiftningen. I propositionen lämnades ingående förslag om ändrade regler beträffande förmyndares,
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:LU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Turism

  Motion 1997/98:N298 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:N298 av Leo Persson m.fl. s Turism Citat ur ledaren Nyheter från Turistdelegationen sept 97. Sverige är ett stort land som kan växa som resmål. Detta är två påståenden. Det första är en sanning som kan knytas till geografi, kultur, natur, miljö, ekonomi, sport, rekreation, fritid och många
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Turism och kvinnojobben

  Motion 1997/98:N291 av Inger Segelström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:N291 av Inger Segelström m.fl. s Turism och kvinnojobben På lång sikt är det nödvändigt att Sverige bryter den könsuppdelade arbetsmarknaden där kvinnorna i majoritet arbetar i offentlig sektor och männen i majoritet i den privata sektorn. Turistnäringen skulle kunna bli den bransch som
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:NU10
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vattenkraftproduktion

  Motion 1997/98:Sk725 av Per Erik Granström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk725 av Per Erik Granström m.fl. s Vattenkraftproduktion I regeringens förslag till omställning och utveckling av energisystemet anges att landets elförsörjning skall tryggas genom ett energisystem som grundas på varaktiga, helst inhemska och förnybara, energikällor samt en effektiv energianvändning.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen

  Motion 1997/98:A234 av Per Erik Granström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:A234 av Per Erik Granström m.fl. s Lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen I proposition 1997/98:1 föreslås att lagen om kommuners medverkan i försöksverksamhet med lokal samverkan om arbetsmarknadsutvecklingen skall få förlängd giltighet till och med den 31 december 1998. Lokal samverkan
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:AU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Fond för naturkatastrofer

  Motion 1997/98:Fö718 av Leif Marklund och Leo Persson (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö718 av Leif Marklund och Leo Persson s Fond för naturkatastrofer Under senare år har vi fått en allt större uppmärksamhet kring spridda lokala naturkatastrofer i vårt land. Stora regnmängder under korta tider leder ofta till översvämningar, med sättningar på både broar och vägar som följd.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:FöU5
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunikationerna i skogslänen

  Motion 1997/98:T217 av Karl Hagström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T217 av Karl Hagström m.fl. s Kommunikationerna i skogslänen 1 Infrastruktur och kommunikationer i skogslänen En viktig hörnpelare för det svenska samhället är att grundläggande service i form av vägar, järnvägar, flyg, post och telekommunikationer skall tillkomma alla delar av landet på
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1997/98:NU9 1997/98:TU10 1997/98:TU13 1997/98:TU7
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Behandlingshem som drivs av SIS

  Motion 1997/98:So671 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So671 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s Behandlingshem som drivs av SIS SIS Statens institutionsstyrelse driver behandlingshem för ungdomar som omhändertagits enligt LVU av de sociala myndigheterna. Alla dessa placeringar är mycket kostnadskrävande för kommunerna. Det är förvånande att
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Information om Europeiska unionen

  Motion 1997/98:U305 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:U305 av Bengt-Ola Ryttar m.fl. s Information om Europeiska unionen EU-medlemskapet har tillfört svensk politik en ny och synnerligen komplex dimension, vilket ställer stora krav på mångsidig information och brett engagemang. Det finns många illavarslande tecken på stora brister i dessa avseenden.
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ersättning för psykoterapi

  Motion 1997/98:So342 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So342 av Barbro Hietala Nordlund m.fl. s Ersättning för psykoterapi Av socialutskottets betänkande SoU 12 1996/97 framgår att utskottet behandlat tre motioner angående ersättningssystem för psykoterapi. Motionerna föranledde ingen åtgärd med motiveringen att Socialstyrelsen hade i uppdrag
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Särskilt utbildningsbidrag

  Motion 1997/98:Ub721 av Leo Persson m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ub721 av Leo Persson m.fl. s Särskilt utbildningsbidrag Det särskilda utbildningsbidrag som inrättats med studiestart den 1 juli-97 har blivit en stor framgång. Närmare 80 000 personer beräknas under hösten 97 studera med en ersättning motsvarande a-kassenivå som det särskilda utbildningsbidraget
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:UbU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Konkurrensutsättning av Vägverket

  Motion 1997/98:T342 av Birgitta Gidblom m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:T342 av Birgitta Gidblom m.fl. s Konkurrensutsättning av Vägverket Vägverket omorganiserades år 1990 vilket innebar att produktionen utgör en resultatenhet som konkurrensutsätts och marknadsanpassas. Den konkurrensutsatta delen av drift och underhållsverksamheten har utvärderats på den socialdemokratiska
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetslöshet och folkhälsa

  Motion 1997/98:So258 av Per Erik Granström m.fl. (s)

  Motion till riksdagen 1997/98:So258 av Per Erik Granström m.fl. s Arbetslöshet och folkhälsa Arbetslöshet och folkhälsa I början av 1990-talet började den offentliga ekonomin i Sverige försvagas och arbetslösheten ökade. Från 1990 till 1996 minskade antalet sysselsatta med 545 000 personer. Samtidigt ökade befolkningen
  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SoU11
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter