Birgit Friggebo (FP)

Tidigare riksdagsledamot

Titel
Statsråd, senare landshövding
Född år
1941
Adress
Sveriges riksdag, 100 12 Stockholm

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1992-07-01 – 1997-12-31
Ledig
1991-10-04 – 1992-06-30
Ordinarie
1987-12-15 – 1991-10-03
Ledig
1987-11-14 – 1987-12-14
Ordinarie
1986-12-13 – 1987-11-13
Ledig
1986-11-13 – 1986-12-12
Ordinarie
1985-09-29 – 1986-11-12
Ledig
1979-10-11 – 1982-10-03
Ordinarie
1979-09-30 – 1979-10-10

Konstitutionsutskottet

Ordförande
1994-10-11 – 1998-10-04
Ledamot
1994-10-10 – 1997-12-31
Ledamot
1988-10-02 – 1991-09-29
Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-01

Bostadsutskottet

Suppleant
1988-10-10 – 1989-10-03

Krigsdelegationen

Ledamot
1985-09-29 – 1991-09-29

Riksdagens förvaltningskontor

Ledamot
1986-10-06 – 1991-09-29
Suppleant
1985-09-29 – 1986-10-06

Fullmäktige i riksgäldskontoret

Ledamot
1985-09-29 – 1988-10-02

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Rdl 1979-82, 1985-. Statsråd 1976-78. Bostadsmin. 1978-82. Kulturminister 1991- Suppleant i Bostadsutskottet 88/89. Ledamot av Konstitutionsutskottet 85/86-90/91 och 94/95, ordförande 94/95-97/98. Suppleant i Riksdagens förvaltningsstyrelse 85/86. Ledamot av Krigsdelegationen 85/86-90/91, Riksgäldskontorets fullmäktige 85/86-87/88, Riksdagens förvaltningsstyrelse 86/87-90/91, JO-delegationen 88/89-90/91 samt Talmanskonferensen 89/90-90/91 och 94/95-97/98. Ledamot av Riksdagens lokalkommitté 91. - Ledamot av fp-gruppens förtroenderåd 85/86-90/91, gruppledare 90/91.

Bostadsort

Stockholm

Utbildning

Gymnasieekonomexamen vid Schartaus handelsinstitut 60. Kamrer i firma Karl G Friggebo 60-65. Tjänsteman vid Byggmästares i Stockholm gemensamma byggnads AB 66-67. Biträdande förvaltare vid bostadsrättsföreningen Sannadalsplatån 67-69. Konsulent vid Sveriges allmännyttiga bostadsföretag 69-71, chef för förhandlingsenheten 71-76. Statsråd vid bostadsdepartementet 8.10.1976-18.10.1978, statsråd och chef för bostadsdepartementet 18.10.1978-8.10.1982 samt 4.10.1991-30.11.1991, statsråd och chef för kulturdepartementet 1.12.1991-7.10.1994. Landshövding i Jönköpings län 1.1.1998-.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Ledamot av Biafrakommittén 69-72. Ordförande i Vänskapsförbundet Sverige-Estland 90-91. - Ledamot av styrelsen för Frisinnad ungdom i Stockholm, ordförande 63-64, Folkpartiets ungdomsförbund 64-69, lokalavdelning av Folkpartiet, sekreterare 68-73, Folkpartiets länsförbund i Stockholms län 70-83, ordförande 82-83. Ledamot av Folkpartiets partistyrelse 78-93, 1:e vice ordförande 83-93.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

Ledamot av Bostadsdomstolen 75-76, Offentliga sektorns särskilda nämnd/SHA-nämnden 95-98, vice ordförande 95-98, Länsarbetsnämnden i Jönköpings län 98-, ordförande 98-, Riksrevisionsverkets råd 99-, Arbetsgivarverket 99-, Strukturfondsdelegationen för Mål 2 södra 00-, ordförande 00-, Strukturfondsdelegationen för Mål 2 Öarna 00-, ordförande 00-, Ledamot av styrelsen för Allmänna pensionsfonden, fjärde fondstyrelsen, 00-, ordförande 00-, Domstolsverket 01-. - Ledamot av ungdomsbostadsutredningen 69-71, utredningen om översyn av miljöskyddslagstiftningen 76, nationalkommittén för de svensk förberedelserna inför Europarådets stadsförnyelsekampanj 79-82, ordförande 79-82, data- och offentlighetskommittén 85-88, Wasakommittén 86-87, SÄPO-kommittén 89-90, grundlagsutredningen inför EG 91, barnpornografiutredningen 95-97, EU 96-kommittén 95-96, kommittén om lokal- och närradio 95-96.

Kommunala uppdrag

Ledamot av Stockholms socialnämnd 66-70. - Ledamot av Stockholms läns landsting 71-76. Ledamot av fastighetsnämnden 71-73. Ledamot av styrelsen för K-bygg AB 85-88.

