Jerzy Einhorn (KD)

Född år
1925
Avliden
28 april 2000

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1991-09-29 – 1994-10-02

Socialutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1991- Ledamot av Socialutskottet 91/92-93/94.

Bostadsort

Danderyd

Utbildning

Studentexamen i Polen 45. Birkagårdens folkhögskola 46. Medicine kandidat vid Uppsala universitet 49. Leg läkare 54. Medicine licentiat vid Karolinska institutet 54, medicine doktor 58, docent 59. Underläkare och biträdande överläkare vid Radiumhemmets allmänna avdelning 54-67, överläkare och klinikchef 67-91, professor i radioterapi vid Karolinska institutet 67-92. Föreståndare för Stockholm-Gotlandregionens cancercentrum 75-92.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Nobelförsamlingen 68-92, ordförande 84-92, Nobelkommittén och Judiska världskongressens skandinaviska exekutivkommitté. Ledamot av styrelsen för Svensk förening för medicinsk radiologi, ordförande, Svensk onkologisk förening, ordförande, European Organisation for Research and Treatment of Cancer, Cancerfonden, ordförande, European Federation of Cancer Societies, ordförande 75-, och Organisation of European Cancer Institutes, ordförande 86-. - Ordförande i Kristdemokratiska samhällspartiets sociala kommitté. Ledamot av Kristdemokraternas partistyrelse 97-00.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av beredskapsnämnden mot atomolyckor 76-78 och socialstyrelsens vetenskapliga råd 84-. Ledamot av styrelsen för socialstyrelsen 92-95. - Ledamot av kommittén för Karolinska sjukhusets fortsatta utbyggande 67-69, utredningen om sjukvård i livets slutskede 74-80, THX-utredningen 77-79, cancerkommittén 79-84, organisationskommittén för folkhälsoinstitutet 91-92, utredningen om prioriteringar inom hälso- och sjukvården 92-, ordförande 92-, kommittén om hälso- och sjukvårdens finansiering och organisation, HSU 2000, 92-97, SENIOR 2005 - Äldrepolitik för framtiden 99-00. - Ledamot av EG:s group of cancer experts, subcommittee on palliative care, ordförande, och subcommittee on pediatric oncology.

Kommunala uppdrag

Ledamot av styrelsen för stiftelsen Cancercentrum 94-.

Litteratur

Arbeten i strålterapi, endokrinologi och strålbiologi, bl a Studies on the effect of thyrotropic hormone on the thyroid function in man (1958, doktorsavhandling), Minnen (memoarer) 1996.

Föräldrar

Skräddaren Pinkus* Mendel Einhorn och tandläkaren Sarah Blibaum

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • Judiska museet

  Motion 1993/94:Kr248 av Jerzy Einhorn m.fl. (kds, fp, s, c)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr248 av Jerzy Einhorn och Karin Israelsson kds, fp, c, s Judiska museet I flertalet av Europas huvudstäder finns judiska museer. Detta gäller även huvudstäder i östeuropeiska länder. Det första judiska museet i Skandinavien invigdes Stockholm i januari 1987. Sedan den 10 maj 1992 är museet

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Marionetteatern och Marionettmuseet

  Motion 1993/94:Kr244 av Barbro Westerholm (fp) och Jerzy Einhorn (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Kr244 av Barbro Westerholm och Jerzy Einhorn fp, kds Marionetteatern och Marionettmuseet Dockteater är en mycket gammal konstform med stark förankring i Europa och den övriga världen men med tidigare, t.o.m. 1950-talet, svag ställning i Sverige. I mitten av 1800-talet kom den första Kasperteatern

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KrU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Meddelande av svenskt medborgarskap

  Motion 1993/94:Sf624 av Jerzy Einhorn (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf624 av Jerzy Einhorn kds Meddelande av svenskt medborgarskap Motionären kom till Sverige som flykting. En viktig händelse för mig var när jag efter sju år fick svenskt medborgarskap. Fortfarande minns jag glädjen och trygghetskänslan jag upplevde när jag fick meddelandet. Samtidigt

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU21
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Begränsning av antalet riksdagsledamöter

