Anders Andersson (M)

Parti
Moderaterna
Född år
1928
Avliden
8 maj 1989

Alla uppdrag

Riksdagsledamot

Ordinarie
1983-10-03 – 1989-05-08

Justitieutskottet

Ledamot
1988-10-10 – 1989-05-08

Biografi

Uppgifterna i biografin är information som ledamoten har lämnat till skriften Fakta om folkvalda.

Uppdrag inom riksdag och regering

Suppl i FiU 82/83--88/89, TU 85/86--88/89 och JuU 88/89.

Bostadsort

Västerfärnebo

Utbildning

Folkhögskola, lantmannaskola och gymnasiestudier 46--50. Diplomerad marknadsekonom 70. Lantbrukare i Sörål, Västerfärnebo. Landstingsråd i Västmanlands län 76--83.

Uppdrag inom förenings- och näringsliv

Led av styrelsen för Västmanlands läns länsförbund av Moderata samlingspartiet 64--83 och 85--89.

Uppdrag inom statliga myndigheter m.m.

God man 71--89. Led av lantbruksnämnden i Västmanlands län 67--89. Led av styrelsen för länsstyrelsen i Västmanlands län 79--89 och trafiksäkerhetsverket 88--89. -- Led av stat-kommunberedningens parlamentarikergrupp 83--89 och kommittén för utredning av statens regionalpolitiska och sociala ansvar på tele- och postområdena 88--89.

Kommunala uppdrag

Led av Västerfärnebo kommunalfullmäktige 58--70. Led av kommunalnämnden 58--70. -- Led av Sala kommunfullmäktige 71--76. Led av kommunstyrelsen 71--76. -- Led av Västerfärnebo kyrkofullmäktige 68--79, ordf 70--79. Led av kyrkorådet 71--79, ordf 73--79. -- Led av Västmanlands läns landsting 76--83. Led av landstingets FU 76--83.

Föräldrar

Lantbrukaren Fritz Andersson och Britta Karlsson

Sagt och gjort

 • med anledning av prop. 1989/90:50 om 1989/90

  Motion 1989/90:Sk23 av Carl Bildt m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1989/90:Sk23 av Carl Bildt m.fl. m v Mot. med anledning av prop. 1989/90:50 om 1989/90 inkomstskatten för år 1990, m.m. Sk23 1. Sammanfattning Nyheten om århundradets skattereform har lett till stigande räntor, fallande aktiekurser

  Inlämnad
  1989-11-28
  Förslag
  46
  Utskottsberedning
  -----------------------1989/90:SkU10
  Riksdagsbeslut
  (46 yrkanden): , , 23 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:142 om fortsatt valutareglering, m.m.

  Motion 1988/89:Fi55 av Lars Tobisson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Fi55 av Lars Tobisson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:142 om fortsatt valutareglering, m.m. Enligt årets finansplan är tiden nu mogen att i allt väsentligt avveckla de kvarvarande delarna av valutaregleringen. Regeringen

  Inlämnad
  1989-04-24
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:FiU32
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:128 om ändring av bilavgaslagen (1986:1386), m.m.

  Motion 1988/89:Jo39 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo39 av Sven Eric Lorentzon m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:128 om ändring av bilavgaslagen 1986:1386m.m. Propositionen avser utöver ändringar i bilavgaslagen en utvidgning av tilllämpningsområdet för terrängkörningslagen.

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:128 om ändring i bilavgaslagen (1986:1386), m.m.

  Motion 1988/89:Jo40 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Jo40 av Sven Eric Lorentzon m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:128 om ändring i bilavgaslagen 1986:1386m.m. När riksdagen fattade beslut om införande av obligatorisk avgasrening infördes också långtgående obligatoriska garantiåtaganden

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JoU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:48 om vissa ändrade bestämmelser om motorredskap och traktorer

  Motion 1988/89:T20 av Anders Andersson (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:T20 av Anders Andersson m med anledning av prop. 1988/89:48 om vissa ändrade bestämmelser om motorredskap och traktorer I propositionen föreslås vissa förändringar av klassificeringen av motorredskap och traktorer. Dessa förändringar

  Inlämnad
  1989-04-18
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:TU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:113 om ändring i brottsbalken (tjänstefel)

  Motion 1988/89:Ju35 av Rolf Dahlberg (m) m.fl.

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju35 av Rolf Dahlberg m m.fl. med anledning av prop. 1988/89:113 om ändring i brottsbalken tjänstefel I propositionen föreslås en viss utvidgning av det straffrättsliga tjänsteansvaret för offentligt anställda. Under en följd

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  12
  Utskottsberedning
  ------1988/89:JuU24
  Riksdagsbeslut
  (12 yrkanden): , , 6 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m.

  Motion 1988/89:Ju31 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju31 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. I propositionen föreslås bl.a. att den nuvarande regeln om att tingsrätten vid avgörande av mål om brott med minst två års fängelse

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JuU23
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:124 om vissa

  Motion 1988/89:Ju23 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ju23 av Rolf Dahlberg m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor I propositionen behandlas olika frågor gällande användningen av straffprocessuella tvångsmedel. Det föreslås inga ändringar beträffande

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:118 om ändring i

  Motion 1988/89:Ju15 av Göthe Knutson m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jul5 av Göthe Knutson m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:118 om ändring i lagen 1951:649 om straff för vissa trafikbrott, m. m. Regeringen vill ändra i lagen från 1951 om straff för vissa trafikbrott m.m. I proposition 1988/89:118

  Inlämnad
  1989-04-05
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JuU27
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:117 om rättshjälpens organisation, m.m.

  Motion 1988/89:Ju11

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jull av med anledning av prop. 1988/89:117 om rättshjälpens organisation, m.m. I propositionen tas frågor rörande administrationen av rättshjälpssystemet m.m. upp. Vi har inget att erinra mot dessa förslag. Vi vill dock föreslå

  Inlämnad
  1989-04-03
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU19
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:108 om

  Motion 1988/89:Ju8

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju8 av med anledning av prop. 1988/89:108 om säkerhetspolisens inriktning och organisation m.m. I propositionen redovisas ett antal förslag som syftar till att förbättra säkerhetspolisens verksamhet. Förslagen är i huvudsak väl

  Inlämnad
  1989-03-21
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:JuU21
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • med anledning av prop. 1988/89:68 om

  Motion 1988/89:Jo21 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo21 av Sven Eric Lorentzon m.fl. m med anledning av prop. 1988/89:68 om livsmedelskontroll Inledning För en stor del av jordens befolkning är möjligheterna att få tillräckligt med mat ett ständigt överhängande problem. I vår

  Inlämnad
  1989-02-15
  Förslag
  4
  Utskottsberedning
  --1988/89:JoU14
  Riksdagsbeslut
  (4 yrkanden): , , 2 saknar beslutsinformation
 • Snatteri

  Motion 1988/89:Ju624 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ju624 av Rolf Dahlberg m.fl. m Snatteri Snatteri en verksamhet med miljardomsättning År 1980 anmäldes ca 35 000 snatterier, år 1987 drygt 58 000. Det är svårt att uppskatta det totala värdet av de varor som årligen snattas. År

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Specialdomstolar m. m.

  Motion 1988/89:Ju419

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ju419 av Specialdomstolar m. m. Inom flera betydelsefulla rättsområden finns s.k. partssammansatta domstolar. I dessa finns, utöver lagfarna ledamöter, även ledamöter utsedda av vissa intresseorganisationer. Många känner oro över

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Anslag till polisväsendet m.m.

  Motion 1988/89:Ju241 av Rolf Dahlberg m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju241 av Rolf Dahlberg m.fl. m Anslag till polisväsendet m.m. Moderata samlingspartiet har i en partimotion 1988/89:Ju805 av Carl Bildt m.fl. angående minskad brottslighet angivit sin principiella inställning beträffande den enskildes

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  8
  Utskottsberedning
  ----1988/89:JuU14 1988/89:JuU15 1988/89:JuU17 1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (8 yrkanden): , , 4 saknar beslutsinformation
 • Stöd till brottsoffer, m.m.

  Motion 1988/89:Ju817

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju817 av Stöd till brottsoffer, m.m. Moderata samlingspartiet har i en partimotion 1988/89:JU805 av Carl Bildt m.fl. angående minskad brottslighet angivit sin principiella inställning beträffande den enskildes rättstrygghet i

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  14
  Utskottsberedning
  -------1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (14 yrkanden): , , 7 saknar beslutsinformation
 • Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten 1988/89

  Motion 1988/89:Ju816 av Rolf Dahlberg (m)m.fl. Mo^

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Ju816 av Rolf Dahlberg mm.fl. Mo Åtgärder mot ungdomsbrottsligheten 1988/89 Ju816-819 Moderata samlingspartiet har i en partimotion 1988/89:Ju805 av Carl Bildt m.fl. angående minskad brottslighet angivit sin principiella inställning

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  10
  Utskottsberedning
  -----1988/89:JuU13 1988/89:JuU26
  Riksdagsbeslut
  (10 yrkanden): , , 5 saknar beslutsinformation
 • Naturvården

  Motion 1988/89:Jo865 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89:Jo865 av Sven Eric Lorentzon m.fl. m Naturvården Mot. 1988/89 Jo865-870 1 vår partimotion ang miljöpolitiken återfinns våra förslag till åtgärder inom miljöpolitikens område. I denna motion avser vi därför endast att behandla

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  6
  Utskottsberedning
  ---1988/89:JoU13
  Riksdagsbeslut
  (6 yrkanden): , , 3 saknar beslutsinformation
 • Kristinebergs och Askö forskningsstationer

  Motion 1988/89:Ub715 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 Ub715 av Sven Eric Lorentzon m.fl. m Kristinebergs och Askö forskningsstationer Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Jo865 hemställs att riksdagen till ett nytt anslag Nybyggnad vid Kristineberg och

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:UbU25
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation
 • Avskaffande av lagen om träfiberråvara

  Motion 1988/89:N334 av Sven Eric Lorentzon m.fl. (m)

  Observera att dokumentet är inskannat och fel kan förekomma. Motion till riksdagen 1988/89 N334 av Sven Eric Lorentzon m.fl. m Avskaffande av lagen om träfiberråvara Hemställan Med hänvisning till vad som anförts i motion 1988/89:Jo317 hemställs att riksdagen beslutar att avskaffa träfiberlagen. Stockholm den 25 januari

  Inlämnad
  1989-01-25
  Förslag
  2
  Utskottsberedning
  -1988/89:NU35
  Riksdagsbeslut
  (2 yrkanden): , , 1 saknar beslutsinformation

Filter