Karl-Gösta Svenson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
skattedirektör
Född år
1938
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1985-09-29 – 1998-10-05

Skatteutskottet

Ledamot
1994-10-10 – 1998-10-04
Ledamot
1991-09-29 – 1994-10-01
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialutskottet

Suppleant
1985-09-29 – 1988-10-01

Socialförsäkringsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Näringsutskottet

Suppleant
1994-10-24 – 1995-10-09

EU-nämnden

Suppleant
1995-01-19 – 1998-10-05

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1991-10-14 – 1994-10-02

Valberedningen

Suppleant
1994-10-02 – 1998-10-05

Besvärsnämnden

Ledamot
1997-09-23 – 1998-10-05

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1985- Suppleant i Socialutskottet 85/86-87/88, Skatteutskottet 85/86-87/88, Socialförsäkringsutskottet 88/89-90/91 och Näringsutskottet 94/95. Ledamot av Skatteutskottet 88/89-97/98. Suppleant i Riksdagens revisorer 91/92-93/94, Valberedningen 94/95 och EU-nämnden 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 91/92-97/98, Riksdagens revisorer 94/95-97/98 och Besvärsnämnden 97/98. - Led av m-gruppens förtroenderåd 91/92-97/98. Kvittningsman 94/95-97/98.

Bostadsort

Kråkerum

Utbildning

Handelsgymnasium 57. Landskanslistutbildning 61. Anställd vid länsstyrelsens skatteavdelning 58-, avdelningsdirektör och chef för mervärdesskatteenheten 77-83, byråchef 83-91, skattedirektör 91-. Politiskt sakkunnig i finansdepartementet 91-94.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för KA 2 IF, ordförande 91-, och Svenska Friidrottsförbundet 92-. Ledamot av Blekinge läns hushållningssällskaps förvaltningsutskott 87-. - Ledamot av styrelsen för Blekinge länsförbund av Moderata samlingspartiet, 2:e vice ordförande 83-85, 1:e vice ordförande 86-90, ordförande 90-, och Karlskronakretsen av Moderata samlingspartiet, ordförande 84-91.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för riksskatteverket 89-93. - Ledamot av kommittén med uppdrag att göra en översyn av reglerna för fastighetstaxering av småhusenheter inför 1990 års allmänna fastighetstaxering 86-87, kommittén angående den indirekta beskattningens omfattning och utformning 87-89, kommittén om ökad användning av ekonomiska styrmedel i miljöpolitiken 90, skatteflyktskommittén 95-97. Särskild utredare om vissa mervärdeskattefrågor 92-94.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Jämjö kommunfullmäktige 71-73. Ledamot av styrelsen för kommunala bosstadsstiftelsen 71-73. - Ledamot av Karlskrona kommunstyrelse 74-79 och 83-85, 2:e vice ordförande 84-85. Ledamot av styrelsen för kommunala bostadsstiftelsen 74-76. - Ledamot av Jämjö kyrkofullmäktige 83-85.

Föräldrar

Köpmannen Gösta Leopold Svenson och Thea Gunhild Justina Högberg

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • med anledning av prop. 1997/98:157 Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv

  Motion 1997/98:Sk43 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk43 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:157 Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv Det är främst i de små och medelstora företagen som de nya jobben måste växa fram. Därför skall företagsklimatet förbättras, särskilt för dessa företag. Denna utsaga
  Inlämnad
  1998-05-11
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:So43 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Innehåll 1 Sammanfattning  5 2 Bakgrund  6 3 Synpunkter på propositionen  7 3.1 Bristande analys  7 3.2 Ökande resurser  8 3.3 Effektivare kontroll och tillsyn  9 3.4 Samverkan,
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

  Motion 1997/98:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk39 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. Den föreslagna lagen bygger till stor del på Skatteflyktskommitténs slutbetänkande. Till följd av en omfattande kritik som framförts vid remissbehandlingen avviker emellertid
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi50 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi50 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition Motion till riksdagen 1997/98:Fi50 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 rs ekonomiska v�rproposition Inneh�ll 1 Att kunna leva p�sin l�n en social skattepolitik
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1997/98:FiU20
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi17 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi17 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Sammanfattning 4 1.1 Sverige måste kunna bättre 4 1.2 En tom framtidspolitik 5 1.3 Uppdraget sex punkter för förnyelsen av Sverige 6 1.4 En moderat ekonomisk-politisk strategi 9 2 Den
  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

  Motion 1997/98:Fö13 av Karl-Gösta Svenson och Jeppe Johnsson (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö13 av Karl-Gösta Svenson och Jeppe Johnsson m med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. Nytt försvarsbeslut Redan under hösten 1997 fick regeringen information om att inriktningen i riksdagens försvarsbeslut 1996 inte kunde upprätthållas inom
  Inlämnad
  1998-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m.