  Motion 1993/94:K203 av Jerzy Einhorn (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:K203 av Jerzy Einhorn kds Begränsning av antalet riksdagsledamöter Riksdagen har nyligen genomfört en översyn och förändringar av vallagen. Däri togs inte ställning till antalet riksdagsledamöter. Jämfört med andra länder har Sverige, i förhållande till sin folkmängd, ovanligt stort antal

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:KU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Asylrätt för ryska judar i Sverige

  Motion 1993/94:Sf606 av Jerzy Einhorn m.fl. (kds, s, fp, m)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf606 av Jerzy Einhorn m.fl. kds, s, m, fp Asylrätt för ryska judar i Sverige För närvarande vistas knappt 400 asylsökande judar i Sverige. Som resultat av kontakter med asylsökande ryska judar och i Ryssland bosatta icke-judar har vi dragit slutsatsen att judar som skulle återvända till

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1993/94:SfU14
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • För religionsutövning nödvändiga matvaror

  Motion 1993/94:Jo502 av Jerzy Einhorn (kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Jo502 av Jerzy Einhorn kds För religionsutövning nödvändiga matvaror Sverige var under första hälften av 1990-talet ett relativt homogent land vad beträffar befolkningens religion. Sedan 2:a världskriget har invandringen till Sverige ökat av företrädare för andra folk och religioner.

  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:JoU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1993/94:98 Vissa ändringar i tobakslagen (1993:581)

  Motion 1993/94:So36 av Jerzy Einhorn (kds) och Elisabeth Fleetwood (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:So36 av Jerzy Einhorn och Elisabeth Fleetwood kds, m med anledning av prop. 1993/94:98 Vissa ändringar i tobakslagen 1993:581 Indirekt tobaksreklam s k smygreklam Tobak är i dag den största kända dödsorsaken. Det finns vetenskapligt väl dokumenterat samband mellan tobaksbruk och uppkomsten

  Inlämnad
  1993-12-16
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SoU17
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag

  Motion 1992/93:So46 av Jerzy Einhorn (kds) och Elisabeth Fleetwood (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So46 av Jerzy Einhorn och Elisabeth Fleetwood kds, m med anledning av prop. 1992/93:185 Tobakslag Under den allmänna motionstiden inlämnade undertecknade motion 1992/93:So490 om tobaksreklam. Med anledning av regeringens proposition 1992/93:185 om en tobakslag vill vi aktualisera vår tidigare

  Inlämnad
  1993-04-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Tillsyn av sjukvårdsinrättningar

  Motion 1992/93:So491 av Jerzy Einhorn m.fl. (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:So491 av Jerzy Einhorn m. fl. kds Tillsyn av sjukvårdsinrättningar Inom Sverige pågår en utveckling mot att öppna sjukvården för mångfald och ökad valfrihet för patienten och personalen. För att patienterna skall känna trygghet i det nya systemet är det angeläget med enhetliga riktlinjer

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU27
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Förbud mot tobaksreklam

  Motion 1992/93:So490 av Jerzy Einhorn (kds) och Elisabeth Fleetwood (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:So490 av Jerzy Einhorn och Elisabeth Fleetwood kds, m Förbud mot tobaksreklam Tobak är idag den främsta kända hälsorisken i Sverige. Över 10 000 människor dör i Sverige årligen p g a tobaksbruk, främst i cancer eller hjärtinfarkt. Cigarettrökning förkortar livet med i genomsnitt 15 år.

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SoU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Statsbidragssystemets konsekvenser för Stockholms län

  Motion 1992/93:Fi308 av Ylva Annerstedt m.fl. (fp, m, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Fi308 av Ylva Annerstedt m.fl. fp, m, kds Statsbidragssystemets konsekvenser för Stockholms län Från och med årsskiftet 1992/93 har ett nytt statsbidragssystem införts för kommunerna. Huvudparten av statens bidrag är nu generella och inte specialdestinerade och prestationsanknutna. Systemet

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Formerna för meddelande av medborgarskap

  Motion 1992/93:Sf601 av Jerzy Einhorn (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sf601 av Jerzy Einhorn kds Formerna för meddelande av medborgarskap Jag kom till Sverige som flykting. Det skänkte mig stor trygghet när jag efter sju år fick svenskt medborgarskap. Fortfarande minns jag att jag upplevde detta som ett stort förtroende från svenska samhällets sida, men

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Skatteavdrag för donationer till ideella ändamål

  Motion 1992/93:Sk314 av Rune Rydén (m) och Jerzy Einhorn (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Sk314 av Rune Rydén och Jerzy Einhorn m, kds Skatteavdrag för donationer till ideella ändamål För att minska incitamentet till fortsatt kapitalflykt har regeringen vidtagit åtgärder som bl.a. leder till lättnader för enskilda och företag att bygga upp privat kapital i Sverige. Utvecklingen

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Begränsning av antalet riksdagsledamöter

  Motion 1992/93:K201 av Jerzy Einhorn (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:K201 av Jerzy Einhorn kds Begränsning av antalet riksdagsledamöter Jämfört med andra länder har Sverige, i förhållande till sin befolkningsmängd, ovanligt stort antal riksdagsledamöter. I Sverige väljs en riksdagsledamot per ca 23 000 invånare. Trots den korta tiden under vilken jag

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot antisemitisk propaganda i Sverige

  Motion 1992/93:Ju833 av Håkan Holmberg m.fl. (fp, c, m, s, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:Ju833 av Håkan Holmberg m.fl. fp, s, m, c, kds Åtgärder mot antisemitisk propaganda i Sverige Sedan 1987 har Stockholms närradio utnyttjats för en antisemitisk propaganda som sannolikt är den grövsta i sitt slag som förekommit i Europa efter andra världskriget. De ansvariga för den aktuella

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1992/93:JuU16 1992/93:JuU36 1992/93:SfU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Politiska opinionsundersökningar

  Motion 1992/93:K802 av Jerzy Einhorn (kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:K802 av Jerzy Einhorn kds Politiska opinionsundersökningar Jämfört med andra länder har Sverige ovanligt korta valperioder tre år. Detta skapar en ryckighet och försvårar långsiktiga lösningar. Redan andra året av en valperiod är året före valet. Det tredje året är valåret. En regering

  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1991/92:Fi100 av Jerzy Einhorn och Margareta Viklund (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Fi100 av Jerzy Einhorn m.fl. Ingen partibet. med anledning av prop. 1991/92:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1992/93, m.m. kompletteringsproposition En rättvis behandling av Stockholm Det förslag till nytt statsbidragssystem för landets kommuner som föreslås

  Inlämnad
  1992-05-11
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1991/92:FiU29
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående skolor

  Motion 1991/92:Ub66 av Mikael Odenberg m.fl. (m, fp, c, kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Ub66 av Mikael Odenberg m.fl. m, fp, c, kds med anledning av prop. 1991/92:95 Valfrihet och fristående skolor Inledning I propositionen föreslås att flertalet fristående grundskolor genom ett nytt bidragssystem skall ges möjligheter att verka på i stort sett samma villkor som de kommunala

  Inlämnad
  1992-04-21
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:UbU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Väntetider för asylsökande

  Motion 1991/92:Sf609 av Jerzy Einhorn (kds)

  Motion till riksdagen 1991/92:Sf609 av Jerzy Einhorn kds Väntetider för asylsökande Undertecknad kom 1946 till Sverige som flykting. Jag fick sedan vänta flera år på slutligt besked om permanent uppehålls- och arbetstillstånd. Sedan dess har förhållandena kring behandlingen av flyktingärenden förändrats. De nedbrytande

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1991/92:SfU10
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Säkerheten på Arlanda flygplats

  Motion 1991/92:T709 av Jerzy Einhorn m.fl. (kds, m)

  Motion till riksdagen 1991/92:T709 av Jerzy Einhorn m.fl. kds, m Säkerheten på Arlanda flygplats Särskilda säkerhetskrav ställs på vissa länders flygbolag. Anledningen är att dessa länder är mer än andra utsatta för hot från olika terrororganisationer. Detta gäller bl.a. flygbolag från USA och Israel. Det finns en internationellt

  Inlämnad
  1992-01-27
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1991/92:TU13
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter