Isa Halvarsson (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
tandläkare
Född år
1937
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1988-04-05 – 1998-10-05

Arbetsmarknadsutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01
Suppleant
1988-04-15 – 1988-10-01

Skatteutskottet

Suppleant
1997-12-01 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1997-11-30
Suppleant
1989-10-03 – 1991-09-29

Utbildningsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1989-10-03

Näringsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

EU-nämnden

Ledamot
1997-12-01 – 1998-10-05
Suppleant
1995-01-01 – 1997-11-30

Krigsdelegationen

Ledamot
1994-10-17 – 1998-10-05
Ledamot
1992-07-01 – 1994-10-02

Nordiska rådets svenska delegation

Suppleant
1992-10-19 – 1994-10-02

EG-delegationen

Suppleant
1994-10-10 – 1994-12-31
Suppleant
1993-01-21 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1988- Suppleant i Arbetsmarknadsutskottet 87/88, Utbildningsutskottet 88/89, Näringsutskottet 88/89-90/91 samt Skatteutskottet 89/90-90/91 och 97/98. Ledamot av Arbetsmarknadsutskottet 91/92-93/94 och Skatteutskottet 94/95-97/98. Suppleant i Nordiska rådets svenska delegation 92/93-93/94, EG-Sverige-kommittén 92/93-94/95, Talmanskonferensen 94/95-97/98 och EU-nämnden 94/95-97/98. Ledamot av Krigsdelegationen 92/93-97/98, Talmanskonferensen 97/98-97/98 och EU-nämnden 97/98. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 91/92-, vice gruppledare.

Bostadsort

Kristinehamn

Utbildning

Tandläkarexamen 61. Anställd vid folktandvården 61-65. Privatpraktiserande tandläkare 66-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av styrelsen för Nationalföreningen tobaksfritt samhälle 90-93, Afroart 92- och Edbergsstiftelsen 94-. - Ledsmot av styrelsen för Värmlands tandläkareförbund, kassör. - Ledamot av Folkpartiets kvinnoförbunds centralstyrelse, 2:e vice ordförande 89-92, 1:e vice ordförande 92-. - Ledamot av styrelsen för Kristinehamns folkpartiavdelning, ordförande 83-90, och Värmlands läns länsförbund av Folkpartiet, 1:e vice ordförande 83-88, ordförande 88-.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av utvecklingsfonden i Värmlands län 78-79, AIDS-delegationen 89-92, nämnden för jämställdhetscentrum i Värmlands län 89-, jämställdhetsrådet 91-, oljekrisnämnden 91-98 och folkhälsoinstitutets AIDS-råd 92-93. Ledamot av styrelsen för länsstyrelsen i Värmlands län 89-91 och 95- samt statens jordbruksverk 91-96. - Ledamot av utredningen rörande treårig yrkesinriktad utbildning i gymnasieskolan 88-92, kommittén för förberedelser inför 1995 års världskvinnokonferens 93-, arbetsmarknadspolitiska kommittén 94-96, 1996 års smittskyddskommitté 96-99, fastighetsbeskattningskommittén 98-00, kommittén om barn i honosexuella familjer 99-01,

Kommunala uppdrag

Ledamot av Kristinehamns kommunfullmäktige 77-89. Ledamot av kommunstyrelsen 86-88. Ledamot av konsumentnämnden, vice ordförande 76-78, skolstyrelsen, vice ordförande 77-88, planeringsrådet för samverkan mellan skola och arbetsliv 77-85 och budgetberedningen 86-88. Ledamot av Svenska Kommunförbundets länsavdelning i Värmlands län 86-88. - Ledamot av styrelsen för Kristinehamns praktiska skola 83-88.

Föräldrar

Företagaren Valfrid Eugén Eklund och småskolläraren Märta Hilda Sofia Pettersson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:157 Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv

  Motion 1997/98:Sk44 av Isa Halvarsson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk44 av Isa Halvarsson fp med anledning av prop. 1997/98:157 Överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv Precis som regeringen tidigare aviserat i en skrivelse 1997/98:138 föreslås nya regler vid överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv till aktiebolag

  Inlämnad
  1998-05-11
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m.

