Filip Fridolfsson (M)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
fabrikör
Född år
1923
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1982-10-03 – 1994-10-02

Riksdagsledamot

Ersättare
1980-10-07 – 1981-05-05
Ersättare
1979-11-05 – 1980-10-05

Skatteutskottet

Ledamot
1991-10-07 – 1994-10-01

Lagutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1991-09-29

Riksdagens delegation till Interparlamentariska unionen

Ledamot
1993-10-27 – 1994-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Ers 1979-82. Rdl 1965-70, 1972-79, 1982- Suppl i 1:a Lagutskottet 65-70, Näringsutskottet 72-73, Finansutskottet 73, Utrikesutskottet 79/80-80/81, Arbetsmarknadsutskottet 79/80-80/81, Trafikutskottet 81/82 och Lagutskottet 88/89-90/91. Led av Socialförsäkringsutskottet 74-75/76, Arbetsmarknadsutskottet 76/77-78/79, Trafikutskottet 81/82 Finansutskottet 82/83-90/91 och Skatteutskottet 91/92-93/94. Suppl i Nordiska rådets svenska delegation 83/84-93/94.

Bostadsort

Vällingby

Utbildning

Disponent och delägare i AB Fridolf Karlssons industrier 48-89. Handelsutbildning vid Bar-Lock-institutet 49-50.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av besvärsnämnden för rättshjälpen 74-78. Ledamot av styrelsen för stiftelsen Samhällsföretag 79-82 och skattemyndigheten i Stockholms län 87-95, vice ordförande 87-95. Nämndeman vid Stockholms rådhusrätt 1950-60-talen. - Ledamot av utredningen om företagareföreningarna 75-77 och företagsobeståndskommittén 77-81.

Kommunala uppdrag

Led av Hässelby kyrkofullmäktige 60-talet. Led av kyrkorådet. - Led av lokalstyrelsen för Stockholms läns nordvästra förvaltningsområde 71-73.

Föräldrar

Direktören August Fridolf Emanuel Karlsson och Sofia Gustava Nilsson

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för stiftelsen Samhällsföretag 79-82. - Led av styrelsen för Hässelby högerförening/moderata förening 62-66 och Moderata samlingspartiets stockholmsförbund 92-95. Ordf i Moderata samlingspartiets stockholmsförbunds företagarråd 81-85. Led av Moderata samlingspartiets kyrkopolitiska råd 85-.

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten. Innehållet är sorterat i datumordning, där det senaste visas högst upp.

 • Insyn i konkurser

  Motion 1993/94:L304 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:L304 av Kenth Skårvik m.fl. fp, m, c, kds Insyn i konkurser Leverantörernas och andra oprioriterade borgenärers möjlighet till insyn i själva konkursförvaltningen är bristfällig. Den möjlighet till insyn som det s.k. Granskningsmannainstitutet ger används utomordentligt sällan. Enligt
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:LU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Beskattning av bilförmån

  Motion 1993/94:Sk342 av Rune Backlund m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk342 av Rune Backlund m.fl. c, m, fp, kds Beskattning av bilförmån Många företagare drabbas i dag av dubbla bilkostnader utan att de för den skull har behov av två bilar. Dels har de kostnaderna för en privatbil, dels påförs de ofta ett förmånsvärde för en bil som finns i rörelsen trots
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Firmabilar

  Motion 1993/94:Sk331 av Kenth Skårvik m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk331 av Kenth Skårvik m.fl. fp, m, c, kds Firmabilar Avdrag för mervärdeskatt får normalt göras för inköp av inventarier och annat som är avsett att användas i rörelsen. För många mindre företagare är inköp av bil en både nödvändig och ekonomiskt påfrestande affärshändelse. Detta gäller
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Småföretagens reserveringsmöjligheter

