Lars Tobisson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fil.dr
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1979-09-30 – 2001-12-31

Finansutskottet

Suppleant
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1999-09-23 – 2002-01-01
Ledamot
1998-10-13 – 1999-09-23
Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29
Ledamot
1979-09-30 – 1982-10-02

Utrikesutskottet

Suppleant
1999-09-23 – 2002-09-30
Suppleant
1999-09-23 – 2002-01-01

Sammansatta konstitutions- och utrikesutskottet

Deputerad
2001-10-16 – 2001-12-06
Deputerad
2001-03-27 – 2001-04-26

EU-nämnden

Vice ordförande
1998-10-13 – 2001-12-31
Vice ordförande
1995-01-01 – 1998-10-05

EES-utskottet

Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04
Ledamot
1992-05-26 – 1993-06-04

Valberedningen

Vice ordförande
1994-10-02 – 1999-09-23
Ordförande
1991-09-29 – 1994-10-02
Vice ordförande
1982-10-03 – 1991-09-29

Utrikesnämnden

Ledamot
1998-10-20 – 2001-12-31
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1986-10-06 – 1994-10-02
Ledamot
1982-10-03 – 1985-09-29

Krigsdelegationen

Ledamot
1998-10-20 – 1999-09-23
Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1982-10-03 – 1994-10-02

OSSE-delegationen

Suppleant
1995-01-01 – 1998-10-05

ESK-delegationen

Suppleant
1994-10-17 – 1994-12-31
Ledamot
1993-01-21 – 1994-10-02

EES-EFTA delegationen

Vice ordförande
1994-10-11 – 1994-12-31
Ledamot
1994-10-10 – 1994-10-10

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Ledamot
1982-10-03 – 1989-06-30

EFTA-delegationen

Vice ordförande
1994-10-11 – 1994-12-31
Ledamot
1994-10-10 – 1994-12-31
Ordförande
1993-10-13 – 1994-10-02
Ledamot
1991-10-14 – 1993-10-12

EG-delegationen

Vice ordförande
1994-10-11 – 1994-12-31
Ledamot
1994-10-10 – 1994-12-31
Vice ordförande
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979- Ledamot av Finansutskottet 79/80- och EES-utskottet 91/92-92/93. Suppl i Utrikesnämnden 85/86 och Europeiska säkerhetskonfernsen/Organisationen för säkerhet och samarbete i Europa 94/95-. Ledamot av Utrikesnämnden 82/83-84/85 och 85/86-, Talmanskonferensen 82/83-, Krigsdelegaitonen 82/83-, Riksgäldskontorets fullmäktige 82/83-88/89 och Valberedningen 82/83-, vice ordförande 82/83-90/91 och 94/95-, ordförande 91/92-93/94, EFTA-delegationen 91/92-94/95, ordförande 93/94, vice ordförande 94/95, Europeiska säkerhetskonferensen 93/94, EG-Sverige-kommittén 93/94-94/95, 2:e vice ordförande 93/94-94/95, EES-EFTA-delegationen 93/94-94/95 och EU-nämnden 94/95-, vice ordförande 94/95-. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Riksbankens jubileumsfond 89-. Ledamot av utredningen för översyn av den inre riksdagsförvaltningens organisation 88. - Ledamot av m-gruppens förtroenderåd, 1:e vice ordförande 81-, gruppledare 91-.

Bostadsort

Göteborg, senare Stockholm

Utbildning

Filosofie kandidat vid Göteborgs universitet 62. Utredningssekreterare vid Sveriges akademikers centralorganisation 65-67 och utredningschef 67-74. Filosofie licentiat i statskunskap vid Göteborgs universitet 70 och filosofie doktor 73. Partisekreterare i Moderata samlingspartiet 74-81.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Konungariket Sveriges stadshypotekskassa 92-, ordförande 00-. Ledamot av styrelsen för Sveriges Förenade Studentkårer, ordförande 64. - Ledamot av styrelsen för Europeiska demokratiska unionen 78-81. Ledamot av Moderata samlingspartiets partistyrelse, 1:e vice ordförande 81-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för institutet för arbetsmarknadsfrågor 66-70, skolöverstyrelsen 69-74, institutet för social forskning 70-74, planeringsrådet för utbildningsfrågor 70-73, universitetskanslersämbetet 70-74 och arbetsmarknadsstyrelsen 71-74. - Ledamot av utredningen om kontant stöd vid arbetslöshet 68-71, kommittén för studiestöd åt vuxna 68-70, 1968 års utbildningsutredning 68-74, 1972 års skatteutredning 72-74 och 76-77, 1974 års utredning om en allmän arbetslöshetsförsäkring 74-78, energirådet 74-79, dagspresskommittén 78-80, utredningen om löntagarna och kapitaltillväxten 79-82, statsskuldspolitiska kommittén 83-86, 1988 års befolkningsskyddskommitté 88-89, 1988 års försvarskommitté/beredningen av beslut om totalförsvarets inriktning 88-91, riksbanksutredningen 92-93, ordförande 92-93, samt sjuk- och arbetsskadeförsäkringskommittén 93-95. Ledamot av referensgruppen till utredningen om försvarets lednings- och myndighetsorganisation 91-93. Expert i utredningen om skolan, staten och kommunerna 73-74.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Danderyds skolstyrelse 74-76.

Litteratur

Framväxten av statstjänstemännens förhandlingsrätt. En studie av en beslutsprocess (1973, doktorsavhandling).

Föräldrar

Direktören Arne Evert Folke Tobisson och Hanna Gudrun Maria Bruce

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Stockholmsregionen

  Motion 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:N313 av Marietta de Pourbaix-Lundin m.fl. m Stockholmsregionen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om behovet av åtgärder för att främja fortsatt tillväxt i Stockholmsregionen. Riksdagen tillkännager för regeringen som

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  9
  Utskottsberedning
  2001/02:BoU1 2001/02:FiU3 2001/02:JuU1 2001/02:NU4 2001/02:SkU14 2001/02:SkU16 2001/02:TU2 2001/02:UbU1 2001/02:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (9 yrkanden): , ,
 • Nordiskt samarbete

  Motion 2001/02:U223 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U223 av Göran Lennmarker m.fl. m Nordiskt samarbete Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att möjliggöra medlemskap i Nordiska rådet för Estland, Lett-land och Litauen. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Barn i världen

  Motion 2001/02:U222 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U222 av Göran Lennmarker m.fl. m Barn i världen 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i sitt utvecklingsarbete bör verka för att minska antalet barn på institution och ge stöd till humanare omvårdnadsformer.

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  7
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8 2002/03:UU4
  Riksdagsbeslut
  (7 yrkanden): 6 avslag, ,
 • Folk- och bostadsräkning

  Motion 2001/02:Fi279 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi279 av Gunnar Hökmark m.fl. m Folk- och bostadsräkning Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inte genomföra folk- och bostadsräkning FoB 2005. Motivering Folk och bostadsräkningen FoB har i Sverige en lång tradition. I modern tid har FoB:ar genomförts vart femte år med undantag

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Offentlig upphandling

  Motion 2001/02:Fi267 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi267 av Gunnar Hökmark m.fl. m Offentlig upphandling 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om de förslag i Upphandlingskommitténs slutbetänkande som leder till en försämrad offentlig upphandling. Riksdagen begär att regeringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU12
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , ,
 • Utgiftsområde 5 Internationell samverkan

  Motion 2001/02:U343 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U343 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 5 Internationell samverkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att återföra anslaget för utrikesförvaltningen till utgiftsområde 5. Riksdagen anvisar i enlighet med vad som anförs i motionen till utgiftsområde 5 anslag Utrikesförvaltningen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:KU37 2001/02:UU1 2002/03:KU1
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): 1 avslag, ,
 • Utgiftsområde 7 Fredsfrämjande verksamhet

  Motion 2001/02:U342 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U342 av Göran Lennmarker m.fl. m Utgiftsområde 7 Fredsfrämjande verksamhet Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att inom utgiftsområde 7 politikområde Internationellt utvecklingssamarbete skapa en samlad anslagspost för Sveriges fredsfrämjande verksamhet. Riksdagen anvisar till

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • FN-mandat

  Motion 2001/02:U314 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U314 av Göran Lennmarker m.fl. m FN-mandat Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att det internationella samfundet, i enlighet med FN-stadgans principer, måste kunna agera i akuta krislägen trots att inte säkerhetsrådet

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,
 • Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa

  Motion 2001/02:U312 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U312 av Göran Lennmarker m.fl. m Sveriges utvecklingssamarbete med Central- och Östeuropa 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige skall stödja de baltiska staternas önskan om Natomedlemskap. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  19
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU10 2001/02:UU2 2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (19 yrkanden): , ,
 • Fattigdomen

  Motion 2001/02:U311 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U311 av Göran Lennmarker m.fl. m Fattigdomen 1 Sammanfattning Det senaste decenniet har vi upplevt den snabbaste fattigdomsavvecklingen hittills i mänsklighetens historia. Det beror på en snabb ekonomisk tillväxt främst i Asien men även i ett antal övriga u-länder. Det har skett en snabb

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU2 2001/02:UU4
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , ,
 • Hiv/aids som ett globalt utvecklingshot

  Motion 2001/02:U276 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U276 av Göran Lennmarker m.fl. m Hiv/aids som ett globalt utvecklingshot Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som i motionen anförs om att det svenska utvecklingssamarbetet bör ha en tydlig inriktning på hiv/aids-problematiken. Riksdagen tillkännager

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  2001/02:UU2
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , ,
 • Krigsmaterielexport

  Motion 2001/02:U226 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U226 av Göran Lennmarker m.fl. m Krigsmaterielexport 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening ksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om EU-gemensamma regler för krigsmaterielexport. Riksdagen tillkännager för regeringen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , ,
 • Demokrati och mänskliga rättigheter

  Motion 2001/02:U225 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U225 av Göran Lennmarker m.fl. m Demokrati och mänskliga rättigheter 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige i den bilaterala dialogen inom EU bör verka för en struktur som främjar och kontrollerar respekten

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:UU8
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Balkan

  Motion 2001/02:U224 av Göran Lennmarker m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:U224 av Göran Lennmarker m.fl. m Balkan Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen anförs om att Sverige måste vara berett att göra större fredsskapande insatser på Balkan. Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad i motionen

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  5
  Utskottsberedning
  2001/02:UFöU1 2001/02:UU10
  Riksdagsbeslut
  (5 yrkanden): , ,
 • Reavinstskatten vid fond- och aktiebyten

  Motion 2001/02:Sk444 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Sk444 av Gunnar Hökmark m.fl. m Reavinstskatten vid fond- och aktiebyten 1 Sammanfattning De senaste åren har sparandet i såväl fonder som enskilda aktier ökat markant i Sverige. Inte minst bland hushållen har dessa placeringar ökat. Ett högt sparande är i grunden positivt. Det utgör grunden

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:SkU15
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner m.m.

  Motion 2001/02:Fi288 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi288 av Gunnar Hökmark m.fl. m Utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner m.m. Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att för budgetåret 2002 anvisa anslagen under utgiftsområde 25 Allmänna bidrag till kommuner m.m. Med följande förändringar i förhållande till regeringens förslag

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning

  Motion 2001/02:Fi287 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi287 av Gunnar Hökmark m.fl. m Utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning 1 Förslag till riksdagsbeslut Riksdagen beslutar att för budgetåret 2002 anvisa anslagen under utgiftsområde 2 Samhällsekonomi och finansförvaltning med följande förändringar i förhållande till regeringens

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU2
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • Riksbanken

  Motion 2001/02:Fi239 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi239 av Gunnar Hökmark m.fl. m Riksbanken 1 Sammanfattning Den utökade självständighet som Riksbanken tidigare tilldelats har utan tvekan varit en starkt bidragande orsak till att Riksbanken erhållit ett starkt och brett förtroende, vilket i sin tur varit en förutsättning för den framgångsrika

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1 2001/02:FiU23
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • Den inomkommunala skatteutjämningen

  Motion 2001/02:Fi223 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi223 av Gunnar Hökmark m.fl. m Den inomkommunala skatteutjämningen 1 Innehållsförteckning 1 Innehållsförteckning 26 2 Förslag till riksdagsbeslut 27 3 En tillväxtens fiende 27 4 Ett grundlagsstridigt system 28 5 Tillväxt straffas var den än uppstår 29 6 Det går att få en positiv utveckling

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  3
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU3
  Riksdagsbeslut
  (3 yrkanden): , ,
 • SBAB och Vasakronan AB

  Motion 2001/02:Fi222 av Gunnar Hökmark m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 2001/02:Fi222 av Gunnar Hökmark m.fl. m SBAB och Vasakronan AB 1 Sammanfattning Staten skall inte vara ägare av företag som bedriver affärsmässig verksamhet, särskilt inte om det handlar om verksamheter på konkurrensutsatta marknader. Det skapar dels osunda konkurrensvillkor, vilket skadar marknaden

  Inlämnad
  2001-10-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  2001/02:FiU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , ,

Filter