  Motion 1997/98:Sk40 av Karin Pilsäter och Isa Halvarsson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk40 av Karin Pilsäter och Isa Halvarsson fp med anledning av prop. 1997/98:100 Förbättrade möjligheter till punktskattekontroll m.m. Det finns flera skäl att stärka våra möjligheter att förhindra illegal införsel av punktskattepliktiga varor. De fiskala skälen helt enkelt få in skattepengarnaatt

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1997/98:SkU28
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken

  Motion 1997/98:So51 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:So51 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:113 Nationell handlingsplan för äldrepolitiken Mänskliga Sverige 1 Sammanfattning Regeringens äldrestrategi är välmenande men förslår inte. Det ter sig förståeligt att regeringen önskar skjuta på behandlingen av äldrepropositionen

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  36
  Utskottsberedning
  ------------------1997/98:SoU24
  Riksdagsbeslut
  (36 yrkanden): , , 18 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition

  Motion 1997/98:Fi19 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Fi19 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:150 1998 års ekonomiska vårproposition 1 Inledning  3 2 Folkpartiets prioriteringar  4 2.1 Ett nytt mål för sysselsättningspolitiken  4 2.2 Jobben det måste löna sig att anställa och växa  5 2.3 Nästa steg: lägre skatt för

  Inlämnad
  1998-04-29
  Förslag
  54
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:FiU20 1997/98:FiU27
  Riksdagsbeslut
  (54 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:140 Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor

  Motion 1997/98:Sk36 av Karin Pilsäter och Isa Halvarsson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk36 av Karin Pilsäter och Isa Halvarsson fp med anledning av prop. 1997/98:140 Beskattning av elpannor och vissa andra punktskattefrågor I propositionen föreslår regeringen bland annat att höjd energiskatt för elektrisk kraft som förbrukas i elpannor inom fjärrvärmesektorn under perioden

  Inlämnad
  1998-04-14
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:138 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv

  Motion 1997/98:Sk34 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk34 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter fp med anledning av skr. 1997/98:138 Meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv I skrivelsen aviseras ändringar av reglerna om överföring av periodiseringsfond och skatteutjämningsreserv

  Inlämnad
  1998-04-01
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m.

  Motion 1997/98:K29 av Isa Halvarsson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K29 av Isa Halvarsson fp med anledning av prop. 1997/98:77 Närradio m.m. I propositionen föreslås att undantaget från förbudet mot sändning av centralproducerat programmaterial i närradion, det s.k. riksförbudet, utvidgas. Utvidgningen innebär att program som främjar kunskap och bildning

  Inlämnad
  1998-03-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU28
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid

  Motion 1997/98:Ju27 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Ju27 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:55 Kvinnofrid Inledning Kvinnovåldskommissionen tillsattes 1993 av dåvarande social- och jämställdhetsministern Bengt Westerberg. Kommissionens slutbetänkande låg färdigt redan i juni 1995. Sedan dess har förslaget legat i

  Inlämnad
  1998-03-04
  Förslag
  51
  Utskottsberedning
  ---------------------------1997/98:AU10 1997/98:JuU13
  Riksdagsbeslut
  (51 yrkanden): , , 27 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m.

  Motion 1997/98:Sk32 av Karin Pilsäter och Isa Halvarsson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk32 av Karin Pilsäter och Isa Halvarsson fp med anledning av prop. 1997/98:65 Reformerat förhandsbesked i skattefrågor, m.m. Regeringen föreslår att Riksskatteverket ges rätt att hos Skatterättsnämnden söka förhandsbesked i skattefrågor. Därmed skulle det allmänna ges samma möjligheter som

  Inlämnad
  1998-02-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:SkU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag

  Motion 1997/98:K17 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K17 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:44 Personuppgiftslag Inledning Informationstekniken medför många positiva möjligheter för ett samhälles utveckling men innebär också risker. Därför måste vår lagstiftning ge starkt skydd dels för medborgarnas personliga integritet,

  Inlämnad
  1998-02-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:KU18
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:49 Staten och trossamfunden - grundlagsfrågor

  Motion 1997/98:K26 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K26 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:49 Staten och trossamfunden grundlagsfrågor 1 Religionsfrihet Religionsfriheten är en del av de medborgerliga fri- och rättigheterna som omfattar rätten att hysa och uttrycka personliga övertygelser. Den innebär också att var

  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KU20
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden - barnpornografifrågan m.m.