  Motion 1997/98:Fö10 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fö10 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:84 Försvarsmaktens ekonomi och verksamhet år 1998 m.m. Sammanfattning Försvarsmaktens ekonomiska svårigheter har föranlett regeringen att föreslå vad försvarsminister Björn von Sydow kallat extraordinära åtgärderModerata samlingspartiet
  Inlämnad
  1998-04-15
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:FöU11
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:140 Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor

  Motion 1997/98:Sk38 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk38 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:140 Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor Förhöjd energiskatt för elpannor kostar mer än det inbringar Regeringen föreslår att en förhöjd energiskatt skall tas ut för elektrisk kraft som förbrukas i elpannor
  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:134 Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m.

  Motion 1997/98:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk35 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:134 Kontrolluppgiftsskyldighet vid options- och terminsaffärer, m.m. Kontrolluppgiftsskyldighet för köp men ej för reavinst Skattekontrollutredningen föreslog att värdepappersinstitut skall lämna kontrolluppgift om reavinst och realförlust
  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SkU24
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling

  Motion 1997/98:Bo15 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Bo15 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:119 Bostadspolitik för hållbar utveckling Innehållsförteckning 1 Sammanfattning  2 2 Bostadspolitikens misslyckande  3 2.1 Misslyckad statlig styrning  3 2.2 1990-talets kriser  5 3 Regeringen svarslös  7 4 Principer för
  Inlämnad
  1998-04-02
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1997/98:BoU10
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer

  Motion 1997/98:K50 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K50 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av förs. 1997/98:TK1 Riksdagens arbetsformer Den moderata riksdagsgruppen har varit företrädd i talmanskonferensens arbetsgrupp för vissa riksdagsfrågor, vilken har utformat nu aktuella förslag. På en punkt beträffande jordbruksutskottets namnbyte
  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:KU27
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:138 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv

  Motion 1997/98:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk33 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:138 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv Det är främst i de små och medelstora företagen som de nya jobben måste växa fram. Därför skall företagsklimatet
  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor

  Motion 1997/98:Kr7 av Carl Fredrik Graf m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr7 av Carl Fredrik Graf m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:87 Konstnärernas villkor I propositionen lägger regeringen fram förslag som avser att förbättra konstnärernas villkor. Förslagen berör olika delar av kulturlivet. Den här motionen behandlar i första hand möjligheterna för konstnärer
  Inlämnad
  1998-03-27
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KrU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt - för arbete och välfärd

  Motion 1997/98:A20 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:A20 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillväxt för arbete och välfärd Motion till riksdagen 1997/98:A20 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:62 Regional tillv�xt f�r arbete och v�lf�rd Inneh�ll 1 Sammanfattning Regeringens regionalpolitiska
  Inlämnad
  1998-03-25
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:AU11
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m.

  Motion 1997/98:Sk31 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk31 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. 1 Skatter som bör omfattas av förhandsbeskedsinstitutet Regeringen föreslår att förhandsbeskedsinstitutet skall utvidgas till att gälla även fastighetsskatt. Flera remissinstanser
  Inlämnad
  1998-02-18
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag

  Motion 1997/98:K13 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K13 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag 1 Inledning 2 2 Moderata samlingspartiets utgångspunkter 2 3 Regeringens förslag till genomförande av EG-direktivet 3 3.1 Lagens uppbyggnad hanteringsmodell eller missbruksmodell 3 3.2 Behandling av känsliga
  Inlämnad
  1998-02-06
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1997/98:KU18
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m.

  Motion 1997/98:K18 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:K18 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m. Innehåll 1 Inledande sammanfattning 3 1.1 Bakgrunden 3 1.2 Barnpornografifrågan 3 1.3 Mediekommitténs förslag 4 1.3.1
  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:KU19
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk

  Motion 1997/98:Jo32 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo32 av Carl Bildt m.fl. m med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk 1 Allmänt Moderniseringen av den svenska miljölagstiftningen har försenats kraftigt av den socialdemokratiska regeringen. Redan 1994 överlämnade den dåvarande borgerliga regeringen ett förslag prop. 1994/95:10 om
  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  82
  Utskottsberedning
  -----------------------------------------1997/98:JoU20
  Riksdagsbeslut
  (82 yrkanden): , , 41 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:66 Skrivelse med meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster i bolagssektorn

  Motion 1997/98:Sk28 av Bo Lundgren m.fl. (m)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk28 av Bo Lundgren m.fl. m med anledning av skr. 1997/98:66 Skrivelse med meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster i bolagssektorn Regeringen har i en skrivelse till riksdagen aviserat en ändring av den s.k. koncernregeln 2 4 mom. tionde stycket
  Inlämnad
  1998-02-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • försäkringsskydd för personer som sysselsätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder

  Skriftlig fråga 1997/98:943 av Svenson, Karl-Gösta (m)

  Fråga 1997/98:943 av Karl-Gösta Svenson m till arbetsmarknadsministern om försäkringsskydd för personer som sysselsätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder den 17 juli Personer som sysselsätts i arbetsmarknadspolitiska åtgärder saknar ett fullgott försäkringsskydd. Det har också visat sig att arbetsanordnare inte är
  Inlämnad
  1998-07-17
  Besvarare
  arbetsmarknadsminister Margareta Winberg (S)

Filter