  Motion 1993/94:Sk328 av Alwa Wennerlund m.fl. (kds, c, m, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk328 av Alwa Wennerlund m.fl. kds, m, fp, c Småföretagens reserveringsmöjligheter Det är bland de små företagen som sysselsättningen i första hand förväntas öka för att arbetslösheten skall komma ner på en acceptabel nivå. Så måste också ske för att medborgarnas välfärd skall kunna behållas.
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Handläggningstider för skattemål

  Motion 1993/94:Sk804 av Rune Backlund m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk804 av Rune Backlund m.fl. c, m, fp, kds Handläggningstider för skattemål Rätten att få en avlämnad deklaration fastställd inom en, ur den skattskyldiges perspektiv, skälig tid är en rättssäkerhetsfråga av stor betydelse. Långa handläggningstider av skattefrågor är ett stort problem,
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU31
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Karensdagen i sjukförsäkringen

  Motion 1993/94:Sf232 av Alwa Wennerlund m.fl. (kds, c, m, fp)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sf232 av Alwa Wennerlund m.fl. kds, m, fp, c Karensdagen i sjukförsäkringen Under våren 1993 ändrades reglerna i lagen om allmän försäkring och en karensdag infördes i sjukförsäkringen. Enligt förarbetena till den nya lagstiftningen är rätten till sjuklön från arbetsgivaren inte förenad
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SfU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anbudsupphandling i offentlig verksamhet

  Motion 1993/94:Fi504 av Filip Fridolfsson m.fl. (m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Fi504 av Filip Fridolfsson m.fl. m, fp, kds Anbudsupphandling i offentlig verksamhet Den svenska offentliga sektorn är västvärldens största. För att effektivisera den offentliga verksamheten bör fler verksamheter utsättas för konkurrens. Privata företag skall då kunna konkurrera på lika
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:FiU22
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Inrättande av Hantverkets högskola

  Motion 1993/94:Ub643 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Ub643 av Marianne Andersson m.fl. c, m, fp, kds Inrättande av Hantverkets högskola Inom ramen för utbildningsverksamheten finns inget riktigt samlat grepp när det gäller de udda hantverksutbildningarna. I gymnasieskolan finns ett hantverksprogram som fångar upp de udda hantverksutbildningar
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:UbU8
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitiska åtgärder

  Motion 1993/94:A242 av Kjell Johansson m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:A242 av Kjell Johansson m.fl. fp, m, c, kds Arbetsmarknadspolitiska åtgärder De arbetsmarknadspolitiska stödens regelverk är inte neutrala då de är konstruerade så att de ger stöd för arbetstagarorganisationerna i deras strävan att få fler företag att teckna kollektivavtal. Yttrande skall
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Arbetslöshetsförsäkring för företagare

  Motion 1993/94:A239 av Rune Backlund m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:A239 av Rune Backlund m.fl. c, m, fp, kds Arbetslöshetsförsäkring för företagare Företagare har med nu gällande regler svårt att få ersättning vid arbetslöshet. En företagare anses arbetslös, och därmed berättigad till arbetslöshetsersättning, när hans personliga verksamhet i rörelsen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Arbetsmarknadspolitiken

  Motion 1993/94:A220 av Filip Fridolfsson m.fl. (m, c, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:A220 av Filip Fridolfsson m.fl. m, fp, c, kds Arbetsmarknadspolitiken De arbetsmarknadspolitiska åtgärderna är mycket omfattande i Sverige. De består dels av åtgärder i syfte att motverka konjunktur- och strukturomvandlingseffekter, dels av åtgärder för att ge sysselsättning för personer
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1993/94:AU11
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Mervärdesskatten i privat och offentlig verksamhet

  Motion 1993/94:Sk614 av Sten Svensson m.fl. (m, c, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:Sk614 av Sten Svensson m.fl. m, fp, c, kds Mervärdesskatten i privat och offentlig verksamhet Den största kraften när det gäller att skapa sysselsättning finns idag i de små företagen. Framför allt gäller detta inom tjänstesektorn. Under slutet av 1980-talet skapades sju av tio nya arbetstillfällen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:SkU30
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Blockad mot företag

  Motion 1993/94:A703 av Filip Fridolfsson (m)

  Motion till riksdagen 1993/94:A703 av Filip Fridolfsson m Blockad mot företag Under en följd av år har jag motionerat om att förbud införs mot blockad av företag där ingen anställd är fackligt ansluten. Riksdagen har avslagit mina yrkanden med skiftande motiveringar. I AU:s betänkande 1993/94 framhåller utskottet
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:AU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Stöd och stimulans till småföretag

  Motion 1993/94:N255 av Kjell Johansson m.fl. (fp, c, m, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:N255 av Kjell Johansson m.fl. fp, m, c, kds Stöd och stimulans till småföretag En rad positiva generella förändringar har genomförts vad avser företagarklimatet i Sverige. Trots detta kvarstår tre övergripande problem:Innovationsfrämjande åtgärder har i princip försvunnit.Finansieringen
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Försäkringsbolagens placeringsregler

  Motion 1993/94:N239 av Marianne Andersson m.fl. (c, m, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:N239 av Marianne Andersson m.fl. c, m, fp, kds Försäkringsbolagens placeringsregler Försäkringsbolagens reserver är mycket stora, ca 650 miljarder kronor. Drygt 200 miljarder av dessa får placeras i stort sett fritt. 70 miljarder finns på börsen, men endast 7 miljarder är placerade i
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kompetensutveckling för företagare

  Motion 1993/94:N225 av Sten Svensson m.fl. (m, c, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:N225 av Sten Svensson m.fl. m, fp, c, kds Kompetensutveckling för företagare Under de senaste åren har de mindre och medelstora företagens betydelse i samhället lyfts fram. Företagsformer och ekonomiska villkor etc. har belysts. En av de allra viktigaste förutsättningarna för att få dynamik
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Centrala Hantverksrådet

  Motion 1993/94:N220 av Sten Svensson m.fl. (m, c, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1993/94:N220 av Sten Svensson m.fl. m, fp, c, kds Centrala Hantverksrådet Hantverket har mycket gamla traditioner i Sverige och är en viktig förutsättning för utveckling av näringslivet. Många medborgare i Sverige tror att hantverket är musealt och hör till en förgången tid, medan det i själva
  Inlämnad
  1994-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1993/94:NU15
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Parkering i trevägskorsning

  Motion 1992/93:T417 av Filip Fridolfsson (m)

  Motion till riksdagen 1992/93:T417 av Filip Fridolfsson m Parkering i trevägskorsning Begreppet korsninganvänds när två vägar korsar varandra och vid en korsning finns speciella parkeringsföreskrifter. Definitionsmässigt anses en väg som slutar mot en annan väg, utan att fortsätta på den genomgående vägens andra
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:TU29
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Formerna för kommunal verksamhet

  Motion 1992/93:K625 av Filip Fridolfsson (m) och Rune Backlund (c)

  Motion till riksdagen 1992/93:K625 av Filip Fridolfsson och Rune Backlund m, c Formerna för kommunal verksamhet Inom den offentliga sektorn sker i dag stora förändringar. Staten och kommunen söker nya former för att bedriva sin verksamhet. Syftet är att till en lägre kostnad erbjuda det som medborgarna efterfrågar.
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:KU36
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Blockad mot företag

  Motion 1992/93:A726 av Filip Fridolfsson m.fl. (m, c, fp, kds)

  Motion till riksdagen 1992/93:A726 av Filip Fridolfsson m.fl. m, fp, c, kds Blockad mot företag Företag som vägrar teckna kollektivavtal kan enligt medbestämmandelagen, MBL, utsättas för blockad. Detta gäller såväl enmansföretag, företag där enbart familjemedlemmar arbetar, som företag där samtliga anställda valt
  Inlämnad
  1993-01-26
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1992/93:AU18
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter