Jan Hyttring (C)

Född år
1942
Avliden
4 januari 2020

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-10-03 – 1991-09-29

Kulturutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1983-91. Suppleant i Kulturutskottet 83/84-87/88, Utbildningsutskottet 85/86-86/87 och 88/89-90/91 samt Näringsutskottet 86/87-87/88. Ledamot av Kulturutskottet 88/89-90/91.

Bostadsort

Karlstad

Utbildning

Gymnasieingenjör 62. Anställd som ingenjör 63-75. Landstingsråd i Värmlands län 76-83 och 95. Sakkunnig i Statsrådsberedningens samordningskansli 91-93. Statssekreterare i Miljö- och resursdepartementet 93-94. Direktör för Statens utsädeskontroll 95-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Östra Fågelviks hem- och skolaförening, ordförande 75-81, och Värmlands hem- och skoladistrikt 77-80. Ledamot av styrelsen för Skattkärrs ishockeyklubb 78-80. - Ledamot av styrelsen för Karlstads centerpartiavdelning, ordförande 67-81 och 85-86, och Värmlands läns centerpartidistrikt, vice ordförande 80-83, ledamot av dess arbetsutskott 80-, ordförande 83-92.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av styrelsen för Karlstads högskola 77-94, Länsstyrelsen i Värmlands län 83-94, Rikspolisstyrelsen 88-, Sveriges Television AB 89-91, Sveriges Radio AB 91-93, Sveriges Riksradio AB 91-92 och Radiotjänst i Kiruna AB 92-94. Ledamot av Värmlands turistråd 80-85, Regionalpolitiska rådet 86-90, Bergslagsdelegationen 89-90, Statens växtsortnämnd 98-. - Ledamot av tobakskommittén 77-81, delegationen för infrastrukturinvesteringar 91-94, mediekommittén 95, kommittén för kvalificerad yrkesutbildning 96-02.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Karlstads kommunfullmäktige 71-73 och 85-88. Ledamot av kommunstyrelsen 74-76. Ledamot av brandstyrelsen, ordförande 68-73, och hälsovårdsnämnden 74-76. - Ledamot av Värmlands läns landsting 74-88. Ledamot av landstingets förvaltningsutskott, vice ordförande 74-85. Ledamot av sjukvårdsstyrelsen, vice ordförande 74-83, tandvårdsdelegationen, ordförande 74-75, byggnads- och inköpsdelegationen, ordförande 76-79, valberedningen 77-79 och regionsjukvårdsnämnden 80-83. Ledamot av styrelsen för Värmlandstrafik AB 82-83 och stiftelsen Älvgården i Karlstad 77-82 samt ledamot av landstingsförbundets ekonomiberedning 77-83.

Föräldrar

Hemmansägaren Oskar Evert Valdemar Hyttring och (Ella) Ellen Elina Nilsson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek

  Motion 1990/91:N135 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N135 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:190 Ombildning av Stadshypotek Regeringen föreslår i propositionen att Stadshypoteks rörelse överförs till ett kreditaktiebolag. Detta skall ske genom att Stadshypotekskassan och föreningarna fusioneras. Ombildningen ska
  Inlämnad
  1991-05-17
  Förslag
  1
  Utskottsberedning
  1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (1 yrkande): ,
 • med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m.

  Motion 1990/91:N126 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N126 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:184 Verksamheten i Studsvikskoncernen, m.m. Regeringen föreslår i propositionen att koncernen Studsvik AB delas upp i tre delar. Den uppgörelse som träffats mellan centern, folkpartiet liberalerna och socialdemokraterna innebär
  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU48
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning

  Motion 1990/91:N123 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N123 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:183 Ändrad träfiberprövning Avreglera skogsnäringen Träfiberlagen från 1987 är till för att skydda skogsindustrin från att förlora träflis och spån som råvara. Det innebär att flis och spån över vissa volymer ej får användas
  Inlämnad
  1991-05-13
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU42
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Ub198 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub198 av Larz Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition I den del av kompletteringspropositionen som berör utbildningsdepartementets huvudtitel behandlas i huvudsak frågor som
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  22
  Utskottsberedning
  -----------1990/91:UbU12 1990/91:UbU21
  Riksdagsbeslut
  (22 yrkanden): , , 11 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor

  Motion 1990/91:So85 av Jan Hyttring och Kjell Ericsson (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:So85 av Jan Hyttring och Kjell Ericsson c med anledning av prop. 1990/91:175 Vissa folkhälsofrågor Inrättande av folkhälsoinstitut Centerpartiet har i en kommittémotion yrkat avslag på regeringens förslag att inrätta ett folkhälsoinstitut. I motionen anförs att ett sådant institut inte
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:SoU23
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi65 av Börje Hörnlund m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi65 av Börje Hörnlund m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Arbetslöshet är att misshushålla med mänskliga resurser och skall aldrig få användas som ett medvetet ekonomiskt- politiskt
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:FiU30
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. (kompletteringsproposition)

  Motion 1990/91:Fi61 av Jan Hyttring och Stina Gustavsson (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Fi61 av Jan Hyttring och Stina Gustavsson c med anledning av prop. 1990/91:150 Förslag till slutlig reglering av statsbudgeten för budgetåret 1991/92, m.m. kompletteringsproposition Regeringen föreslår i propositionen att polismyndigheten åläggs att effektivisera den administrativa verksamheten
  Inlämnad
  1991-05-08
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:FiU37
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m.

  Motion 1990/91:N113 av Håkan Hansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N113 av Håkan Hansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:154 Rörelseregler för bank m.m. Centerpartiet instämmer i all huvudsak i de förslag till förändringar av såväl bankrörelse- som försäkringsrörelselagstiftning som redovisas i regeringens proposition. Förslagen stämmer väl överens
  Inlämnad
  1991-04-23
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1990/91:NU41
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m.

  Motion 1990/91:Ub187 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub187 av Larz Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:115 Vissa skollagsfrågor m.m. Centerpartiet har under en lång föjd av år verkat för en ökad decentralisering inte minst inom skolans område. Vi kan nu konstatera att vi nått långt på den vägen eftersom kommunerna genom beslutet
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:UbU17
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV-frågor

  Motion 1990/91:K80 av Olof Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:K80 av Olof Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:149 Radio- och TV- frågor Frågan om reklam i Sveriges television har diskuterats under en följd av år. Bakgrunden till diskussionerna är insikten om mediautvecklingens påverkan också på Sveriges Radiokoncernen och den ökande
  Inlämnad
  1991-04-16
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1990/91:KU39
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub163 av Jan Hyttring och Görel Thurdin (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub163 av Jan Hyttring och Görel Thurdin c med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Samhället satsar idag mycket stora belopp på att förebygga ohälsa och olyckor samt stimulera till friskvårdsinsatser inom t ex arbetslivet. Samtidigt
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen

  Motion 1990/91:Ub158 av Stina Gustavsson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub158 av Stina Gustavsson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:85 Växa med kunskaper om gymnasieskolan och vuxenutbildningen Låt hushållet bli en legitimerad och kompetenskrävande sektor i samhällslivet i lika hög grad som andra arbetsområden Det behövs en betydande satsning på hushållsutbildning
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1990/91:UbU16
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Ub107 av Jan Hyttring (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub107 av Jan Hyttring c med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning I rubr proposition anges bl a att behörighetsfrågorna för lärare och rektorer på folkhögskolorna skall avgöras i samråd mellan huvudmännen och de avtalsslutande parterna. Denna ordning kan innebära att det inte blir
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning

  Motion 1990/91:Ub106 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Ub106 av Larz Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:82 Folkbildning Inledning Folkbildningens grundläggande uppgifter att ge människorna ett rikare liv genom insikter och delaktighet i samhälls- och kulturlivet, att förändra samhället och fördjupa demokratin kvarstår även
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  20
  Utskottsberedning
  ----------1990/91:UbU18
  Riksdagsbeslut
  (20 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m.

  Motion 1990/91:Jo134 av Per-Ola Eriksson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo134 av Per-Ola Eriksson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m. I 1990 års riksdagsbeslut om livsmedelspolitiken undantas norra Sverige från den produktionsanpassning som blir en följd av beslutet. Som metod för detta
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1990/91:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m.

  Motion 1990/91:Jo131 av Kjell Ericsson m.fl. (c, m, fp)

  Motion till riksdagen 1990/91:Jo131 av Kjell Ericsson m.fl. c, m, fp med anledning av prop. 1990/91:99 Stödet till jordbruket och livsmedelsindustrin i norra Sverige, m.m. Den 9 juni 1990 beslutade riksdagen om en ny jordbrukspolitik. Grunddragen i den nya politiken är marknadsanpassning och avreglering. Dock skulle
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:JoU27
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:108 Reserabatter för studerande, m.m.

  Motion 1990/91:Sf34 av Larz Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Sf34 av Larz Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:108 Reserabatter för studerande, m.m. Inledning CSN har förhandlat fram ett avtal med SJ, Linjeflyg/SAS Inrikes resp Svenska Buss till en kostnad av 95,5 milj.kr. Avtalet träder i kraft den 1 juli 1991. Tidigare har alla som
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:113 En ny jämställdhetslag, m.m.

  Motion 1990/91:A31 av Kersti Johansson m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:A31 av Kersti Johansson m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:113 En ny jämställdhetslag, m.m. Centerns utgångspunkter Alla människors lika värde och rättigheter är grunden för centerns politik. Jämställdhetsarbetet måste utgå ifrån att alla människor visar en ömsesidig respekt för varandras
  Inlämnad
  1991-03-14
  Förslag
  32
  Utskottsberedning
  ----------------1990/91:AU17
  Riksdagsbeslut
  (32 yrkanden): , , 16 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd

  Motion 1990/91:Kr15 av Jan Hyttring m.fl. (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:Kr15 av Jan Hyttring m.fl. c med anledning av prop. 1990/91:81 Filmstöd Inledning Centerns grundläggande utgångspunkter på området redovisas i motion 1990/91:Kr333 angående kulturpolitiken. En framgångsrik film- och biografpublik förutsätter såväl statliga som kommunala insatser, förutom
  Inlämnad
  1991-03-13
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1990/91:KrU29
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken

  Motion 1990/91:N83 av Jan Hyttring (c)

  Motion till riksdagen 1990/91:N83 av Jan Hyttring c med anledning av prop. 1990/91:88 Energipolitiken I propositionen föreslås stöd till kraftvärmeproduktion som baseras på biobränslen. Till anläggningar som beställts tidigast den 20 februari 1991 utgår stöd med 4 000 kronor per kilowatt kW installerad eleffekt. För
  Inlämnad
  1991-03-12
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1990/91:NU40
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation

Filter