  Motion 1997/98:K21 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K21 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:43 Tryckfrihetsförordningens och yttrandefrihetsgrundlagens tillämpningsområden barnpornografifrågan m.m. Sammanfattning och inledning Övergrepp på barn kan inte accepteras. Det är den självklara utgångspunkten för Folkpartiet

  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KU19
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk

  Motion 1997/98:Jo37 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Jo37 av Lars Leijonborg m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:45 Miljöbalk En förlorad möjlighet Inledning Att försöka samla miljölagar till en miljöbalk är något som utretts sedan slutet av 1980- talet. Den borgerliga regeringen lämnade under förra mandatperioden fram ett förslag

  Inlämnad
  1998-02-05
  Förslag
  24
  Utskottsberedning
  ------------1997/98:JoU20 1997/98:KU30
  Riksdagsbeslut
  (24 yrkanden): , , 12 saknar beslutsinformation
 • med anledning av skr. 1997/98:66 Skrivelse med meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster i bolagssektorn

  Motion 1997/98:Sk29 av Karin Pilsäter och Isa Halvarsson (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk29 av Karin Pilsäter och Isa Halvarsson fp med anledning av skr. 1997/98:66 Skrivelse med meddelande om kommande förslag om ändring av reglerna för beskattning av aktievinster i bolagssektorn I skrivelsen aviseras en ändrad utformning av den s.k. koncernregeln i 2 4 mom. tionde stycket

  Inlämnad
  1998-02-04
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • reavinsten vid avyttring av fastighet

  Skriftlig fråga 1997/98:726 av Halvarsson, Isa (fp)

  Fråga 1997/98:726 av Isa Halvarsson fp till statsrådet Thomas Östros om reavinsten vid avyttring av fastighet Fr.o.m. år 2000 kan man inte längre utnyttja övergångsregeln för beräkning av reavinst vid försäljning av gamla fastighetsinnehav. Man skall i stället försöka räkna fram den nominella reavinsten. Detta är osedvanligt

  Inlämnad
  1998-05-11
  Besvarare
  statsrådet Thomas Östros (S)
 • Edbergstiftelsen

  Skriftlig fråga 1997/98:369 av Halvarsson, Isa (fp)

  Fråga 1997/98:369 av Isa Halvarsson fp till socialministern om Edbergstiftelsen Edbergseminariet arrangeras för att ge kunskap om och väcka debatt om miljö- och utvecklingsfrågor. Edbergseminarierna tjänar som mötesplatser där forskare, praktiker och miljöaktörer träffas över traditionella akademiska och yrkesmässiga

  Inlämnad
  1998-01-26
  Besvarare
  utbildningsminister Carl Tham (S)
 • sexuella trakasserier och högskolor

  Skriftlig fråga 1997/98:563 av Halvarsson, Isa (fp)

  Fråga 1997/98:563 av Isa Halvarsson fp till utbildningsministern om sexuella trakasserier och högskolor Regeringsförklaringen anger att Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politik.Det är väl känt att kvinnliga studenter vid högskolor och universitet av och till drabbas av sexuella trakasserier

  Inlämnad
  1998-03-13
  Besvarare
  utbildningsminister Carl Tham (S)
 • skelettskörhet

  Skriftlig fråga 1997/98:562 av Halvarsson, Isa (fp)

  Fråga 1997/98:562 av Isa Halvarsson fp till socialministern om skelettskörhet I regeringsförklaringen står: Ett jämställdhetsperspektiv skall genomsyra alla delar av regeringens politik.Det är numera väl belagt att kvinnors villkor, förutsättningar och behov inte tillräckligt har beaktats inom den medicinska vården

  Inlämnad
  1998-03-13
  Besvarare
  socialminister Margot Wallström (S)
 • EU-organ till Sverige

  Skriftlig fråga 1997/98:49 av Halvarsson, Isa (fp)

  Fråga 1997/98:49 av Isa Halvarsson fp till utrikesministern om EU-organ till Sverige I de flesta medlemsländer finns decentraliserade organ från EU-kommissionen, t.ex. miljöbyrån i Köpenhamn. Ännu finns inget i Sverige. Ett sådant kommissionsorgan skulle inte bara skapa fler jobb utan också troligen bättre förankra

  Inlämnad
  1997-10-10
  Besvarare
  utrikesminister Lena Hjelm-Wallén (S)
 • med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m.

  Motion 1997/98:Sk24 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Sk24 av Isa Halvarsson och Karin Pilsäter fp med anledning av prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. Den som vill bli sin egen behöver ansöka hos skattemyndigheten om en F-skattsedel. Folkpartiet har vid upprepade tillfällen, bland annat i motioner till riksdagen, pekat på att

  Inlämnad
  1997-11-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:SkU9
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation

Filter