Lars-Ove Hagberg (V)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
järnbruksarbetare
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1976-10-03 – 1992-08-31

Finansutskottet

Ledamot
1989-10-03 – 1991-09-29
Suppleant
1988-11-07 – 1989-10-03

Arbetsmarknadsutskottet

Suppleant
1989-10-03 – 1990-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1971-92. Suppl i JuU 71, SfU 72--75/76 och 83/84--84/85, SoU 72--75/76, 77/78--78/79 och 85/86--87/88, FiU 88/89 och 91/92 samt AU 89/90--90/91. Led av AU 82/83--88/89. -- Led av vpk/v-gruppens förtroenderåd 88--91.

Bostadsort

Borlänge

Utbildning

Politiska och fackliga kurser. Järnbruksreparatör 61--92. Mekanisk reparatör 92-. Landstingsråd i Dalarnas län 99-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för avdelning 63 av Sv Metallindustriarbetareförbundet, klubbordf 68--70, och förbundets avtalsråd 67--70. -- Led av styrelsen för Borlänge VPK-avdelning, ordf 66--67, samt Dalarnas VPK/V-distrikt, ordf 67--70, 72--82 och 88--. Led av Vänsterpartiet kommunisternas partistyrelse 69--90. Led av Vänsterns partiråd 91--93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Led av styrelsen för länsstyrelsen i Kopparbergs län 89--. -- Led av kommunalekonomiska kommittén 90--91, kommittén om statsbidrag och utjämning i kommunsektorn 94-. Expert utredningen om strukturfondsprogram för Mål 6-regionen 95-.

Kommunala uppdrag

Led av Borlänge stadsfullmäktige 67--70. Led av skolstyrelsen 68--70.

Föräldrar

Järnbruksarbetaren Karl Harry Hagberg och Astrid Ingeborg Gustafsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi57 av John Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi57 av John Andersson m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition År 1988 fattade riksdagen beslut om en treårig försöksverksamhet med särskilda skogsvårdsinsatser i norra Sverige. Riktlinjer
  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi44 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi44 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition Sammanfattning Vänsterpartiet föreslår i motionen: Åtgärder mot arbetslösheten ett fempunktsprogramEtt samlat program mot
  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  80
  Utskottsberedning
  ----------------------------------------1991/92:BoU23 1991/92:FiU29 1991/92:FiU30 1991/92:JoU24
  Riksdagsbeslut
  (80 yrkanden): , , 40 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:129 Socialavgifter på vissa förmåner när förutsättningar för jämkning av förmånsvärdet föreligger, m.m.

  Motion 1991/92:Sk29 av Lars Bäckström m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sk29 av Lars Bäckström m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:129 Socialavgifter på vissa förmåner när förutsättningar för jämkning av förmånsvärdet föreligger, m.m. I propositionen föreslår regeringen huvudsakligen åtgärder i syfte att skapa ökad symmetri och enkelhet vad gäller frågor
  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SkU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:92 Utskiftning av löntagarfondernas tillgångar m.m.

  Motion 1991/92:Fi35 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi35 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:92 Utskiftning av löntagarfondernas tillgångar m.m. SammanfattningVänsterpartiet avslår regeringens proposition om utskiftning av löntagarfondernas tillgångar och införande av ett premiegrundande allemanssparande.Vänsterpartiet
  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:FiU21
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:155 Skadestånd för arbetstagares deltagande i olovlig stridsåtgärd

  Motion 1991/92:A15 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:A15 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:155 Skadestånd för arbetstagares deltagande i olovlig stridsåtgärd Vänsterpartiet motsätter sig avskaffande av den s.k. 200- kronorsregeln i 60 lagen om medbestämmande i arbetslivet. Den motivering som lämnas i propositionen till
  Inlämnad
  1992-03-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU7
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:124 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år

  Motion 1991/92:A11 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:A11 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:124 Arbetsmarknadspolitiska åtgärder för ungdomar under 25 år Inledning Ungdomen växer upp i ett samhälle där arbete inte är en självklarhet eller en rättighet. Själva grunden för den nödvändiga försörjningen, tryggheten, är osäker
  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1991/92:AU11
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:149 Avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m.

  Motion 1991/92:Sf25 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf25 av Lars Werner m.fl. v med anledning av prop. 1991/92:149 Avskaffande av delpensionsförsäkringen m.m. Vänsterpartiet motsätter sig att möjligheten till deltidspensionering tas bort. Vi anser att deltidspensionen är en ventil som motverkar utslagning och utbrändhet. Den har utgjort
  Inlämnad
  1992-03-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , 1 bifall, 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:91 Ombildning av Samhall till aktiebolag, m.m.

  Motion 1991/92:A7 av Karl-Erik Persson m.fl. (v)

  Dokument
  Inlämnad
  1992-03-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:AU16
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Bergslagsdiagonalen

  Motion 1991/92:T340 av Lars-Ove Hagberg och Bertil Måbrink (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:T340 av Lars-Ove Hagberg och Bertil Måbrink v Bergslagsdiagonalen Bergslagsdiagonalen är en tänkt ny stamväg mellan Norrlandskusten och Sydvästsverige. Den avses gå från E4:an söder om Hudiksvall till Falun/Borlänge för att sedan fortsätta via nuvarande riksväg 60 till Örebro. Den viktigaste
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Järnvägsinvesteringar i Dalarna m.m.

  Motion 1991/92:T213 av Lars-Ove Hagberg (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:T213 av Lars-Ove Hagberg v Järnvägsinvesteringar i Dalarna m.m. Infrastrukturinvesteringar i kommunikationer och satsning på turism är dagens innefrågori politiken. Därmed borde det finnas stora möjligheter att det till Dalarna styrs resurser för satsningar i infrastruktur och åtgärder
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1991/92:TU13 1991/92:TU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Stålindustrins framtid

  Motion 1991/92:N257 av Lars-Ove Hagberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:N257 av Lars-Ove Hagberg m.fl. v Stålindustrins framtid Motionens syfte: Stålindustrins framtida utvecklingsväg är osäker. Det går inte för statsmakterna att bara lita på marknaden. Därför behövs en snabböversyn av vilka behov, infrastruktursatsningar, utbildning, forskning etc, som krävs
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:NU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Vidareförädling av sågad träråvara

  Motion 1991/92:N238 av Bengt Hurtig m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:N238 Bengt Hurtig m.fl. v Vidareförädling av sågad träråvara Skogsnäringen är av stor vikt för vårt land på två sätt. Dels svarar skogsnäringen för nettoexportintäkter på c:a 50 miljarder de senaste åren. Nettoexportintäkterna är stora därför att lite insatsvaror behöver importeras. Dels
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:NU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Gruvprospekteringen

  Motion 1991/92:N236 av John Andersson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:N236 av John Andersson m.fl. v Gruvprospekteringen Gruvverksamheten har i vårt land en flerhundraårig tradition. Om man ser till förutsättningarna för att finna mineral- och malmförekomster så finns det två länder i Europa som ligger bäst till, nämligen Sverige och Spanien. Redan Olavi
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1991/92:NU18
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Prostitution

  Motion 1991/92:Ju605 av Berith Eriksson m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ju605 av Berith Eriksson m.fl. v Prostitution Kriminalisera köp av sexuella tjänster, nu eller aldrigSå har bl.a. Stockholmspolisens styrelse uttalat sig. Polisen började granska prostitutionen i Stockholm år 1985 och kan nu konstatera att den är större än någonsin trots vetskapen om
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:JuU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Ökade pensioner m.m.

  Motion 1991/92:Sf277 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf277 av Lars Werner m.fl. v Ökade pensioner m.m. Genom skatteomläggningen fick medelinkomsttagare och höginkomsttagare en påtagligt sänkt skatt. Drabbades gjorde låginkomsttagare och framför allt låginkomstpensionärerna med låg eller ingen ATP. Gruppen pensionärer, ca 500 000 personer,
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:SfU8
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , 1 bifall, 3 saknar beslutsinformation
 • SCB:s partisympatiundersökningar

  Motion 1991/92:Fi410 av Lars-Ove Hagberg m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi410 av Lars-Ove Hagberg m.fl. v SCB:s partisympatiundersökningar Sedan år 1972 har Statistiska Centralbyrån SCB ett par gånger årligen låtit genomföra stora partisympatiundersökningar. Tyvärr stoppade 1981 den dåvarande borgerliga regeringen dessa undersökningar, vilka emellertid kunde
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:FiU24
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Den ekonomiska politiken

  Motion 1991/92:Fi209 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi209 av Lars Werner m.fl. v Den ekonomiska politiken 1. Sammanfattning Vänsterpartiets budgetalternativ skapar utrymme för ökad sysselsättning och en rättvisare fördelningspolitik. Skattekvoten är på samma nivå som före den borgerliga regeringens skattesänkningar. Budgetunderskottet
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  45
  Utskottsberedning
  -----------------------1991/92:AU11 1991/92:AU12 1991/92:BoU16 1991/92:FiU20 1991/92:SfU13 1991/92:SfU14 1991/92:SfU8 1991/92:SoU15 1991/92:UbU10 1991/92:UU24
  Riksdagsbeslut
  (45 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • Diskriminering på arbetsmarknaden

  Motion 1991/92:A724 av Bengt Hurtig och Lars-Ove Hagberg (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:A724 av Bengt Hurtig och Lars-Ove Hagberg v Diskriminering på arbetsmarknaden Inom arbetslivet får det anses normalt att arbetsgivare vid anställning av personer försöker skaffa sig information om den arbetssökande hos skolor och tidigare arbetsgivare. Det finns heller inget lagligt hinder
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Sex timmars arbetsdag

  Motion 1991/92:A711 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:A711 av Lars Werner m.fl. v Sex timmars arbetsdag Arbetstiden hur länge vi arbetar och när vi arbetar styr våra liv. Den påverkar vår hälsa, vår situation på arbetet, vår ekonomi och våra möjligheter till en rik fritid och gemenskap med andra.Ur LOs rapport Klass och Kön Ovanstående
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:AU15
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Demokratiska rättigheter och jämställdhet i arbetslivet m.m.

  Motion 1991/92:A707 av Lars Werner m.fl. (v)

  Motion till riksdagen 1991/92:A707 av Lars Werner m.fl. v Demokratiska rättigheter och jämställdhet i arbetslivet m.m. Innehållsförteckning Sammanfattning2 Inledning2 1. 1900-talet och arbetsplatserna, allmänt4 2. Kampen för ekonomisk demokrati5 2.1 Steget som aldrig togs6 2.2 Nya lagar på 60-talet6 3. Kännetecken
  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  79
  Utskottsberedning
  --------------------------------------1991/92:AU15 1991/92:AU6 1993/94:AU4
  Riksdagsbeslut
  (79 yrkanden): , , 38 saknar beslutsinformation

Filter