Föräldrar

Direktören Karl-Gustav Erik F Friggebo och hemvårdarinnan Mait Lilly Johansson

Sagt och gjort

Här hittar du det ledamoten har sagt och gjort i riksdagen. Det kan gälla motioner, anföranden i kammaren eller interpellationer och skriftliga frågor till regeringen. Här hittar du även det som regeringens ministrar har sagt och gjort i riksdagen. Använd filtren för att hitta bland dokumenten.

 • med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning

  Motion 1997/98:K8 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K8 av Birgit Friggebo m.fl. fp med anledning av prop. 1997/98:40 Riksbankens ställning 1 Sammanfattning Folkpartiet föreslår i denna motion en grundlagsändring som tydliggör de legala förutsättningarna för ett svenskt EMU-inträde den 1 januari 1999 och säkrar att EMU-frågan blir en viktig

  Inlämnad
  1997-12-02
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:KU15
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Mediapolitik

  Motion 1997/98:Kr302 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:Kr302 av Lars Leijonborg m.fl. fp Mediapolitik 1 Sammanfattning Public service-företagen Sveriges Radio och Sveriges Television bör ha en tydlig kvalitetsinriktning och inte konkurrera om största möjliga publik. De ska vara ett alternativ i mediebruset. Det viktigaste för tidningarna är

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  26
  Utskottsberedning
  -------------1997/98:FiU11 1997/98:KrU11 1997/98:KU1 1997/98:KU16 1997/98:NU14
  Riksdagsbeslut
  (26 yrkanden): , , 13 saknar beslutsinformation
 • Partistöd

  Motion 1997/98:K618 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K618 av Birgit Friggebo m.fl. fp Partistöd Som ett led i att stabilisera svensk ekonomi sänktes partistödet fr o m den 15 oktober 1994 med 10 procent. Sänkningen var en följd av en överenskommelse mellan den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna under krisförhandlingarna i september

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avveckling av kommunala bolag

  Motion 1997/98:K529 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K529 av Birgit Friggebo m.fl. fp Avveckling av kommunala bolag 1 Inledning Folkpartiet arbetar för att Sveriges kommuner ska koncentrera sig på sina kärnuppgifter. Vi får ibland svaret att en sådan fokusering redan ägt rum och att mycket lite finns att skära bort som inte tillhör kärnverksamheten.

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1997/98:BoU1 1997/98:KU13
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Religionsfrihet

  Motion 1997/98:K340 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K340 av Birgit Friggebo m.fl. fp Religionsfrihet I ett liberalt land råder religionsfrihet. Riksdagen beslöt i december 1995 i enlighet med regeringens principproposition om ändrade relationer mellan staten och Svenska kyrkan. I vår partimotion pekade vi på att regeringen i propositionen

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1997/98:KU20
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Hets mot homosexuella

  Motion 1997/98:K339 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K339 av Birgit Friggebo m.fl. fp Hets mot homosexuella Riksdagen beslutade 1987 att införa ett straffrättsligt skydd mot olaga diskriminering av homosexuella 16 kap. 9 BrB samt ett förstärkt straffrättsligt skydd mot förtal och förolämpning på grund av någons homosexualitet 5 kap. 5 BrBÄven

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:KU32
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Lokal demokrati

  Motion 1997/98:K258 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1997/98:K258 av Birgit Friggebo m.fl. fp Lokal demokrati 1 Den demokratiska paradoxen De demokratiska framstegen i världen har aldrig varit så snabba som det senaste årtiondet. Idag lever fler människor än någonsin tidigare i demokratier. För första gången är de som lever i länder där de kan avsätta

  Inlämnad
  1997-10-06
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1997/98:KU26 1997/98:KU29 1997/98:KU4
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan

  Motion 1996/97:K35 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:K35 av Birgit Friggebo m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:105 Kommunal samverkan I propositionen föreslås förändringar i kommunallagen som dels innebär att det blir möjligt för kommuner och landsting att samverka med andra kommuner och landsting genom att bilda en gemensam nämnd,

  Inlämnad
  1997-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KU20
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1996/97:70 Ny vallag

  Motion 1996/97:K25 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:K25 av Birgit Friggebo m.fl. fp med anledning av prop. 1996/97:70 Ny vallag Regeringens förslag Vid överläggningar mellan riksdagspartierna under hösten 1993 nåddes en överenskommelse bl.a. om att ett ökat inslag av personval skulle införas enligt den s.k. modifierade danska modellen

  Inlämnad
  1997-02-05
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:KU16
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop.1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen

  Motion 1996/97:K11 av Birgit Friggebo (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:K11 av Birgit Friggebo fp med anledning av prop. 1996/97:36 Den regionala samhällsorganisationen I propositionen föreslår regeringen bl.a. att en försöksverksamhet med ändrad regional ansvarsfördelning genomförs i Kalmar, Gotlands, Skåne och Jämtlands län fram till utgången av år 2002.

  Inlämnad
  1996-10-18
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1996/97:KU4
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Avveckling av kommunala bolag

  Motion 1996/97:K504 av Lars Leijonborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:K504 av Lars Leijonborg m.fl. fp Avveckling av kommunala bolag Inledning Städföretag, gym, skeppsmäkleri, plåtslagerier, butiker, busscharter, budbilar, körkortsutbildning, snöskottning, konsultverksamhet, energiförsörjning, gräsklippning, verkstadsarbeten, bostadsföretag, sekreterarservice,

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KU12
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Filmcensuren

  Motion 1996/97:K433 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:K433 av Birgit Friggebo m.fl. fp Filmcensuren Filmcensuren Sverige tillhör de länder som har vuxencensur för film. Filmcensuren är den enda form av censur som finns i öppna samhällen. Detta är svårförenligt med yttrandefriheten och en onödig inskränkning i människors fria val. Meningen

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:KU15
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Kulturella minoriteter

  Motion 1996/97:K427 av Håkan Holmberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:K427 av Håkan Holmberg m.fl. fp Kulturella minoriteter Föreställningen om Sverige som ett etniskt enhetligt land med en enhetlig svenskspråkig kultur och befolkning har under lång tid skapat stora problem för enskilda människor och i onödan komplicerat förhållandet mellan majoritetssamhället

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1996/97:UbU6 1996/97:UU7 1997/98:KU11
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot kvinnovåldet

  Motion 1996/97:Ju719 av Eva Flyborg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:Ju719 av Eva Flyborg m.fl. fp Åtgärder mot kvinnovåldet Våldet mot kvinnor är utbrett och förekommer överallt i samhället. De män som misshandlar eller begår sexuella övergrepp mot kvinnor kommer från alla miljöer och är i alla åldrar. De misshandlande männen är oftast bekanta med kvinnan.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  18
  Utskottsberedning
  ---------1996/97:JuU11 1996/97:SoU1 1997/98:SoU2
  Riksdagsbeslut
  (18 yrkanden): , , 10 saknar beslutsinformation
 • Partistödet

  Motion 1996/97:K916 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:K916 av Birgit Friggebo m.fl. fp Partistödet Som ett led i att stabilisera svensk ekonomi sänktes partistödet fr o m den 15 oktober 1994 med 10 Sänkningen var en följd av en överenskommelse mellan den borgerliga regeringen och Socialdemokraterna under krisförhandlingarna i september 1992.

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KU1
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Kommunala frågor

  Motion 1996/97:K527 av Birgit Friggebo m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:K527 av Birgit Friggebo m.fl. fp Kommunala frågor Möjlighet till kommunala nyval Under det senaste decenniet har flera nya partier dykt upp på spelplanen i rikspolitiken kd, mp och nyd. I kommunerna är förutom de nya rikspartierna allt fler rent kommunala partier representerade. Många

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1996/97:SoU18 1997/98:KU4
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Insyn i statliga bolag

  Motion 1996/97:K426 av Håkan Holmberg m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:K426 av Håkan Holmberg m.fl. fp Insyn i statliga bolag Folkpartiet liberalernas principiella hållning till kommunala och landstingskommunala bolag är att de på sikt ska avvecklas eller säljas ut till privata intressen. Detta gäller i viss utsträckning också statliga bolag. Den bolagisering

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1996/97:KU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Formerna för grundlagsändring

  Motion 1996/97:K214 av Birgit Friggebo (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:K214 av Birgit Friggebo fp Formerna för grundlagsändring Grundlag skiljer sig från vanlig lag genom att den är svårare att ändra. Bestämmelsen om att det krävs två beslut med riksdagsval emellan innebär att grundlagsändringar tar längre tid än andra lagändringar att genomföra. Tanken

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1996/97:KU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Parkeringsbestämmelser

  Motion 1996/97:T417 av Birgit Friggebo (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:T417 av Birgit Friggebo fp Parkeringsbestämmelser Svenska bilister måste parkera minst tio meter från ett gathörn eller före ett övergångsställe. I många andra länder gäller en femmetersregel. Om till exempel en finsk bilist tillämpar sitt lands femmetersregel i Stockholm får böterna

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1997/98:TU4
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Storstockholm

  Motion 1996/97:A429 av Karin Pilsäter m.fl. (fp)

  Motion till riksdagen 1996/97:A429 av Karin Pilsäter m.fl. fp Storstockholm Motionen delad mellan flera utskott Stockholm är unikt i Sverige genom sin komplicerade och mångfacetterade storstadsstruktur. Samtidigt är likheten med resten av riket uppenbar på så sätt att minst lika stora kontraster finns inom regionen

  Inlämnad
  1996-10-07
  Förslag
  16
  Utskottsberedning
  --------1996/97:AU2 1996/97:FiU11 1996/97:KrU1 1996/97:TU1 1996/97:TU7 1996/97:UbU1 1996/97:UbU7
  Riksdagsbeslut
  (16 yrkanden): , , 8 saknar beslutsinformation

Filter